Sidhuvudbild
Meny

Katolska Uppsala

Foto Katolska kyrkan Olle Norling .Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.

"Nästan" lika många åskå-dare som på Petrusplatsen, och med bra möjligheter att se och höra.

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsam-mans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom före-trädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Maja Hagerman skriver

Maja Hagerman skriver i Himlen är här att om man skulle utpeka ett enda datum som dagen då Sverige skapades, så skulle det kunna vara söndagen den 5 augusti 1164.

Då anlände en delegation till påven för att anhålla om att en ärkebiskop skulle invigas över götar och svear. Få en enda ledare utnämnd att samla kyrko-stiften i Götaland och Svealand under sig.

Sveriges förste ärkebiskop

Ärkebiskop Stefans sigill Foto Riksarkivet Kandidaten till själva uppdra-get ingick i delegationen. Han var biskop i det tilltänkta ärkesätet Uppsala, en cister-ciensermunk från Alvastra, en engelsman vid namn Stefan.

Invigningsceremonin ägde rum i katedralen i Sens, där Eskil, ärkebiskop för den nor-diska kyrkoprovinsen uttala-de de verkningsfulla orden för Stefan, smorde den heliga oljan över hans huvud och lade ett vitt band med insyd-da kord i båda ändarna, ett palladium, över han axlar. Allt med påven och alla hans pre-later som belåtna åhörare.

Uppsala - Östra Aros

Vid den tiden regerade ärkebiskopen från nuvarande Gamla Uppsala, men 1273 flyttades ärkestiftet till nuvarande Uppsala (då med namnet Östra Aros). En förutsättning för att få flytta domkyrkan - symboliskt - var att namnet följde med.

Ärkebiskopsborgen

skiss-arkebiskopsborgen-1929.jpg Ärkebiskoparna hade stor makt och de var rika. De behövde en befästning.

Borgen i Uppsala anlades i nuvarande Universitetsparken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet.

Den var under medeltiden och fram till 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra gårdar

Ärkebiskoparna hade även andra gårdar

Tuna eller Biskopstuna var en befästning vid infarten från Långhundraleden

Almare-Stäket låg under medeltiden vid den mycket viktiga sjöleden mot Sigtuna och Uppsala

Biskops-Arnö förvärvades på 1200-talet av ärkebiskopsämbetet i Uppsala.

Jakob Ulvsson

Jakob Ulvssons fädernegård var Hacksta. Han bör vara född på 1430-talet och man vet att han dog1521.
Jakob Ulfsson studerade utomlands, i Rostock 1457–59 och i Paris 1460–61. Han blev kanik i Uppsala 1465 och vistades då vid kurian i Rom ytterligare 5 år.

Ärkebiskop

Den 18 december 1469 blev han providerad till ärkebiskop i Uppsala

Ärkebiskopsinvigningen förrättades "uti S. Birgittas klosterkyrka" den 15 april 1470 .

Lade ned sin stav 1515. ´

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.