Sidhuvudbild
Meny

1700-tal

1700-talet fick en dramatisk start genom den stora stadsbranden 1702 som förstörde tre fjärdedelar av staden.

Mycket har skrivits om Branden 1702. En som var på plats var Johan Eenberg.
"I augusti 1699 fann magistraten i Uppsala för gott att varna borgerskapet i anledning av vissa illavarslande tecken: 'Så månge ekornar (ekorrar) löpa här omkring hwilke efter gemene mands sägner betyda eldsvåda', heter det i domboken som anbefaller templet och staden i Guds hägn. Det var inte bara röda ekorrsvansar som var ägnade att frambesvärja en vision av hotade eldslågor för magistratpersonernas inbillning. Förödande bränder hade flera gånger tidigare drabbat Uppsala, generationer av stadsbor till skräck och plåga."
Dessa ord är hämtade ur förordet till Uppsala brand den 16 maj 1702 som gavs ut 1960. Boken återger texten i Johan Eenbergs skrift från 1703; En utförlig RELATION, om den grufverliga Eldzvåda och Skada som sig tildrog med Upsala Stad.

En person som starkt bidrog till att Uppsala återuppbyggdes till den inbjudande stad som den är idag, det är Carl Hårleman. Mycket av hans arkitektur – byggnader och trädgård – finns kvar.

Vetenskapen

I 1700-talets Uppsala möter du Anders Celsius, Carl Linnaeus, Nils Rosén von Rosenstein, Torbern Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Johan Ihre, Anders Berch bland annat.

Byggnader

1750-talet Theatrum oeconomico-mechanicum byggs vid Gamla Torget

1755 Det nya Konsistoriehuset, "Kuggis", står färdigt vid S:t Eriks Torg.

1778 Den gamla universitetsbyggnaden Academia Carolina, belägen vid Riddartorget söder om domkyrkan, rivs.

Musiken

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/