Sidhuvudbild
Meny

De la Gardie

Namnbyte
1565 kom Ponce d´Escouperie till Sverige, han ingick i en dansk garnison som försvarade Varbergs fästning
Han tillfångatogs när fästningen föll och övergick till den svenska sidan

I samband med det tog han namnet Pontus De la Gardie. Han gifte sig med Sofia Gyllenhielm, Johan III:s utomäktenskapliga dotter

De fick en son, Jakob De la Gardie, som snart miste båda sina föräldrar.
För Finlands vidkommande var Jakob De la Gardies betydelse störst under de tidigaste skedena av hans bana, då han var överbefälhavare i kriget mot Ryssland. Som krigare var han en av den svenska stormaktstidens stora härförare, och som politiker och statsman tveklöst en märkesman.

Jakob De la Gardie lyckades under sin bana ackumulera en betydande förmögenhet. Förutom i Baltikum och Sverige innehade han förläningar i Finland, såsom Jakobstad och Kronoby.

Han drev därtill med framgång många slags affärsverksamhet; i Stockholm och Reval kan man ännu se hus som han lät uppföra.

Hans ställning i den svenska högadeln stärktes ytterligare då han 1618 ingick äktenskap med Gustav II Adolfs ungdomskärlek, drotsen Magnus Brahes dotter Ebba.

Äktenskapet var fruktsamt och högst sannolikt lyckligt: paret fick 14 barn. Då Ebba Brahe efter Jakob De la Gardies död grundade en stad inom sina förläningar kallade hon den Jakobstad, till åminnelse av sin make.
Magnus Gabriel De la Gardie
Föddes 15 oktober 1622 i Reval (Tallin) i Estland. Flyttade i sexårsåldern med sin mor och sina syskon till Stockholm.

Fick undervisning i hemmet av informator men 1635 flyttade han till Uppsala,

Vid 18 års ålder reste han utomlands för att studera i Paris och vid universitet i Nederländerna.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.