Sidhuvudbild
Meny

Linneanum

Linneanum

Linneanum blev det första minnesmärket över Linné efter hans död. Gustav III ville uppföra något monumentalt för att hylla honom med pompa och ståt.

Kungen hade redan som kronprins besökt Linné ute på Linnés Hammarby. Efter Linnés död 1778 - och när Carl Peter Thunberg kommit hem från sina resor - var Gustav III ofta på besök i Uppsala och i den botaniska trädgården.

Thunberg visade på behovet av att flytta trädgården. Markförhållandena, över-svämningar vid vårfloden, vinden från norr mm skapade problem. Förslaget var att kungen skulle donera Slottsträdgården och att man flyttar den botaniska trädgården dit.

För att visa sin generositet hade Thunberg skänkt sin japanska myntsamling till Gustav III.

17 augusti 1787

Den dagen tågade Gustav III tillsammans med höga officiella från staten, hovet, kyrkan, länsadministrationen och armén från borggården, i en procession utformad av kungen.

Den gick genom slottsträdgården, fram till den utvalda platsen där Akademins senat stod samlad inklusive Carl Peter Thunberg

Där överlämnade kungen donationsbrevet till tjänstgörande kansler, ärkebiskopen Uno von Troil som uttryckte Akademins stora tacksamhet

En bataljon från Upplands regemente spelade under hela ceremonin. Många åskådare hade samlats.

Kungens tal

I sitt tal lovade kungen att bekosta anläggandet samt nya byggnader

Därefter lade han själv grundstenen till den nya institutionsbyggnaden, samtidigt som 128 kanonskott dånade från borggården där militären stod tillsammans med musikkåren.

Under grundstenen lades först en koppardosa innehållande då alla gångbara mynt, samt några medaljer slagna över konungen, kronprinsen och Linné

Överflyttningen

De utrymmen som fanns i den gamla trädgården skulle finnas i den nya. Naturaliekabinettet flyttade till norra flygeln, där fanns även djurstallet och Thunbergs lägenhet, södra flygeln byggdes ett stort orangeri, det som fortfarande finns kvar.

Byggnationen och därmed även flytten drog ut på tiden av olika anledningar.

Linnéjubileumet 2007

LinneLinneanum200.JPG Firandet av Linné 200 år efter hans död, blev en stor nationell satsning som innebar många lyckade resultat. Linnéanum restaurerades till sitt ursprungliga utseende.

SCAS - Swedish Collegium for Advanced Study

SCAS är de som numera använder lokalerna i norra flygeln inklusive Thunbergssalen samt Linnésalen

Besök deras hemsida, läs, gå på upptäcktsfärd, se möjligheter - nationellt och internationellt.

Mission and Profile
The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) aims to provide optimal research conditions for curiosity-driven research. The Collegium is a scholarly community where Fellows pursue research of their own choosing in a context of interdisciplinary dialogue and cooperation. Since its foundation in 1985, it strives to protect and nurture independent inquiry, collaborative and deep thinking, and to emphasize the importance of academic freedom worldwide. Governmental support and support from major research foundations allow the invited Fellows to freely decide on their study and to engage in focused research.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.