Sidhuvudbild
Meny

Svemester Skytte

DisamarknadSkytteanumstradgard001.jpg Skytteanum väcker alltid intresse med sitt valv och sina bokstäver. Johan Skytte som gett namn till byggna-den var en mycket betydel-sefull person som levde på 1600-talet. Hans namn, det han initierade och hans rykte lever vidare.

Skytteanum som tillhör skytteanska stiftelsen är inte öppen för allmänheten, där finns en bostad och lokaler för statsvetenskapliga institutionen. Det samma gäller för gårdshuset - det Atterbomska huset..

Skytteanska trädgården

Skytteanska trädgården är en oas och den tillhör skytteanska stiftelsen, men är även öppen för allmänheten. Det finns information på en skylt i porten man kan även se när porten är öppen

Hambergs fisk har servering i parken, i den del som tillhörde stallgården. Underbar miljö - god mat och dryck.

Skytteanska koret

Johan Skytte, hans hustru Maria och deras dotter Vendela ligger begravda i det skytteanska koret i domkyrkan.

Skytteanska priset

Johan Skytte priset - statsvetenskapens Nobelpris - delas sedan 1995 årligen ut vid ett evenemang i anslutning till donationsdagen 1 oktober. Då hyllas pristagaren som håller en offentlig föreläsning och på kvällen hålls festmiddag. Innan föreläsningen läggs en krans ner vid det skytteanska koret, studentkåren paraderar med sina fanor och en hyllning i ord och ton ges av Ulf Johansson Werre. Prissumman är 500 000 SEK.

Pristagarna hedras med ett porträtt på statsvetenskapliga institutionen.

Grönsöö slott

Dagen efter prisutdelningen får pristagaren besöka Grönsöö slott där värdparet von Ehrenheim tar emot och visar det fantastiska slottet.

För allmänheten gäller att man kan bli guidad i slottets välbevarade inre med sitt rika föremålsbestånd av en medlem ur familjen von Ehrenheim.

Man får uppleva en av Sveriges vackraste parker men även se högklassiga utställningar i vagnstall och magasin. I café "Bränneriet" kan man äta och dricka gott och i slottsbutiken kan man handla presenter och Grönsöömust

Dessutom lockar de med en häpnadsväckande vacker Mälarnatur längs deras naturstig.

Skytteanska skolor

Främst genom den skytteanska professuren som han instiftade 1622, men också genom de skolor i Sverige som bär hans namn.

Skolan i Tärnaby började i Lycksele 1632 som en skola för samiska barn. Initiativet kom från Olaus Petri Niurenius, som menade att det måste finnas samisktalande präster i Lappmarken. Johan Skytte var med och finansierade skolan som 1865 flyttade till Tärnaby och blev en vanlig folkskola.

Skytteanska skolan i Mönsterås bedriver fortfarande sin verksamhet är utan tvekan den äldsta.

Skytteanska skolans hemsida kan man läsa:

Skolan – ursprungligen Ålems pedagogi – grundades redan 1637 av riksrådet och kanslern för Uppsala universitet, Johan Skytte, då godsherre på Strömsrum. Skolundervisning har sedan dess bedrivits vid skolan. Det mest märkliga med skolan var att den stod öppen för alla socknens barn. Ålems socken hade således en allmän skola över 200 år före folkskolestadgans tillkomst 1842.

Vissa delar av den ursprungliga skolbyggnaden finns kvar i den byggnad som ligger vid kyrkogårdsmuren.


Kungl. Skytteanska Samfundet, den vetenskapliga akademin med säte i Umeå, är ytterligare en påminnelse om hans värdefulla arbete för utbildning.

Dorpat - Tartu

Johan Skytte grundade Academia Dorpatensis 1632 i Dorpat, det som nu är Tartu universitet. De har ett nära samarbete med Uppsala universitet

Den 17 maj 2019 överlämnade professor Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet, Skyttemedaljen till Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och medlem av rådet vid Tartu universitet.

Johan Skytte Institute for Political studies

JSInstitute.png

There is also a Johan Skytte Institute for Political studies - in honor of Johan Skytte

While having the honor to carry the name of Johan Skytte (1577-1645), our institute is pursuing the same values and legacy that this true statesman embodied.

During his life he managed to be the Governor-General, President of the Appeal Court and Chancellor of two universities, while being also the founding father of the University of Tartu.

Skytte’s heritage is not just important for our institute but for the whole of Estonia and its neighborhood.

Minnesmärke Tartu

-1_-1_false_false_3dae37dcedbc034734b0cd569f1.jpg Johan Skyttes minnesmärke avtäcktes på Tartu Universi-tets 375-årsdag

Minnesmärket ligger framför Högsta Domstolens byggnad.

Det stämpelformade monu-mentet skapades av Tiiu Kirsipuu. Maarja Kask and Anu Põder. Annan information är arkitekterna Tiiu Kirsipuu och Ain Rööpson. Jag undersöker vidare

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården