Sidhuvudbild
Meny

Salsta slott

Salsta slott har öppnat upp igen!

Efter en lyckad öppningssäsong med guidning, slottskafé, musikevenemang, bröllop med mera har kalendariet fyllts på även med nya programpunkter.

Besök slottet och dess omgivningar - det är en viktig ingrediens i 1600-talets Uppland.

Historien

Genom historien har Salsta slott ägts av släkter som Oxenstierna, Sparre, Bielke, Brahe och von Essen.

Det var greve Nils Bielke (1644-1716), en av sitt tidsskedes märkligaste och mest lysande män som lät bygga det vackra barockslott som idag möter besökaren. Inspirationen hämtade han från Parisslottet Vaux Le Vicomte. Enligt uppgift skall Nicodemus Tessin d.ä vara den som gjort den första skissen på slottet, men sedan lämnat över arbetet till Mathias Sphiler som var hans medhjälpare under 1670-talet, måg till Jean de la Vallée och starkt påverkad av båda dessa. Mathias Sphiler utformade trädgården.

Fältmarskalken Nils Bielke har skrivit in sig, inte bara i Sveriges utan också i Europas krigshistoria. Han utbildades vid Uppsala universitet och studerade sedan krigskonst utomlands. Som överste för livregementet gjorde han en avgörande insats vid slaget vid Lund 1676. "Idag dansade Sveriges krona på Bielkens värjspets" är ett bekant yttrande som Karl XI fällde efter slaget.

Nils Bielke gav Salsta slott som morgongåva till sin maka Eva Horn, som bodde där till sin död 1740.

Finns att njuta av på Skokloster

På Salsta slott fanns vid mitten av 1700-talet ett stort bibliotek med böcker som tillhört medlemmar av ätten Bielke under många generationer. Biblioteket låg tillsammans med stallet i en träbyggnad vid den allé som leder upp mot slottet. Nils Bielke planerade själv byggnadens utformning med ett biblioteksrum omgivet av stall, stallkammare, rustkammare och svarvkammare. Hans hustru Eva Horn bidrog till boksamlingen med ett bibliotek som hon ärvt från sin mor Sigrid Bielke.

När Nils Bielkes son Carl Gustaf ärvde Salsta 1740 var han redan känd som en betydande samlare av både handskrifter och tryckta böcker. Carl Gustafs egen son Nils hade förlorat sin arvsrätt och han valde då att testamentera biblioteket till Skoklosters ägare Erik Brahe.

I mars 1755 fördes Salstabiblioteket i lådor och kistor på slädar dragna av tjugosex hästar över Fyrisåns och Mälarens isar till Skokloster där de , numera kan beskådas i bibliotekets rum Nantes och Rom.

Carl Gustaf Bielke har gått till eftervärlden som en av frihets-tidens främsta boksamlare.

Detta och mycket mer kan du läsa om i "Skoklosters slott under 350 år", red. Carin Bergström.

Där finns även annat av intresse

I stallet som var ett av de märkligaste gamla stall som setts i Sverige fanns spiltor för tolv förnäma hästar. Ovanför spiltorna hängde hästporträtt, målade i olja, och i sadelkammaren fanns vackra broderade sammetssadlarna.

Nästan alla föremål som fanns i stallet flyttades i mitten av 1700-talet till Skokosters slott och har bevarats till idag.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.