Sidhuvudbild
Meny

Salsta slott

Salsta slott har öppnat upp igen!

Efter en lyckad öppningssäsong med guidning, slottskafé, musikevenemang, bröllop med mera har kalendariet fyllts på även med nya programpunkter.

Besök slottet och dess omgivningar - det är en viktig ingrediens i 1600-talets Uppland.

Historien

Genom historien har Salsta slott ägts av släkter som Oxenstierna, Sparre, Bielke, Brahe och von Essen.

Det var greve Nils Bielke (1644-1716), en av sitt tidsskedes märkligaste och mest lysande män som lät bygga det vackra barockslott som idag möter besökaren. Inspirationen hämtade han från Parisslottet Vaux Le Vicomte. Enligt uppgift skall Nicodemus Tessin d.ä vara den som gjort den första skissen på slottet, men sedan lämnat över arbetet till Mathias Sphiler som var hans medhjälpare under 1670-talet, måg till Jean de la Vallée och starkt påverkad av båda dessa. Mathias Sphiler utformade trädgården.

Fältmarskalken Nils Bielke har skrivit in sig, inte bara i Sveriges utan också i Europas krigshistoria. Han utbildades vid Uppsala universitet och studerade sedan krigskonst utomlands. Som överste för livregementet gjorde han en avgörande insats vid slaget vid Lund 1676. "Idag dansade Sveriges krona på Bielkens värjspets" är ett bekant yttrande som Karl XI fällde efter slaget.

Nils Bielke gav Salsta slott som morgongåva till sin maka Eva Horn, som bodde där till sin död 1740.

Finns att njuta av på Skokloster

På Salsta slott fanns vid mitten av 1700-talet ett stort bibliotek med böcker som tillhört medlemmar av ätten Bielke under många generationer. Biblioteket låg tillsammans med stallet i en träbyggnad vid den allé som leder upp mot slottet. Nils Bielke planerade själv byggnadens utformning med ett biblioteksrum omgivet av stall, stallkammare, rustkammare och svarvkammare. Hans hustru Eva Horn bidrog till boksamlingen med ett bibliotek som hon ärvt från sin mor Sigrid Bielke.

När Nils Bielkes son Carl Gustaf ärvde Salsta 1740 var han redan känd som en betydande samlare av både handskrifter och tryckta böcker. Carl Gustafs egen son Nils hade förlorat sin arvsrätt och han valde då att testamentera biblioteket till Skoklosters ägare Erik Brahe.

I mars 1755 fördes Salstabiblioteket i lådor och kistor på slädar dragna av tjugosex hästar över Fyrisåns och Mälarens isar till Skokloster där de , numera kan beskådas i bibliotekets rum Nantes och Rom.

Carl Gustaf Bielke har gått till eftervärlden som en av frihets-tidens främsta boksamlare.

Detta och mycket mer kan du läsa om i "Skoklosters slott under 350 år", red. Carin Bergström.

Där finns även annat av intresse

I stallet som var ett av de märkligaste gamla stall som setts i Sverige fanns spiltor för tolv förnäma hästar. Ovanför spiltorna hängde hästporträtt, målade i olja, och i sadelkammaren fanns vackra broderade sammetssadlarna.

Nästan alla föremål som fanns i stallet flyttades i mitten av 1700-talet till Skokosters slott och har bevarats till idag.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.