Sidhuvudbild
Meny

1700-tal

1700-talet fick en dramatisk start genom den stora stadsbranden 1702 som förstörde tre fjärdedelar av staden.

Mycket har skrivits om Branden 1702. En som var på plats var Johan Eenberg.
"I augusti 1699 fann magistraten i Uppsala för gott att varna borgerskapet i anledning av vissa illavarslande tecken: 'Så månge ekornar (ekorrar) löpa här omkring hwilke efter gemene mands sägner betyda eldsvåda', heter det i domboken som anbefaller templet och staden i Guds hägn. Det var inte bara röda ekorrsvansar som var ägnade att frambesvärja en vision av hotade eldslågor för magistratpersonernas inbillning. Förödande bränder hade flera gånger tidigare drabbat Uppsala, generationer av stadsbor till skräck och plåga."
Dessa ord är hämtade ur förordet till Uppsala brand den 16 maj 1702 som gavs ut 1960. Boken återger texten i Johan Eenbergs skrift från 1703; En utförlig RELATION, om den grufverliga Eldzvåda och Skada som sig tildrog med Upsala Stad.

En person som starkt bidrog till att Uppsala återuppbyggdes till den inbjudande stad som den är idag, det är Carl Hårleman. Mycket av hans arkitektur – byggnader och trädgård – finns kvar.

Vetenskapen

I 1700-talets Uppsala möter du Anders Celsius, Carl Linnaeus, Nils Rosén von Rosenstein, Torbern Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Johan Ihre, Anders Berch bland annat.

Byggnader

1750-talet Theatrum oeconomico-mechanicum byggs vid Gamla Torget

1755 Det nya Konsistoriehuset, "Kuggis", står färdigt vid S:t Eriks Torg.

1778 Den gamla universitetsbyggnaden Academia Carolina, belägen vid Riddartorget söder om domkyrkan, rivs.

Musiken

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Rotarys Guldhjärta

Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala tilldelas Rotarys guldhjärta 2023

Juryns motivering lyder: Fastighets-mäklaren Widerlöv visar ett genuint samhälls-engagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället.

Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i hand-gripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.

Att Tomas Widerlöv och Fastig-hetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.