Sidhuvudbild
Meny

Katolska Uppsala

Foto Katolska kyrkan Olle Norling Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.

"Nästan" lika många åskå-dare som på Petersplatsen, och med bra möjligheter att se och höra.

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsam-mans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom före-trädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken

Maja Hagerman skriver

Maja Hagerman skriver i Himlen är här att om man skulle utpeka ett enda datum som dagen då Sverige skapades, så skulle det kunna vara söndagen den 5 augusti 1164.

Då anlände en delegation till påven för att anhålla om att en ärkebiskop skulle invigas över götar och svear. Få en enda ledare utnämnd att samla kyrko-stiften i Götaland och Svealand under sig.

Sveriges förste ärkebiskop

Ärkebiskop Stefans sigill Foto Riksarkivet Kandidaten till själva uppdra-get ingick i delegationen. Han var biskop i det tilltänkta ärkesätet Uppsala, en cister-ciensermunk från Alvastra, en engelsman vid namn Stefan.

Invigningsceremonin ägde rum i katedralen i Sens, där Eskil, ärkebiskop för den nor-diska kyrkoprovinsen uttala-de de verkningsfulla orden för Stefan, smorde den heliga oljan över hans huvud och lade ett vitt band med insyd-da kord i båda ändarna, ett palladium, över han axlar. Allt med påven och alla hans pre-later som belåtna åhörare.

Uppsala - Östra Aros

Uppsala domkyrka låg tidigare i det som då hette Uppsala och numera heter Gamla Uppsala. När det planerades att flytta domkyrkan behövde man få påvens godkännande eftersom Sverige tillhörde katolska kyrkan på den tiden.

Påven gav sitt godkännande och 1258 beslutades att Domkyrkan skulle flyttas från nuvarande Gamla Uppsala in till dagens Uppsala - det vill säga där skulle det byggas en ny kyrka
Ett av de krav som påven ställde, det var att namnet Uppsala följde med domkyrkan och stadens dåvarande namn som då var Östra Aros blev Uppsala. Kyrkan och de som hörde till den flyttade hit - alltså även ärkebiskopen och hans organisation.

Ärkebiskopsborgen

skiss-arkebiskopsborgen-1929.jpg Ärkebiskoparna hade stor makt och de var rika. De behövde en befästning.

Borgen i Uppsala anlades i nuvarande Universitetspar-ken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet.

Den var under medeltiden och fram till 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra gårdar

Ärkebiskoparna hade även andra gårdar

Tuna eller Biskopstuna var en befästning vid infarten från Långhundraleden

Almare-Stäket låg under medeltiden vid den mycket viktiga sjöleden mot Sigtuna och Uppsala

Biskops-Arnö förvärvades på 1200-talet av ärkebiskopsämbetet i Uppsala.

Jakob Ulvsson

Jakob Ulvssons fädernegård var Hacksta. Han bör vara född på 1430-talet och man vet att han dog1521.

Jakob Ulfsson studerade utomlands, i Rostock 1457–59 och i Paris 1460–61. Han blev kanik i Uppsala 1465 och vistades då vid kurian i Rom ytterligare 5 år.

Ärkebiskop

Den 18 december 1469 blev han providerad till ärkebiskop i Uppsala

Ärkebiskopsinvigningen förrättades "uti S. Birgittas klosterkyrka" i Rom den 15 april 1470 .

Lade ned sin stav 1515. ´

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag