Sidhuvudbild
Meny

Schaefferus bibliotek

SchefferushusIckeKommersiell-IngaBearbetninga.png

Det lilla vita huset till höger på tavlan ser kanske oansenligt ut - men det var en byggnad som Johannes Schefferus lät bygga på 1650-talet för sina samlingar och sina böcker - och där han kunde få arbeta utan att bli störd. Och arbetade, det gjorde han.

Skytteansk professor

DSCN46702-249.jpg I egenskap av skytteansk professor hade Schefferus sin tjänstebostad i Skytteanum, och där bodde han en kortare tid innan han köpte den här gården vid dåvarande Oxtorget, numera S:t Eriks torg. Skytteanum var i dåligt skick och fungerade inte för hans stora familj och all representation.

Då fanns inte det vita huset, så Olof Rudbeck d ä fick i uppdrag att rita och bygga det.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.