Sidhuvudbild
Meny

Litteraturstaden

Silverbibeln

Silverbibeln

Silverbibeln, Codex argenteus - egentligen "Silverboken" - är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter.

Handskriften utgör resterna av en praktfull evangeliebok på gotiska. Den skrevs på tidigt 500-tal under ostrogoternas härskartid i Italien. Förmodligen skrevs den i Ravenna för kung Theoderik den store.

Den unika Silverbibeln finns även med på Unescos kulturarvslista

Nu kan du åter besöka Carolina Redivivas utställningsdel och se originalblad mycket annat av intresse

Lotten von Kræmer

Lotten von Kræmer växte upp som landshövdingedotter i Uppsala. Hon umgicks i kretsarna kring Erik Gustaf Geijer, Malla Silverstolpe, Gunnar Wennerberg, Atterbom med flera. Hon hade en omfattande litterära produktion, men sin stora insats gjorde hon som donator.

Lotten von Kræmer sparade och strävade för att uppfylla sin önskan. Den framgick av hennes testamente, och grunden kunde läggas till Samfundet De Nio, som stiftades den 14 februari år 1913.

Gustaf Fröding

Frödings grav Foto B Nordenman Gustaf Fröding avled 8 februari 1911, han bodde då på Villa Gröndal på Djurgården. Systrarna Cecilia och Hedda tog kontakt med Nathan Söderblom och bad honom ta hand om begravningen. Den hölls redan 12 febru-ari i Klara kyrka, den gula ekkistan bars av tio studenter från Värmlands nation.

Därefter fördes kistan med extratåg till Uppsala. I fackelsken fördes kistan till Gamla kyrkogården där Erik Axel Karlfeldt talade. Nathan Söderblom var prebendekyrkoherde i Helga Trefaldighets kyrka och hade därför möjlighet att ordna en gravplats på församlingens del av kyrkogården.

Cecilia som dog 1914 och Hedda 1951 ligger begravda i samma grav. Värmlands nation ansvarar för graven och det är även den som år 2012 ordnade med systrarnas gravstenar.

Gravmonumentet är format av Carl Eldh, det avtäcktes 1923.

Litteraturspår i Uppsala

Uppsala är en av Sveriges författartätaste städer. Kulturella spår syftar till att lyfta fram och väcka intresse för kultur, historia och estetiska uttryckssätt i stadsrummet genom att uppmärksamma olika kulturpersonligheter, företeelser och händelser som är och har varit av betydelse för Uppsala.

Under Litteraturspår i Uppsala presenteras ett urval av de författare som bott och verkat i Uppsala från 1700-talet och framåt. Sidan visar var det finns skyltar i Uppsala med information om författarna. Skyltarna är placerade i anslutning till platser där författarna har bott eller har haft nära anknytning till. Det är Anna Maria Lenngren, Gun Björkman, Ingmar Bergman, Jan Fridegård, Erik Gustaf Geijer, Karin Boye, Lasse Eriksson, Malla Silfverstolpe, Stina Aronson, August Strindberg, Gustaf Fröding, Göran Tunström, Sven Delblanc, Carl von Linné, Thekla Knös, Gunnar Wennerberg, Olof Thunman, Gösta Knutsson, Ulf Peder Olrog, Inga Lindsjö och Willy Kyrklund.

Nya vandringar

Allt ljus på Uppsala

Jag kommer att ge två vandringar under Allt ljus på Uppsala. Årets tema är Uppsala hyllar och mitt val är kvinnorna.

Anmälan görs till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se

Vandringen är gratis men anmälan krävs.

Varmt välkomna!

Uppsala slott

Tradgardsgrindarna_20.JPG