Sidhuvudbild
Meny

Byggnader

Gustavianum-o-domkyrkan-2.jpg Domkyrkan, Carolina Rediviva och Uppsala slott
är tre byggnader som dyker upp i stadsbilden - välkända riktmärken.

I de historiska kvarteren finns Skytteanum, Gustavianum, Helga Trefaldighetskyrkan, Ärkebiskopsgården och Universitetshuset.

De är omgivna av trädgårdar och parker med runstenar och träd - försedda med information.

Förvaltare - ägare

DSCN50992.jpg MIAB Förvaltning är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Uppsala och Knivsta. Deras fokus ligger på centralt belägna klassiska byggnader med historia och värden som skapar karaktär och atmosfär - framför allt äldre fastigheter med charm och själ. Tillsam-mans med kunden gör de anpassningar av lokalen för att uppfylla kundens önske-mål.

Genom att bevara och samtidigt modernisera utifrån företagares behov når de sin målsättning - långsiktigt renomé och hög kundnöjdhet.

Uppsala Akademiförvaltning räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar även kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet.

Statens fastighetsförvaltning - SFV
Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra svenskar, delägare i kulturarvet. Det är på ditt uppdrag som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv.

Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Statens fastighetsverks ambition är att göra denna historia levande och intressant, så att du stolt kan sträcka på dig och säga: "Det här är faktiskt mitt".

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU - har funnits i Uppsala sedan 1977 som ett universitet. Det finns till största delen ute på Campus Ultuna där det funnits lantbruksutbildning sedan 1700-talet.

SLU har verksamhet på många orter i landet - kallas även Sveriges längsta universitet

Uppsala Stadshus äger och förvaltar 74 fastigheter bland annat UKK-Uppsala Konsert och Kongress, Stadshuset, Fyrishov, Studenternas.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Rotarys Guldhjärta

Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala tilldelas Rotarys guldhjärta 2023

Juryns motivering lyder: Fastighets-mäklaren Widerlöv visar ett genuint samhälls-engagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället.

Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i hand-gripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.

Att Tomas Widerlöv och Fastig-hetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.