Sidhuvudbild
Meny

Festligheter

Odinslund har varit platsen för många festligheter - inte minst kröningar.

Erik-XIV-mot-kyrkan-001-2.jpg Erik XIV:s kröning var den pampigaste av dem alla. När processionen återvände till slottet var det stort firande med mat och dryck dit alla var välkomna. Detta var ett skådespel som hovet ville visa upp, som skulle beundras.

De följande dagarna hölls ringränning i Tornerparken liksom djurhetsning. Det senare får vara, men vad trevligt om kröningarna kan inspirera till ”uppförande” de datum som de ägde rum. Kröningsbakelser på Slottet och Katedralkaféet är ett "måste".

Den sista regenten som kröntes i Uppsala var Ulrika Eleonora den 17 mars 1719.

Gustav Vasa kröntes 1528, då fanns inte slottet, det började byggas på 1540-talet. Gustav Vasa använde i stället Ärkebiskopsborgen - den dolda pärlan som gett namn åt Rundelsgränd.

Begravningar

Gustav Vasas anhöriga anordnade en ståtlig begravning för honom i domkyrkan 21 december 1560.

En annan värdig begravning var Dag Hammarskjölds, han hedrades med en statsbegravning den 29 september 1961.

Roterande klot

DSCN56862.jpg

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson Foto B Nordenman

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.