Sidhuvudbild
Meny

Litteraturstaden

Silverbibeln

Silverbibeln

Silverbibeln, Codex argenteus - egentligen "Silverboken" - är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter.

Handskriften utgör resterna av en praktfull evangeliebok på gotiska. Den skrevs på tidigt 500-tal under ostrogoternas härskartid i Italien. Förmodligen skrevs den i Ravenna för kung Theoderik den store.

Den unika Silverbibeln finns även med på Unescos kulturarvslista

Nu kan du åter besöka Carolina Redivivas utställningsdel och se originalblad mycket annat av intresse

Lotten von Kræmer

Lotten von Kræmer växte upp som landshövdingedotter i Uppsala. Hon umgicks i kretsarna kring Erik Gustaf Geijer, Malla Silverstolpe, Gunnar Wennerberg, Atterbom med flera. Hon hade en omfattande litterära produktion, men sin stora insats gjorde hon som donator.

Lotten von Kræmer sparade och strävade för att uppfylla sin önskan. Den framgick av hennes testamente, och grunden kunde läggas till Samfundet De Nio, som stiftades den 14 februari år 1913.

Gustaf Fröding

Frödings grav Foto B Nordenman Gustaf Fröding avled 8 februari 1911, han bodde då på Villa Gröndal på Djurgården. Systrarna Cecilia och Hedda tog kontakt med Nathan Söderblom och bad honom ta hand om begravningen. Den hölls redan 12 febru-ari i Klara kyrka, den gula ekkistan bars av tio studenter från Värmlands nation.

Därefter fördes kistan med extratåg till Uppsala. I fackelsken fördes kistan till Gamla kyrkogården där Erik Axel Karlfeldt talade. Nathan Söderblom var prebendekyrkoherde i Helga Trefaldighets kyrka och hade därför möjlighet att ordna en gravplats på församlingens del av kyrkogården.

Cecilia som dog 1914 och Hedda 1951 ligger begravda i samma grav. Värmlands nation ansvarar för graven och det är även den som år 2012 ordnade med systrarnas gravstenar.

Gravmonumentet är format av Carl Eldh, det avtäcktes 1923.

Litteraturspår i Uppsala

Väntar på besked från Uppsala kommun om vad som hänt med Kulturella spår.