Sidhuvudbild
Meny

Istvan Varga

Istvan Varga - Clios barn. Foto: Birgitta Nordenman Vid Uppsala arkivcentrum står ”Clios barn” av skulptö-ren och bildhuggaren István Varga

Runt stenen finns arkivets historia.

På skulpturens övre del, till höger på bilden, porträtteras Johannes Rudbeckius. På sin tid som biskop i Västerås var han en av dem som lade grunden till vår kyrkobok-föring. Far till Olof Rudbeck.

Den andre mannen visar landshövding Robert von Kræmer som representerar lokalförvaltningen och som bidrog till ett omfattande källmaterial genom sitt engagemang för länet.

Landsarkivarie Lars Otto Berg var dess dåvarande chef 1973-1994. Han förenade stora insatser inom arkivväsendet med en omfattande vetenskaplig verksamhet. Som arkivchef stöttade han engagerat den humanistiska forsk-ning till stor nytta för Uppsala universitet.

Konturerna av Uppsala slott finns med – det var där som landsarkivet låg innan det flyttade till sina nuvarande lokaler.

Istvan Varga finns representerad runt om i Uppsala.