Sidhuvudbild
Meny

Konstens Uppsala

Näckens polska Foto: Birgitta Nordenman Konst finns i olika skepnader runt om i Uppsala - såväl utomhus som inomhus.

Redan vid Centralstationen möts man av Bror Hjorths mustiga Näckens polska

Stadens konstnärer

Andra konstnärer som hör till stadens konstnärer, som är väl representerade här, det är Staffan Östlund, Olof Hellström, Istvan Varga och Bengt Kälde

Upplandskonstnärer

Skulptörerna Carl Eldh och Carl Milles brukar presenteras tillsammans med Bror Hjorth - de är alla tre födda i Uppland.

Bruno Liljefors är en fjärde.

De lade grunden till dagens Uppsala

Jacob Ulfson Foto Anders Damberg Jacob Ulfsson och Sten Sture d ä lade grunden till universitetsstaden Uppsala

Deras ”minnesmärken” är svåra att se/hitta.

Jacob Ulfsson står högt upp på en porfyrpelare vid domkyrkan med sin kanik.

Sten Sture d ä står med sin här uppe på Kasåsen

Välkända konstnärer runtom i stan

Bertil Vallien, Oskar Reuterswärd, Johan Tobias Sergel, Astri Taube, Carina Ari, Tony Cragg, Sven X-et Erixon, Christian Eriksson, Arne Jones, Bengt Erland Fogelberg, Theodor Lundberg, Johan Niclas Byström, Ulla Viotti, Anders Widoff, Jan Svenungsson, Lars Widenfalk, Solveyg Schafferer

Alla dessa kvinnor

KVINNORUMII.jpg

Det finns många kvinnor som skapat olika konstverk som vi kan njuta av runt om i staden – och många av dem lever och verkar här.

På väven "Kvinnorum" av Berit Sahlström ovan ser man kvinnliga forskare och studenter genom tiderna.

Porträtten på väggen visar folkhögskoleläraren och bibliotekarien Lisa Rolf (1887-1932), matematikdocenten Sonja Lyttkens (1919-2015), diplomaten och statsrådet som erhöll Nobels Fredspris, Alva Myrdal (1902-1986), förgrunds-gestalten inom kvinno- och rösträttsrörelsen som grundade Upsala Kvinliga Studäntförening Lydia Wahlström (1869-1954), juristen Elsa Eschelsson (1861-1911), första kvinnliga filosofie doktorn i Sverige.

Kvinnan i vitt vid bordet är Greta Beckius, (1886-1912), fritänkaren som sökte rätten att ge kvinnoperspektiv på sina och andras liv, även i sexuellt hän-seende. I förgrunden litteraturkritikern mm Klara Johansson (1875-1948) och runt bordet studenter från olika tider (anonyma). Uppsala universitet, lärosal XI. 2016 © B Sahlström

Virtual friends

Virtual_Friends_2.jpg

Detta är också en väv av Berit Sahlström där hon valt att porträttera personer som genom sitt skrivande fått betydelse för henne.

Personerna är från vänster
Ulrika Knutson, Selma Lagerlöf, Per-Anders Fogelström, Kristina Lugn, Ellen Key, Hanna Pauli med janusansiktet Hanna/Berit, Helena Henschen, Germaine Greer, Moa Martinson, Simone de Beauvoir, Sonja Åkesson, Judith Butler och Jamaica Kincaid

Bilden är en parafras på Hanna Paulis Vänner från början av 1900-talet.

Väven hänger i Stadsbiblioteket