Sidhuvudbild
Meny

Tidigare erfarenheter

Inom universitetsvärlden har jag doktorerat i biofysikalisk proteinkemi och haft ett post-doc stipendium vid Medical University of South Carolina.

Mitt yrkesverksamma liv har varit i mindre företag och i dotterbolag i olika större koncerner som Pharmacia, Procordia och Dynochrome.

Det har även inneburit styrelsearbete i olika företag som Länsförsäkringar Uppsala AB, Upplands motor AB, Norrtälje sjukhus AB och J F Rör AB.

Åren1994-2007 bedrev företaget verksamhet inom ledarskap, styrelseutveckling och mentorskap.

Sedan 2007 bedriver jag huvudsakligen verksamhet inom guidning, utveckling av nya vandringar och besöksmål samt som arrangör av resor för mindre grupper.

2000-2001 var jag distriktguvernör inom Rotarydistrikt 2350 som bland annat innebar utveckling av Rotary i Ryssland

Roterande klot

DSCN56862.jpg

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson Foto B Nordenman

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.