Sidhuvudbild
Meny

Tidigare erfarenheter

Inom universitetsvärlden har jag doktorerat i biofysikalisk proteinkemi och haft ett post-doc stipendium vid Medical University of South Carolina.

Mitt yrkesverksamma liv har varit i mindre företag och i dotterbolag i olika större koncerner som Pharmacia, Procordia och Dynochrome.

Det har även inneburit styrelsearbete i olika företag som Länsförsäkringar Uppsala AB, Upplands motor AB, Norrtälje sjukhus AB, Förenade Comfort-butiker AB och J F Rör AB.

Åren 1994-2007 bedrev företaget verksamhet inom ledarskap, styrelseut-veckling och mentorskap.
Kontakterna med företagen har inneburit vidareutveckling i projektform som med Mälarskog AB.
Omflyttningar inom Uppsala universitet innebar att BMC-komplexet måste byggas om. Ansvarade för lokal- och personalgenomgångar och presentation av institutionernas placeringar.

Sedan 2007 bedriver jag huvudsakligen verksamhet inom guidning, utveckling av nya vandringar och besöksmål samt som arrangör av resor för mindre grupper. Samarbete med SFV, framtagande av broschyrer och samordning av visningar i lokaler som inte visas för allmänheten.

2000-2001 var jag distriktguvernör inom Rotarydistrikt 2350. Vald som första kvinna i Sverige. Uppdraget innebar bland annat utveckling av Rotary i Ryssland, ett distrikt där Moskva ingick

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag