Sidhuvudbild
Meny

Linneanum

Linneanum

Linneanum blev det första minnesmärket över Linné efter hans död. Gustav III ville uppföra något monumentalt för att hylla honom med pompa och ståt.

Kungen hade redan som kronprins besökt Linné ute på Linnés Hammarby. Efter Linnés död 1778 - och när Carl Peter Thunberg kommit hem från sina resor - var Gustav III ofta på besök i Uppsala och i den botaniska trädgården.

Thunberg visade på behovet av att flytta trädgården. Markförhållandena, över-svämningar vid vårfloden, vinden från norr mm skapade problem. Förslaget var att kungen skulle donera Slottsträdgården och att man flyttar den botaniska trädgården dit.

För att visa sin generositet hade Thunberg skänkt sin japanska myntsamling till Gustav III.

17 augusti 1787

Den dagen tågade Gustav III tillsammans med höga officiella från staten, hovet, kyrkan, länsadministrationen och armén från borggården, i en procession utformad av kungen.

Den gick genom slottsträdgården, fram till den utvalda platsen där Akademins senat stod samlad inklusive Carl Peter Thunberg

Där överlämnade kungen donationsbrevet till tjänstgörande kansler, ärkebiskopen Uno von Troil som uttryckte Akademins stora tacksamhet

En bataljon från Upplands regemente spelade under hela ceremonin. Många åskådare hade samlats.

Kungens tal

I sitt tal lovade kungen att bekosta anläggandet samt nya byggnader

Därefter lade han själv grundstenen till den nya institutionsbyggnaden, samtidigt som 128 kanonskott dånade från borggården där militären stod tillsammans med musikkåren.

Under grundstenen lades först en koppardosa innehållande då alla gångbara mynt, samt några medaljer slagna över konungen, kronprinsen och Linné

Överflyttningen

De utrymmen som fanns i den gamla trädgården skulle finnas i den nya. Naturaliekabinettet flyttade till norra flygeln, där fanns även djurstallet och Thunbergs lägenhet, södra flygeln byggdes ett stort orangeri, det som fortfarande finns kvar.

Byggnationen och därmed även flytten drog ut på tiden av olika anledningar.

Orangerier

Annika Vinnersten berättar för oss om orangerier

Linnéjubileumet 2007

LinneLinneanum200.JPG Firandet av Linné 200 år efter hans död, blev en stor nationell satsning som innebar många lyckade resultat. Linnéanum restaurerades till sitt ursprungliga utseende.

SCAS - Swedish Collegium for Advanced Study

SCAS är de som numera använder lokalerna i norra flygeln inklusive Thunbergssalen samt Linnésalen

Besök deras hemsida, läs, gå på upptäcktsfärd, se möjligheter - nationellt och internationellt.

Mission and Profile
The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) aims to provide optimal research conditions for curiosity-driven research. The Collegium is a scholarly community where Fellows pursue research of their own choosing in a context of interdisciplinary dialogue and cooperation. Since its foundation in 1985, it strives to protect and nurture independent inquiry, collaborative and deep thinking, and to emphasize the importance of academic freedom worldwide. Governmental support and support from major research foundations allow the invited Fellows to freely decide on their study and to engage in focused research.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna förnyas

Det är nu dags att byta ut granpy-ramiderna, granhäckarna och hagtornsträden i Botaniska träd-gårdens barockdel.

Projektet har redan börjat. 50 gran-pyramider och 360 meter granhäck har tagits ned. Våren 2023 planteras nya granar och 16 nya hagtornsträd.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

Vasajubileet präglar året på Gripsholms slott. Det blir föredrag, konserter, visningar, barnaktiviteter och parkpromenader, med fokus på borgen, försvaret, politiken och familjen.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Gustav Eriksson av Vasaätten är besynnerligt aktuell, trots de femhundra år som förflutit sedan kungavalet. Han är den skickligaste politikern som Sverige någonsin haft. För historiker, journalister, författare och inte minst vanligt folk väcker han fortfarande starka känslor och åsikter. Mer än någon kung ur det förflutna är han ständigt rykande aktuell, säger Jim Sjöberg, slottsuppsyningsman på Gripsholms slott.

Gripsholms Vasa-år startar i april med föredrag, temavisningar från maj, konsertserie med jubileumstema under sensommaren och en föredragsserie under hösten. Även årets påsk- och höstlov har tema Vasa. Bland föredragshållarna finns idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, med ett särskilt intresse för kvinnorna inom monarkin, och historikern David Lindén, som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer.

Veckorna kring Nationaldagen 6 juni kommer att uppmärksammas extra!

Detaljerat program och biljetter släpps den 1 mars.
Det samlade programmet finns på http://www.kungligaslotten.se/vasa500

Den 12 januari 1528, fyra år och sju månader efter att han blivit vald till kung, kröntes Gustav i Uppsala domkyrka till Sveriges konung.

Kalmar slott

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung. Det innebär att det blir ett historiskt år som kommer att uppmärksammas i hela Sverige.

Redan 2020 uppmärksammade Kalmar Slott detta med en utställning. Nu har utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt, åter intagit Kalmar Slott.

Utställningen visas från den 8 december 2022 till den 5 mars 2023.

https://kalmarslott.se/utstallningar/gustav-vasa

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Kom och fira 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/