Sidhuvudbild
Meny

Kvarteret Ubbo

Ola Lindqvist UNT presenterade en ny bra artikel om Kvarteret Ubbo Proteststorm mot glas och metall i känslig miljö som sammanfattar många av de synpunkter som inkommit.

Förtom alla synpunkter som framkommer där så finns det viktiga synpunkter, för alla i Uppsala, som tydliggörs i de olika undersökningar som gjorts. Läs de olika dokumenten.

Det finns många olika aspekter på denna extremt sårbara zon. Det gäller grundvatten, dagvatten, ingen infiltration får ske i åsen, detaljplanen får inte medverka till att belastningen av dagvatten på Fyrisån ökar, rörmagasin skall grävas ner, tunna lerlager på vissa ställen, spontning, sättningar i marken, en noggrannare geoteknisk undersökning krävs i samband med detaljprojekteringen, trafiksituationen - 100 000 besökare beräknas komma till Science Gallery - Helga Trefaldighetskyrkans stora betydelse, byggarbetsplats i Odinslund, Övre Slottsgatans dåliga luft, arkeologiska undersökningar och mycket mera - inte minst ännu en förtätning i Uppsala i stället för att öppna upp Odinslund för alla besökare. 500 000 bara till Domkyrkan.

Uppsala skall ha en Turistbyrå. Den vanligaste kommentaren 2018 var Ingen turistbyrå i Uppsala? Ett besök på en Turistbyrå är det första vi gör när vi kommer till en ny plats - nationellt eller internationell.

Göteborg gör allt för att marknadsföra sin stad. Göteborgs turistbyrå vid Kungsports-platsen och i Nordstan har öppet nästan varje dag året om. Här får du personlig service, tips och råd. Du kan också hämta broschyrer och kartor och shoppa souvenirer. Du kan också ringa och maila till turistbyrån, samt chatta med dem här på goteborg.com. Öppettiderna hittar du nedan.

Uppsala har en cykel.som sommaren 2018 fanns kl 10-12 vid Resecentrum på vardagar, därefter på domkyrkoplan alla dagar från kl 12. Några InfoPoints finns på utvalda ställen - med ett fåtal broschyrer och utan bemanning.

Kom och njut av konsten i Uppsala

Staffan Östlund Foto Birgitta Nordenman I Uppsala finns ett stor utbud av konst i de olika utomhusmiljöerna - redan vid Central-stationen möts man av Bror Hjorths iögon-fallande Näckens polska.

Mycket mer av Bror Hjorths konst finns i Bror Hjorths Hus som visar hans ateljé och bostad i kombination med temporära utställningar. Andra konstnärer som hör till staden och som är väl representerade här, det är Staffan Östlund, Olof Hellström, Istvan Varga och Bengt Kälde

Tag en runda i parkerna, där olika konstverk finns, se ODjuret i Artediparken av Katarina Sundqvist Zohari som hedrar kören OD.

Strosa längs Fyrisån, slå dig ner på någon av alla sittplatser som finns. Njut av Kajsa Mattas utsmyckning av Årummet. Skulpturen Jona som är uppvärmd vintertid hör till Uppsalas måsten. ,

En promenad på Gamla kyrkogården innebär möten med många kända namn - och konstverk.

Välkända konstnärer

Välkända konstnärer som Bertil Vallien, Oskar Reuterswärd, Johan Tobias Sergel, Michel Östlund, Astri Taube, Carina Ari, Tony Cragg, Sven X-et Erixon, Christian Eriksson, Arne Jones, Bengt Erland Fogelberg, Theodor Lundberg, Johan Niclas Byström, Ulla Viotti, Anders Widoff, Jan Svenungsson, Lars Widenfalk, Solveyg Schafferer med flera finns representerade runt om i Uppsala

Stadsbiblioteket är en pärla.

Virtual Friends Berit Sahlström Själva byggnaden av Carl Nyrén och tillbyggnaden av Werket arkitekter smäl-ter samman med ett bevarat handelshus. Tillbyggnaden har blivit en lyckad oas under lövverket.

Du missar väl inte hunden och bokmalen på väg in - eller väven Virtual friends av Berit Sahlström? Därinne får du spana efter Åke Pallarps koncentrat om Island

Njut av Kafé Kardemummas utbud - sommartid - på innergården. Där finns Sivert Lindbloms urna med Venus från Willendorf.

1600-tal

Olof Rudbeck  Foto Birgitta Nordenman Olof Rudbeck var ett universalgeni och om inte om varit - i form av stadsbranden 1702 - så hade vi haft mer att visa upp av allt det som han hann med under sina 72 år varav de flesta i Uppsala.

Hans energi och skaparkraft lever kvar och blommar - han är urfadern för staden botaniska trädgård. Anatomiska teatern är ett annat "storverk".

Olof Rudbeck d ä var en mångsidig vetenskapsman. Redan som ung anatomistuderande upptäckte han lymfkärlen och deras betydelse. Den medicinska undervisningen var vid den tiden ännu inte etablerad vid universitetet. Olof Rudbeck, som var mycket initiativrik och en god representant för den nya tidens idéer, medverkade till att den medicinska utbildningen och undervisningen utvecklades vid Uppsala universitet.

Olof Rudbeck utnämndes till professor i medicin med undervisningsskyldighet i bland annat anatomi. Han uppförde den anatomiska teatern på universitetets (Gustavianum) tak för att undervisa studenter och demonstrera människans anatomi för allmänheten.

1700-tal

Uppsala-slott-efter-Harleman-001-3.jpg Branden 1702 ödelade större delar av Uppsala. Det var mycket som behövde åtgärdas.

En viktig person på 1740- och 1750-talen var Carl Hårleman som hade uppdrag både som universitets-, dom-kyrko- och slottsarkitekt. Det är många byggnader som bär hans prägel. Han anlitades även till olika trädgårdarsanläggningar, bl a av Linné som han kände genom Vetenskapsakademien.

Bilden visar slottet efter Hårlemans renovering. Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom

1800-tal

Man kan konstatera att Jean Bernadotte var en lyckad rekrytering

En vandring som ger en inblick i något av allt Karl XIV Johan satsade på för att få fart på Sverige som lantbruk, sjukvård, infrastruktur, ekonomi, utbildning, fredliga ansatser. Kopplat till händelserna i Uppsala och övriga Uppland.

Landshövding Robert von Kraemer arbetade med samma tankar och lyckades göra "stordåd" med stöd från kungahuset - och sina medarbetare i länet. "Tänk vad den Kraemer var bra för staden, han byggde broar och planterade träd"

Karl XIV Johan, Oscar I och den senares barn och barnbarn var i Uppsala vid olika tillfällen och det finns många episoder med de familjer som var viktiga för dem.

Visste du att Karl Johan hade en förkärlek för jämtar och att Oskar II har övernattat i Huså?

|

Uppsalas hjärta o hjärna

Nathan Söderblom Konstnär Bror Hjorth Fred är ett tema

Nathan Söderblom fick Nobels fredspris 1930, Dag Hammar-skjöld 1961.

Uppsalas hjärta o hjärna

Festligheter är ett annat tema

Kröningståget på väg mot kyrkan

Uppsalas hjärta o hjärna

Träd är ett tredje

Odinslund-001-2.jpg

Uppsalas hjärta o hjärna

Carl Hårleman är det fjärde

Uppsala-slott-efter-Harleman-001-3.jpg

Uppsalas hjärta och hjärna

Det femte temat är Nobel.

Alf Henriksson får bidra med sina rader

Denna morgon när solens brand
slocknar i dimmans dropp
sitter sorgsna genier i alla land
och gräver ner sitt hopp.

Denna jämnmulna höst igen
efter år av flit
sveks de på nytt i sin dröm av den
som uppfann dynamit

Alf Henriksson 1947

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in