Sidhuvudbild
Meny

Svemester Skytte

DisamarknadSkytteanumstradgard001.jpg Skytteanum väcker alltid intresse med sitt valv och sina bokstäver. Johan Skytte som gett namn till byggna-den var en mycket betydel-sefull person som levde på 1600-talet. Hans namn, det han initierade och hans rykte lever vidare.

Skytteanum som tillhör skytteanska stiftelsen är inte öppen för allmänheten, där finns en bostad och lokaler för statsvetenskapliga institutionen. Det samma gäller för gårdshuset - det Atterbomska huset..

Skytteanska trädgården

Skytteanska trädgården är en oas och den tillhör skytteanska stiftelsen, men är även öppen för allmänheten. Det finns information på en skylt i porten man kan även se när porten är öppen

Hambergs fisk har servering i parken, i den del som tillhörde stallgården. Underbar miljö - god mat och dryck.

Skytteanska koret

Johan Skytte, hans hustru Maria och deras dotter Vendela ligger begravda i det skytteanska koret i domkyrkan.

Skytteanska priset

Johan Skytte priset - statsvetenskapens Nobelpris - delas sedan 1995 årligen ut vid ett evenemang i anslutning till donationsdagen 1 oktober. Då hyllas pristagaren som håller en offentlig föreläsning och på kvällen hålls festmiddag. Innan föreläsningen läggs en krans ner vid det skytteanska koret, studentkåren paraderar med sina fanor och en hyllning i ord och ton ges av Ulf Johansson Werre. Prissumman är 500 000 SEK.

Pristagarna hedras med ett porträtt på statsvetenskapliga institutionen.

Grönsöö slott

Dagen efter prisutdelningen får pristagaren besöka Grönsöö slott där värdparet von Ehrenheim tar emot och visar det fantastiska slottet.

För allmänheten gäller att man kan bli guidad i slottets välbevarade inre med sitt rika föremålsbestånd av en medlem ur familjen von Ehrenheim.

Man får uppleva en av Sveriges vackraste parker men även se högklassiga utställningar i vagnstall och magasin. I café "Bränneriet" kan man äta och dricka gott och i slottsbutiken kan man handla presenter och Grönsöömust

Dessutom lockar de med en häpnadsväckande vacker Mälarnatur längs deras naturstig.

Skytteanska skolor

Främst genom den skytteanska professuren som han instiftade 1622, men också genom de skolor i Sverige som bär hans namn.

Skolan i Tärnaby började i Lycksele 1632 som en skola för samiska barn. Initiativet kom från Olaus Petri Niurenius, som menade att det måste finnas samisktalande präster i Lappmarken. Johan Skytte var med och finansierade skolan som 1865 flyttade till Tärnaby och blev en vanlig folkskola.

Skytteanska skolan i Mönsterås bedriver fortfarande sin verksamhet är utan tvekan den äldsta.

Skytteanska skolans hemsida kan man läsa:

Skolan – ursprungligen Ålems pedagogi – grundades redan 1637 av riksrådet och kanslern för Uppsala universitet, Johan Skytte, då godsherre på Strömsrum. Skolundervisning har sedan dess bedrivits vid skolan. Det mest märkliga med skolan var att den stod öppen för alla socknens barn. Ålems socken hade således en allmän skola över 200 år före folkskolestadgans tillkomst 1842.

Vissa delar av den ursprungliga skolbyggnaden finns kvar i den byggnad som ligger vid kyrkogårdsmuren.


Kungl. Skytteanska Samfundet, den vetenskapliga akademin med säte i Umeå, är ytterligare en påminnelse om hans värdefulla arbete för utbildning.

Dorpat - Tartu

Johan Skytte grundade Academia Dorpatensis 1632 i Dorpat, det som nu är Tartu universitet. De har ett nära samarbete med Uppsala universitet

Den 17 maj 2019 överlämnade professor Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet, Skyttemedaljen till Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet och medlem av rådet vid Tartu universitet.

Johan Skytte Institute for Political studies

JSInstitute.png

There is also a Johan Skytte Institute for Political studies - in honor of Johan Skytte

While having the honor to carry the name of Johan Skytte (1577-1645), our institute is pursuing the same values and legacy that this true statesman embodied.

During his life he managed to be the Governor-General, President of the Appeal Court and Chancellor of two universities, while being also the founding father of the University of Tartu.

Skytte’s heritage is not just important for our institute but for the whole of Estonia and its neighborhood.

Minnesmärke Tartu

-1_-1_false_false_3dae37dcedbc034734b0cd569f1.jpg Johan Skyttes minnesmärke avtäcktes på Tartu Universi-tets 375-årsdag

Minnesmärket ligger framför Högsta Domstolens byggnad.

Det stämpelformade monu-mentet skapades av Tiiu Kirsipuu. Maarja Kask and Anu Põder. Annan information är arkitekterna Tiiu Kirsipuu och Ain Rööpson. Jag undersöker vidare

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.