Sidhuvudbild
Meny

Minoriteter

Minoriteter, politik och lagar

En minoritet är en mindre folkgrupp inom ett land.

Den som tillhör en minoritet kan behöva försvara sin kultur, språk, religion eller existens mot den folkgrupp som är i majoritet.

Sverige har fem nationella minoriteter:

judar
romer
samer
sverigefinnar
tornedalingar

Deras språk är: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De kallas nationella minoritetsspråk.

Den svenska minoritetspolitiken

Sverige ska ha en politik som skyddar minoriteterna.

Det innebär bland annat att det finns lagar som myndigheter måste följa. Exempel på myndigheter är kommuner och landsting.

Minoritetspolitiken ska göra att de nationella minoriteterna kan påverka myndigheter och andra som har makt.

Minoritetspolitiken ska även hålla de nationella minoriteternas språk levande.

Lagar

Både svenska lagar och europeiska avtal ska skydda Sveriges nationella minoriteter.

Sedan år 2000 gäller två europeiska avtal om minoriteter i Sverige.

Sverige har ratificerat avtalen, alltså skrivit under och lovat att följa reglerna.

Till exempel har Sveriges regering lovat att lägga undan pengar för att stötta minoriteters kultur och språk.

Europeiska avtal

Det första avtalet heter Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.
Ramkonventionen innehåller regler som hjälper nationella minoriteter.

Det andra avtalet är den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Stadgan innehåller regler för hur man ska hjälpa nationella minoriteter att behålla sina språk.

De länder som skriver under avtalen erkänner också viktiga saker, till exempel:
Det finns olika minoriteter i Europa. Dessa minoriteter har funnits länge i Europa.

Minoriteterna har ett eget språk och en egen kultur.

Minoriteternas kultur och språk riskerar att försvinna om de inte får stöd av länderna de bor i.

Det är viktigt att skydda minoriteterna, eftersom det gör Europas länder mer rättvisa och fredliga.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/