Sidhuvudbild
Meny

1600-tal

1600-talet var ett dynamiskt århundrade, inte minst i Uppsala med omnejd. Det innehöll Sveriges stormaktstid - men det började oroväckande....

Den 20 mars 1600 blev fem adelsmän dödade i det som kom att kallas Linköpings blodbad. En av herrarna, Gustav Banér, begravdes 1629 i Uppsala domkyrka

Defenestration-prague-1618-50.jpg

30-åriga kriget

Kriget startade efter att ett par kejserliga ämbetsmän kastas ut genom fönstren från borgen i Prag - det sägs att de landade på halmbalar. Året var 1618 - Gustav II Adolf landsteg först vid midsommartiden 1630 med sin armé vid Oders mynning. Han hann inte vara med så många månader, dog i slaget vid Lützen 1632.

Utbildning

Johan Skytte förordnades 1602 till Gustav Adolfs lärare, ett beslut som gav positiva vibbar till Uppsala.

Gustavianum byggs, antalet professurer ökar kraftigt, universitetsbiblioteket inrättas.

1622 inrättar Johan Skytte den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap.

1624 De gustavianska arvegodsen, som blir universitetets ekonomiska grundval, doneras av Gustav II Adolf.

Olof Rudbeck

Olof Rudbeck kommer till Uppsala 1648,

Magnus Gabriel De la Gardie

De finns fortfarande kvar

1627 - Orkesterverksamhet, som är ursprunget till Kungl. Akademiska kapellet, tar sin början.

1655 - Botaniska trädgården anlades av universalgeniet Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin. Den är den äldsta botaniska trädgården i Sverige.

1663 - Uppsala universitets ridundervisning är den näst äldsta organiserade undervisningen efter Spanska ridskolan i Wien.

Politiker - de yngre

Ju yngre politikerna blir desto mer ser de folk med livserfarenhet som främmande, kanske hotfulla.

Bo Pellnäs 2020

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.