Sidhuvudbild
Meny

Tidigare erfarenheter

Inom universitetsvärlden har jag doktorerat i biofysikalisk proteinkemi och haft ett post-doc stipendium vid Medical University of South Carolina.

Mitt yrkesverksamma liv har varit i mindre företag och i dotterbolag i olika större koncerner som Pharmacia, Procordia och Dynochrome.

Det har även inneburit styrelsearbete i olika företag som Länsförsäkringar Uppsala AB, Upplands motor AB, Norrtälje sjukhus AB och J F Rör AB.

Åren1994-2007 bedrev företaget verksamhet inom ledarskap, styrelseutveckling och mentorskap.

Sedan 2007 bedriver jag huvudsakligen verksamhet inom guidning, utveckling av nya vandringar och besöksmål samt som arrangör av resor för mindre grupper.

2000-2001 var jag distriktguvernör inom Rotarydistrikt 2350 som bland annat innebar utveckling av Rotary i Ryssland