Sidhuvudbild
Meny

Salsta slott

Glädjande besked - Salsta slott har öppnat upp igen! Önskar de ansvariga LYCKA till!

Besök slottet och dess omgivningar - det är en viktig ingrediens i 1600-talets Uppland.

Genom historien har Salsta slott ägts av släkter som Oxenstierna, Sparre, Bielke, Brahe och von Essen.

Det var greve Nils Bielke (1644-1716), en av sitt tidsskedes märkligaste och mest lysande män som lät bygga det vackra barockslott som idag möter besökaren. Inspirationen hämtade han från Parisslottet Vaux Le Vicomte. Enligt uppgift skall Nicodemus Tessin d.ä vara den som gjort den första skissen på slottet, men sedan lämnat över arbetet till Mathias Sphiler som var hans medhjälpare under 1670-talet, måg till Jean de la Vallée och starkt påverkad av båda dessa. Mathias Sphiler utformade trädgården.

Fältmarskalken Nils Bielke har skrivit in sig, inte bara i Sveriges utan också i Europas krigshistoria. Han utbildades vid Uppsala universitet och studerade sedan krigskonst utomlands. Som överste för livregementet gjorde han en avgörande insats vid slaget vid Lund 1676. "Idag dansade Sveriges krona på Bielkens värjspets" är ett bekant yttrande som Karl XI fällde efter slaget.

Nils Bielke gav Salsta slott som morgongåva till sin maka Eva Horn, som bodde där till sin död 1740.

Finns att njuta av på Skokloster

På Salsta slott fanns vid mitten av 1700-talet ett stort bibliotek med böcker som tillhört medlemmar av ätten Bielke under många generationer. Biblioteket låg tillsammans med stallet i en träbyggnad vid den allé som leder upp mot slottet. Nils Bielke planerade själv byggnadens utformning med ett biblioteksrum omgivet av stall, stallkammare, rustkammare och svarvkammare. Hans hustru Eva Horn bidrog till boksamlingen med ett bibliotek som hon ärvt från sin mor Sigrid Bielke.

När Nils Bielkes son Carl Gustaf ärvde Salsta 1740 var han redan känd som en betydande samlare av både handskrifter och tryckta böcker. Carl Gustafs egen son Nils hade förlorat sin arvsrätt och han valde då att testamentera biblioteket till Skoklosters ägare Erik Brahe.

I mars 1755 fördes Salstabiblioteket i lådor och kistor på slädar dragna av tjugosex hästar över Fyrisåns och Mälarens isar till Skokloster där de , numera kan beskådas i bibliotekets rum Nantes och Rom.

Carl Gustaf Bielke har gått till eftervärlden som en av frihets-tidens främsta boksamlare.

Detta och mycket mer kan du läsa om i "Skoklosters slott under 350 år", red. Carin Bergström.

Där finns även annat av intresse

I stallet som var ett av de märkligaste gamla stall som setts i Sverige fanns spiltor för tolv förnäma hästar. Ovanför spiltorna hängde hästporträtt, målade i olja, och i sadelkammaren fanns vackra broderade sammetssadlarna.

Nästan alla föremål som fanns i stallet flyttades i mitten av 1700-talet till Skokosters slott och har bevarats till idag.

Roterande klot

DSCN56862.jpg

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson Foto B Nordenman

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.