Sidhuvudbild
Meny

Slott

Suecia Antiqua et Hodierna

Suecia Antiqua et Hodierna - Det forna och nuvarande Sverige - är ett verk med koppargravyrer över stormaktstidens Sverige som utarbetades av Erik Dahlberg.

Bland de avbildade slotten i praktverket finns många slott i Uppsalas närhet - Ekholmen, Fånöö gård, Grönsöö slott, Krusenbergs herrgård, Noors slott, Salnecke slott, Salsta slott, Sjöö slott, Skoklosters slott, Steninge slott, Sätuna gård, Skånelaholms slott, Uppsala slott, Wenngarns slott och Örbyhus slott.

Alla har en intressant historia som knyter an till de personer som skall lyftas fram i Tema Stormaktstiden.

Skoklosters slott

Skoklosters slott  Foto Jens Mohr LSH.se

Carl Gustaf Wrangel började bygga Skoklosters slott 1654 och det blev ett palats vars like ingen någonsin sett i Sverige. I dag betraktas slottet som det främsta minnesmärket över den svenska stormaktstiden.

Wenngarns slott

Wenngarns slott

Wenngarn nämns i brev redan på 1160-talet - i samband med Sveriges förste ärkebiskop Stefan.

Sedan har olika ätter ägt godset och via sin mormor Sigrid Eskilsdotter blir Gustav Vasa ägare på 1550-talet.

I början av 1600-talet arrenderar Jacob De la Gardie godset och hans som Magnus Gabriel De la Gardie köper Wenngarn 1653 och börjar en stor ombyggnad 1661.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.