Sidhuvudbild
Meny

Byggnader

Gustavianum-o-domkyrkan-2.jpg Domkyrkan, Carolina Rediviva och Uppsala slott
är tre byggnader som dyker upp i stadsbilden - välkända riktmärken.

I de historiska kvarteren finns Skytteanum, Gustavianum, Helga Trefaldighetskyrkan, Ärkebiskopsgården och Universitetshuset.

De är omgivna av trädgårdar och parker med runstenar och träd - försedda med information.

Förvaltare - ägare

DSCN50992.jpg MIAB Förvaltning är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Uppsala och Knivsta. Deras fokus ligger på centralt belägna klassiska byggnader med historia och värden som skapar karaktär och atmosfär - framför allt äldre fastigheter med charm och själ. Tillsam-mans med kunden gör de anpassningar av lokalen för att uppfylla kundens önske-mål.

Genom att bevara och samtidigt modernisera utifrån företagares behov når de sin målsättning - långsiktigt renomé och hög kundnöjdhet.

Uppsala Akademiförvaltning räknar sina anor till 1624 då verksamheten startade i form av fastighetsförvaltning efter den så kallade Gustavianska donationen.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar även kapital som donerats av personer som på så sätt velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet.

I år firar UAF 400 år

Statens fastighetsförvaltning - SFV
Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra svenskar, delägare i kulturarvet. Det är på ditt uppdrag som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv.

Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Statens fastighetsverks ambition är att göra denna historia levande och intressant, så att du stolt kan sträcka på dig och säga: "Det här är faktiskt mitt".

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU - har funnits i Uppsala sedan 1977 som ett universitet. Det finns till största delen ute på Campus Ultuna där det funnits lantbruksutbildning sedan 1700-talet.

SLU har verksamhet på många orter i landet - kallas även Sveriges längsta universitet

Uppsala Stadshus äger och förvaltar 74 fastigheter bland annat UKK-Uppsala Konsert och Kongress, Stadshuset, Fyrishov, Studenternas.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag