Sidhuvudbild
Meny

Salsta slott

Besök Salsta slott - slottet som hela tiden fyller på med nya programpunkter

I Kalendariet kan du följa vad som är på gång

Historien

Genom historien har Salsta slott ägts av släkter som Oxenstierna, Sparre, Bielke, Brahe och von Essen.

Det var greve Nils Bielke (1644-1716), en av sitt tidsskedes märkligaste och mest lysande män som lät bygga det vackra barockslott som idag möter besökaren. Inspirationen hämtade han från Parisslottet Vaux Le Vicomte. Enligt uppgift skall Nicodemus Tessin d.ä vara den som gjort den första skissen på slottet, men sedan lämnat över arbetet till Mathias Sphiler som var hans medhjälpare under 1670-talet, måg till Jean de la Vallée och starkt påverkad av båda dessa. Mathias Sphiler utformade trädgården.

Fältmarskalken Nils Bielke har skrivit in sig, inte bara i Sveriges utan också i Europas krigshistoria. Han utbildades vid Uppsala universitet och studerade sedan krigskonst utomlands. Som överste för livregementet gjorde han en avgörande insats vid slaget vid Lund 1676. "Idag dansade Sveriges krona på Bielkens värjspets" är ett bekant yttrande som Karl XI fällde efter slaget.

Nils Bielke gav Salsta slott som morgongåva till sin maka Eva Horn, som bodde där till sin död 1740.

Finns att njuta av på Skokloster

På Salsta slott fanns vid mitten av 1700-talet ett stort bibliotek med böcker som tillhört medlemmar av ätten Bielke under många generationer. Biblioteket låg tillsammans med stallet i en träbyggnad vid den allé som leder upp mot slottet. Nils Bielke planerade själv byggnadens utformning med ett biblioteksrum omgivet av stall, stallkammare, rustkammare och svarvkammare. Hans hustru Eva Horn bidrog till boksamlingen med ett bibliotek som hon ärvt från sin mor Sigrid Bielke.

När Nils Bielkes son Carl Gustaf ärvde Salsta 1740 var han redan känd som en betydande samlare av både handskrifter och tryckta böcker. Carl Gustafs egen son Nils hade förlorat sin arvsrätt och han valde då att testamentera biblioteket till Skoklosters ägare Erik Brahe.

I mars 1755 fördes Salstabiblioteket i lådor och kistor på slädar dragna av tjugosex hästar över Fyrisåns och Mälarens isar till Skokloster där de , numera kan beskådas i bibliotekets rum Nantes och Rom.

Carl Gustaf Bielke har gått till eftervärlden som en av frihets-tidens främsta boksamlare.

Detta och mycket mer kan du läsa om i "Skoklosters slott under 350 år", red. Carin Bergström.

Där finns även annat av intresse

I stallet som var ett av de märkligaste gamla stall som setts i Sverige fanns spiltor för tolv förnäma hästar. Ovanför spiltorna hängde hästporträtt, målade i olja, och i sadelkammaren fanns vackra broderade sammetssadlarna.

Nästan alla föremål som fanns i stallet flyttades i mitten av 1700-talet till Skokosters slott och har bevarats till idag.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna förnyas

Det är nu dags att byta ut granpy-ramiderna, granhäckarna och hagtornsträden i Botaniska träd-gårdens barockdel.

Projektet har redan börjat. 50 gran-pyramider och 360 meter granhäck har tagits ned. Våren 2023 planteras nya granar och 16 nya hagtornsträd.

Li Bennich-Björkmans nya bok

Det fanns inte ...

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Uppsala domkyrka

Den 6 juni i år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung

Välkommen på temavisningar söndag 5 mars och söndag 16 april. Då får du möta Gustav Vasa och Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (gestaltade av guiderna Bengt och Fredrica) och höra dem berätta om sin familj och sin samtid,

Värderingarna har kanske förändrats sedan 1500-talet, men samma frågor och teman som engagerade människorna då intresserar oss än idag.

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

Vasajubileet präglar året på Gripsholms slott. Det blir föredrag, konserter, visningar, barnaktiviteter och parkpromenader, med fokus på borgen, försvaret, politiken och familjen.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Gustav Eriksson av Vasaätten är besynnerligt aktuell, trots de femhundra år som förflutit sedan kungavalet. Han är den skickligaste politikern som Sverige någonsin haft. För historiker, journalister, författare och inte minst vanligt folk väcker han fortfarande starka känslor och åsikter. Mer än någon kung ur det förflutna är han ständigt rykande aktuell, säger Jim Sjöberg, slottsuppsyningsman på Gripsholms slott.

Gripsholms Vasa-år startar i april med föredrag, temavisningar från maj, konsertserie med jubileumstema under sensommaren och en föredragsserie under hösten. Även årets påsk- och höstlov har tema Vasa. Bland föredragshållarna finns idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, med ett särskilt intresse för kvinnorna inom monarkin, och historikern David Lindén, som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer.

Veckorna kring Nationaldagen 6 juni kommer att uppmärksammas extra!

Detaljerat program och biljetter släpps den 1 mars.
Det samlade programmet finns på http://www.kungligaslotten.se/vasa500

Den 12 januari 1528, fyra år och sju månader efter att han blivit vald till kung, kröntes Gustav i Uppsala domkyrka till Sveriges konung.

Kalmar slott

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung. Det innebär att det blir ett historiskt år som kommer att uppmärksammas i hela Sverige.

Redan 2020 uppmärksammade Kalmar Slott detta med en utställning. Nu har utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt, åter intagit Kalmar Slott.

Utställningen visas från den 8 december 2022 till den 5 mars 2023.

https://kalmarslott.se/utstallningar/gustav-vasa

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Kom och fira 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/