Sidhuvudbild
Meny

Minoriteter

Minoriteter, politik och lagar

En minoritet är en mindre folkgrupp inom ett land.

Den som tillhör en minoritet kan behöva försvara sin kultur, språk, religion eller existens mot den folkgrupp som är i majoritet.

Sverige har fem nationella minoriteter:

judar
romer
samer
sverigefinnar
tornedalingar

Deras språk är: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De kallas nationella minoritetsspråk.

Den svenska minoritetspolitiken

Sverige ska ha en politik som skyddar minoriteterna.

Det innebär bland annat att det finns lagar som myndigheter måste följa. Exempel på myndigheter är kommuner och landsting.

Minoritetspolitiken ska göra att de nationella minoriteterna kan påverka myndigheter och andra som har makt.

Minoritetspolitiken ska även hålla de nationella minoriteternas språk levande.

Lagar

Både svenska lagar och europeiska avtal ska skydda Sveriges nationella minoriteter.

Sedan år 2000 gäller två europeiska avtal om minoriteter i Sverige.

Sverige har ratificerat avtalen, alltså skrivit under och lovat att följa reglerna.

Till exempel har Sveriges regering lovat att lägga undan pengar för att stötta minoriteters kultur och språk.

Europeiska avtal

Det första avtalet heter Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.
Ramkonventionen innehåller regler som hjälper nationella minoriteter.

Det andra avtalet är den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Stadgan innehåller regler för hur man ska hjälpa nationella minoriteter att behålla sina språk.

De länder som skriver under avtalen erkänner också viktiga saker, till exempel:
Det finns olika minoriteter i Europa. Dessa minoriteter har funnits länge i Europa.

Minoriteterna har ett eget språk och en egen kultur.

Minoriteternas kultur och språk riskerar att försvinna om de inte får stöd av länderna de bor i.

Det är viktigt att skydda minoriteterna, eftersom det gör Europas länder mer rättvisa och fredliga.

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag