Sidhuvudbild
Meny

Kvinnor i Uppsala

Tre kvinnor som gjort av avtryck

De första åren på 2000-talet kom att förändra världen och livet i Uppsala. På tre av de stora posterna kom det att bli kvinnor - tre kvinnor som med kompetens och engagemang gör avtryck i sina olika verksamheter

Li Bennich-Björkman

Den första är Li Bennich-Björkman. 2008 utsågs hon som första kvinnan till den skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap som Johan Skytte inrättade 1622. Tjänstebostad i Skytteanum.

Antje Jackelén

Den andra är ärkebiskop emerita Antje Jackelén som var Svenska kyrkans ärkebiskop under åren 2014–2022. Hon var den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete

Antje Jackelén valdes den 15 oktober 2013 och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon var den 70:e ärkebiskopen i ordningen.

Ärkebiskopen gick i pension hösten 2022 och lade ned korset och staven i en gudstjänst den 30 oktober.

Redan den 10 november 2022 fick hon Årets pris till Anders Carlbergs minne. Juryns motivering:
Hederspristagaren krossade Svenska kyrkans glastak och blev dess första kvinnliga ärkebiskop. Hon har alltid arbetat för tolerans, mänskliga rättigheter och medmänsklighet och utmärker sig genom sitt starka engagemang och sitt mod att lyfta komplexa frågor. Hon är en flitig debattör och inflytelserik opi-nionsbildare som skickligt använt både traditionella och digitala kanaler för att nå ut till människor genom föreläsningar, böcker, debattartiklar och Twitter".

Eva Åkesson

Den tredje är Eva Åkesson som blev den första kvinnan som valdes till rektor vid Uppsala universitet sedan starten 1477.

Eva Åkesson valdes till rektor 2012 och omvaldes 2017 till och med 2020. Hon lämnade då Uppsala och återgick till sin tjänst vid Lunds universitet.

I samband med att Eva Åkesson slutade som rektor beslutade Uppsala studentkår att anta ”Uppsala studentkårs utmärkelse för studentinflytande till Eva Åkessons ära” för att uppmärksamma studentkårens tacksamhet för hennes insats för Uppsala universitet, studentinflytandet och det kollegiala arbetet vid universitetet. Eva Åkesson värnade om det kollegiala arbetet och betydelsen av dess gemensamma arbete för att Uppsala universitet ska vara ett ledande universitet.

Eva Åkessons respekt och öppenheten för studentinflytande har möjliggjort en god utveckling för universitetet som är präglad av studentperspektiv menar Uppsala studentkår. ”Styrelsen såg det dels som ett gott initiativ till att uppmärksamma studenter som engagerar sig för studentinflytandet och att förbättra Uppsala universitet, men även så klart att tacka Eva Åkesson för hennes tid som rektor vid vårt universitet.

Vi är övertygade om att Eva var en rektor som satt stor vikt vid principen om att studentinflytande är en avgörande del för att utveckla Uppsala universitet till det bättre.” säger Jacob Färnert, ordförande Uppsala studentkår.
Läs mer om utmärkelsen på Uppsala studentkårs webbplats.
Annika Lundqvist

Några av de övriga

Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar. Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift.

Dessutom finns en särskild stiftsbiskop som kallas biskopen i Uppsala stift. Det är Karin Johannesson som tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen den 3 mars 2019.

Karin Johannessons pastorala område är hela Uppsala stift förutom Uppsala pastorat. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och leder tillsammans med ärkebiskopen de årliga prostmötena samt präst- och diakonmötenCecilia Magnusson är länsråd vid Länsstyrelsen Uppsala län sedan 2021. Hennes uppgift är att leda det dagliga arbetet på Länsstyrelsen. Länsrådet är landshövdingens ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder.

Maria Knutson Wedel, rektor på SLU. Den 6 september 2019 installerades Maria i sitt nya ämbete

Rebecca Miller, Uppsala Kammarorkesters chefsdirigent sedan hösten 2019, är ytterligare en. I sin roll som chefsdirigent gästar Rebecca Uppsala ett antal gånger per säsong, och för Uppsalapubliken har hon med sin utåtriktade personlighet och vilja till att knyta band blivit ett kärt inslag i samband med Uppsala Kammarorkesters konserter. Hennes kontrakt går ut våren 2023 - alla ser fram emot hennes gästspel i framtiden. Tack Rebecca.

Rebecca är anställd som Associate Conductor vid Southbank Sinfonia i London och ledare för dirigentutbildningen vid Royal Holloway University of London, och har genom åren även gästat en rad välrenommerade orkestrar.

Utmärkelser

2022 års vinnare av Guldkransen är Lena Mattsson - avdelningschef på geriatriska akutvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset.

Bakom utmärkelsen står branschföreningen Livo, Ledarna inom vård och omsorg. Juryn motiverar sitt val med att Lena Mattsson vågar bryta mönster och ta ”strider för medarbetarnas, patienternas och verksamhetens bästa”.

”Årets pristagare utstrålar i sitt ledarskap värme, drivkraft, stolthet och glädje över att vara chef inom vård och omsorg. Hon har visat att man kan möjliggöra för alla medarbetare att vara delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete genom att tillvarata deras idéer och kreativitet”, lyder delar ur juryns vinnarmotivering.

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag