Sidhuvudbild
Meny

Linneanum

Linneanum

Linneanum blev det första minnesmärket över Linné efter hans död. Gustav III ville uppföra något monumentalt för att hylla honom med pompa och ståt.

Kungen hade redan som kronprins besökt Linné ute på Linnés Hammarby. Efter Linnés död 1778 - och när Carl Peter Thunberg kommit hem från sina resor - var Gustav III ofta på besök i Uppsala och i den botaniska trädgården.

Thunberg visade på behovet av att flytta trädgården. Markförhållandena, över-svämningar vid vårfloden, vinden från norr mm skapade problem. Förslaget var att kungen skulle donera Slottsträdgården och att man flyttar den botaniska trädgården dit.

För att visa sin generositet hade Thunberg skänkt sin japanska myntsamling till Gustav III.

17 augusti 1787

Den dagen tågade Gustav III tillsammans med höga officiella från staten, hovet, kyrkan, länsadministrationen och armén från borggården, i en procession utformad av kungen.

Den gick genom slottsträdgården, fram till den utvalda platsen där Akademins senat stod samlad inklusive Carl Peter Thunberg

Där överlämnade kungen donationsbrevet till tjänstgörande kansler, ärkebiskopen Uno von Troil som uttryckte Akademins stora tacksamhet

En bataljon från Upplands regemente spelade under hela ceremonin. Många åskådare hade samlats.

Kungens tal

I sitt tal lovade kungen att bekosta anläggandet samt nya byggnader

Därefter lade han själv grundstenen till den nya institutionsbyggnaden, samtidigt som 128 kanonskott dånade från borggården där militären stod tillsammans med musikkåren.

Under grundstenen lades först en koppardosa innehållande då alla gångbara mynt, samt några medaljer slagna över konungen, kronprinsen och Linné

Överflyttningen

De utrymmen som fanns i den gamla trädgården skulle finnas i den nya. Naturaliekabinettet flyttade till norra flygeln, där fanns även djurstallet och Thunbergs lägenhet, södra flygeln byggdes ett stort orangeri, det som fortfarande finns kvar.

Byggnationen och därmed även flytten drog ut på tiden av olika anledningar.

Orangerier

Annika Vinnersten berättar för oss om orangerier

Linnéjubileumet 2007

LinneLinneanum200.JPG Firandet av Linné 200 år efter hans död, blev en stor nationell satsning som innebar många lyckade resultat. Linnéanum restaurerades till sitt ursprungliga utseende.

SCAS - Swedish Collegium for Advanced Study

SCAS är de som numera använder lokalerna i norra flygeln inklusive Thunbergssalen samt Linnésalen

Besök deras hemsida, läs, gå på upptäcktsfärd, se möjligheter - nationellt och internationellt.

Mission and Profile
The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) aims to provide optimal research conditions for curiosity-driven research. The Collegium is a scholarly community where Fellows pursue research of their own choosing in a context of interdisciplinary dialogue and cooperation. Since its foundation in 1985, it strives to protect and nurture independent inquiry, collaborative and deep thinking, and to emphasize the importance of academic freedom worldwide. Governmental support and support from major research foundations allow the invited Fellows to freely decide on their study and to engage in focused research.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.