Sidhuvudbild
Meny

Katolska Uppsala

Foto Katolska kyrkan Olle Norling .Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.

"Nästan" lika många åskå-dare som på Petrusplatsen, och med bra möjligheter att se och höra.

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsam-mans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom före-trädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Maja Hagerman skriver

Maja Hagerman skriver i Himlen är här att om man skulle utpeka ett enda datum som dagen då Sverige skapades, så skulle det kunna vara söndagen den 5 augusti 1164.

Då anlände en delegation till påven för att anhålla om att en ärkebiskop skulle invigas över götar och svear. Få en enda ledare utnämnd att samla kyrko-stiften i Götaland och Svealand under sig.

Sveriges förste ärkebiskop

Ärkebiskop Stefans sigill Foto Riksarkivet Kandidaten till själva uppdra-get ingick i delegationen. Han var biskop i det tilltänkta ärkesätet Uppsala, en cister-ciensermunk från Alvastra, en engelsman vid namn Stefan.

Invigningsceremonin ägde rum i katedralen i Sens, där Eskil, ärkebiskop för den nor-diska kyrkoprovinsen uttala-de de verkningsfulla orden för Stefan, smorde den heliga oljan över hans huvud och lade ett vitt band med insyd-da kord i båda ändarna, ett palladium, över han axlar. Allt med påven och alla hans pre-later som belåtna åhörare.

Uppsala - Östra Aros

Vid den tiden regerade ärkebiskopen från nuvarande Gamla Uppsala, men 1273 flyttades ärkestiftet till nuvarande Uppsala (då med namnet Östra Aros). En förutsättning för att få flytta domkyrkan - symboliskt - var att namnet följde med.

Ärkebiskopsborgen

skiss-arkebiskopsborgen-1929.jpg Ärkebiskoparna hade stor makt och de var rika. De behövde en befästning.

Borgen i Uppsala anlades i nuvarande Universitetsparken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet.

Den var under medeltiden och fram till 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra gårdar

Ärkebiskoparna hade även andra gårdar

Tuna eller Biskopstuna var en befästning vid infarten från Långhundraleden

Almare-Stäket låg under medeltiden vid den mycket viktiga sjöleden mot Sigtuna och Uppsala

Biskops-Arnö förvärvades på 1200-talet av ärkebiskopsämbetet i Uppsala.

Jakob Ulvsson

Jakob Ulvssons fädernegård var Hacksta.

Han skrev in sig vid universitetet i Rostock 1457 och fortsatte sedan studierna vid universitetet i Paris.

Ärkebiskop

Den 18 december 1469 blev han providerad till ärkebiskop i Uppsala

Ärkebiskopsinvigningen förrättades "uti S. Birgittas klosterkyrka" den 15 april 1470 .

Politiker - de yngre

Ju yngre politikerna blir desto mer ser de folk med livserfarenhet som främmande, kanske hotfulla.

Bo Pellnäs 2020

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.