Sidhuvudbild
Meny

Carl Hårleman

Uppsala slott efter Hårlemans återuppbyggande

Bilden visar "Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom"

Carl Hårleman satte sin prägel på Uppsala i samband med återuppbyggandet efter branden 1702.

Du hittar byggnader som fortfarande bär hans tydliga prägel, andra som Domkyrkan har fått nya torn.

Parker och trädgårdar var viktiga för familjen Hårleman, slottsträdgården – nuvarande barockträdgården – finns kvar. Genom Vetenskapsakademien kom Hårleman i kontakt med Carl Linnaeus, senare adlad von Linné och ritade både trädgård och boningshus åt honom – i dåvarande botaniska trädgården.

Anders Celsius anlitade honom till ombyggnad av nuvarande ”Celsiushuset”.

Bilden visar "Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom"

Följ med på en vandring som visar bilder från förr på det som ändrats, som berättar om de människor som bodde där, och några av de verksamheter som bedrevs och fortfarande bedrivs.

Kom och njut av konsten i Uppsala

Staffan Östlund Foto Birgitta Nordenman I Uppsala finns ett stor utbud av konst i olika utomhusmiljöer. Redan vid Central-stationen möts man av Bror Hjorths iögon-fallande Näckens polska.

Mycket mer av Bror Hjorths konst finns i Bror Hjorths Hus som visar hans ateljé och bostad i kombination med temporära utställningar. Andra konstnärer som hör till staden och som är väl representerade här, det är Staffan Östlund, Olof Hellström, Istvan Varga och Bengt Kälde

Tag en runda i parkerna, där olika konstverk finns, se ODjuret i Artediparken av Katarina Sundqvist Zohari som hedrar kören OD.

Strosa längs Fyrisån, slå dig ner på någon av alla sittplatser som finns. Njut av Kajsa Mattas utsmyckning av Årummet. Skulpturen Jona som är uppvärmd vintertid hör till Uppsalas måsten. ,

En promenad på Gamla kyrkogården innebär möten med många kända namn - och konstverk.

Välkända konstnärer

Välkända konstnärer som Bertil Vallien, Oskar Reuterswärd, Johan Tobias Sergel, Michel Östlund, Astri Taube, Carina Ari, Tony Cragg, Sven X-et Erixon, Christian Eriksson, Arne Jones, Bengt Erland Fogelberg, Theodor Lundberg, Johan Niclas Byström, Ulla Viotti, Anders Widoff, Jan Svenungsson, Lars Widenfalk, Solveyg Schafferer med flera finns representerade runt om i Uppsala

Stadsbiblioteket är en pärla.

Virtual Friends Berit Sahlström Själva byggna-den av Carl Nyrén och till-byggnaden av Werket arkitekter smälter samman med ett bevarat handelshus. Till-byggnaden har blivit en lyckad oas under lövverket.

Du missar väl inte hunden och bokmalen på väg in - eller väven Virtual friends av Berit Sahlström? Därinne får du spana efter Åke Pallarps koncentrat om Island

Njut av Kafé Kardemumma - sommartid kan man sitta på innergården. Där finns Sivert Lindbloms urna med Venus från Willendorf.

Robert von Kraemer

Landshövdingen Robert von Kraemer är en annan person som satt sin prägel på Uppsala och övriga länet.

Gunnar Wennerberg skaldade "Tänk vad den Kraemer var bra för staden, han byggde broar och planterade trän". Förutom att försköna staden med planteringar anlades tre broar över Fyrisån under hans tid. Tidigare fanns bara två. Ultuna, SLU, SGU är några av de institutioner som utvecklats och finns kvar.

Familjen von Kraemer var mycket social och tog emot länets gäster på bästa sätt - Karl XIV Johan och Oscar I kände de sedan tidigare. De deltog i Mallas salonger och inbjöd till egna. Dottern Lotten kom att starta Samfundet De Nio. Under de svåra åren ordnades nödhjälpsarbeten för kvinnor och män. Lantbruket utvecklades, åar muddrades och Fyrisåns kanter stensattes - det var en omtyckt familj, något som framgår av alla hyllningar i stort som smått.

1600-tal

Olof Rudbeck  Foto Birgitta Nordenman Olof Rudbeck var ett universalgeni och om inte om varit - i form av stadsbranden 1702 - så hade vi haft mer att visa upp av allt det som han hann med under sina 72 år varav de flesta i Uppsala.

Hans energi och skaparkraft lever kvar och blommar - han är urfadern för staden botaniska trädgård. Anatomiska teatern är ett annat "storverk".

Olof Rudbeck d ä var en mångsidig vetenskapsman. Redan som ung anatomistuderande upptäckte han lymfkärlen och deras betydelse. Den medicinska undervisningen var vid den tiden ännu inte etablerad vid universitetet. Olof Rudbeck, som var mycket initiativrik och en god representant för den nya tidens idéer, med-verkade till att den medicinska utbildningen och undervisningen utvecklades vid Uppsala universitet.

Olof Rudbeck utnämndes till professor i medicin med undervisningsskyldighet i bland annat anatomi. Han uppförde den anatomiska teatern på universitetets (Gustavianum) tak för att undervisa studenter och demonstrera människans anatomi för allmänheten.

1700-tal

xx

1800-tal

Man kan konstatera att Jean Bernadotte var en lyckad rekrytering

En vandring som ger en inblick i något av allt Karl XIV Johan satsade på för att få fart på Sverige som lantbruk, sjukvård, infrastruktur, ekonomi, utbildning, fredliga ansatser. Kopplat till händelserna i Uppsala och övriga Uppland.

Landshövding Robert von Kraemer arbetade med samma tankar och lyckades göra "stordåd" med stöd från kungahuset - och sina medarbetare i länet. "Tänk vad den Kraemer var bra för staden, han byggde broar och planterade träd"

Karl XIV Johan, Oscar I och den senares barn och barnbarn var i Uppsala vid olika tillfällen och det finns många episoder med de familjer som var viktiga för dem.

Visste du att Karl Johan hade en förkärlek för jämtar och att Oskar II har övernattat i Huså?

|

Odinslund - Uppsalas hjärta och hjärna

Nathan Söderblom Konstnär Bror Hjorth Fred är ett tema

Nathan Söderblom fick Nobels fredspris 1930, Dag Hammar-skjöld 1961.

Festligheter är ett annat tema

Kröningståget på väg mot kyrkan

Träd är ett tredje

Odinslund-001-2.jpg

Carl Hårleman är det fjärde

Uppsala-slott-efter-Harleman-001-3.jpg

Det femte temat är Nobel.

Alf Henriksson får bidra med sina rader

Denna morgon när solens brand
slocknar i dimmans dropp
sitter sorgsna genier i alla land
och gräver ner sitt hopp.

Denna jämnmulna höst igen
efter år av flit
sveks de på nytt i sin dröm av den
som uppfann dynamit

Alf Henriksson 1947

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in