Sidhuvudbild
Meny

1700-tal

1700-talet fick en dramatisk start genom den stora stadsbranden 1702 som förstörde tre fjärdedelar av staden.

Mycket har skrivits om Branden 1702. En som var på plats var Johan Eenberg.
"I augusti 1699 fann magistraten i Uppsala för gott att varna borgerskapet i anledning av vissa illavarslande tecken: 'Så månge ekornar (ekorrar) löpa här omkring hwilke efter gemene mands sägner betyda eldsvåda', heter det i domboken som anbefaller templet och staden i Guds hägn. Det var inte bara röda ekorrsvansar som var ägnade att frambesvärja en vision av hotade eldslågor för magistratpersonernas inbillning. Förödande bränder hade flera gånger tidigare drabbat Uppsala, generationer av stadsbor till skräck och plåga."
Dessa ord är hämtade ur förordet till Uppsala brand den 16 maj 1702 som gavs ut 1960. Boken återger texten i Johan Eenbergs skrift från 1703; En utförlig RELATION, om den grufverliga Eldzvåda och Skada som sig tildrog med Upsala Stad.

En person som starkt bidrog till att Uppsala återuppbyggdes till den inbjudande stad som den är idag, det är Carl Hårleman. Mycket av hans arkitektur – byggnader och trädgård – finns kvar.

Vetenskapen

I 1700-talets Uppsala möter du Anders Celsius, Carl Linnaeus, Nils Rosén von Rosenstein, Torbern Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Johan Ihre, Anders Berch bland annat.

Byggnader

1750-talet Theatrum oeconomico-mechanicum byggs vid Gamla Torget

1755 Det nya Konsistoriehuset, "Kuggis", står färdigt vid S:t Eriks Torg.

1778 Den gamla universitetsbyggnaden Academia Carolina, belägen vid Riddartorget söder om domkyrkan, rivs.

Musiken

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag