Sidhuvudbild
Meny

Europeisk kulturhuvudstad

Varje år utser EU två städer till kulturhuvudstäder, 2029 är det en svensk tillsammans med en polsk stad.

Kirunas ansökan

Kiruna är på många sätt en av Europas, och världens, mest samtida platser. Det är här som den gröna omställningen av industrin tar sin början, och det är också här som klimat-förändringarna skär genom det arktiska landskapet. Här möts människor från hela världen för att gräva sig allt djupare ner i berget, och sikta mot allt högre sfärer.

Här finns också traditioner med sina rötter i oöverskådligt, historiskt djup och mil efter mil av vidsträckta kulturlandskap, bland älvar, fjäll och sjöar. I kontrasterna tänds gnistorna, i möten och motsättningar, där uppstår något nytt och unikt.

Det vill vi dela med världen.
Markus Forsberg, kulturchef/biträdande förvaltningschef

Kiruna den unika lilla staden i den enorma kommunen. I Kiruna möts rymden, staden och gruvan.
Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, djupet djupare, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige.

En speciell och unik plats där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida.
En kommun med mångtusenårig historia där Kiruna som stad bygger Sveriges nyaste stadskärna.

När vi byggt och flyttat, ska vi rota oss och skapa nya fotfästen och trampa upp nya stigar på mark vi aldrig gått på förut. Då behövs kulturen som byggsten och grund för en välkomnande och välmående stad och samhälle, där det finns en plats för alla!

Parallellt med den omställning och den industriboom som Norr- och Västerbotten befinner sig i nu är Kiruna ett viktigt nav för ett hållbart Europa.

Kiruna kan växa hållbart genom att skapa ett kreativt och kulturellt samhälle för befintliga invånare och för den växande befolkningen i kommunen och regionen.

En satsning mot ett europeiskt kulturhuvudstadsår är en långsiktig strategi för hur kommunen ska arbeta med en kulturell utveckling och etablering av hållbara strukturer för ett attraktivt och levande samhälle.
Ett utnämnande till europisk kulturhuvudstad gynnar naturligtvis hela kommunen, där staden blir navet.
En stad i flytt, en region i omvandling, en värld i förändring där Kiruna spelar en nyckelroll och kulturen skapar gemenskap och binder oss samman.

Bodö 2024

Nu er festen i gang

Tartu 2024

Nu är Tartu en Kulturhuvudstad - svenska

Nu är Tartu en Kulturhuvudstad- engelska

Tartu 2024 är invigt

Uppsala har ansökt om Kulturhuvudstad 2029

Den arktiska metropolen

20 mil norr om polcirkeln får du uppleva kontraster från norrsken till midnattssol, Sveriges högsta berg och världens största underjordiska järnmalmsgruva, uråldrig samisk kultur och en pågående stadsomvandling.

Välkommen till Kiruna för att dela vår arktiska vardag. Långt ifrån det vardagliga.

KIRUNA - MÅNAD FÖR MÅNAD
Planerar du att besöka Kiruna men är lite osäker på när? Här får du en kort guide till månaderna i Kiruna som en liten hjälp på traven i din planering.

LKAB:S VISITOR CENTRE

Gruvan i Kiruna är världens största underjordiska järnmalmsgruva. En fascinerande verksamhet där malmen bryts långt under markytan med fjärrstyrda maskiner och förarlösa tåg. Här finns en av Sveriges bästa sevärdheter, visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre, som fått högsta betyg i den internationella guideboken Lonely Planet.

Bli inspirerad - This is Kiruna - Norrsken

När januarisolen återvänder till Kiruna efter en lång, mörk och inte sällan kall vinter är det alltid tillsammans med Sveriges absolut mysigaste vinterarrangemang: Kiruna Snöfestival. Du hittar olika aktiviteter även fast snöfesten är slut. Mitt i Kirunas stadskärna kommer kulturen och vintern till liv genom denna otroligt mysiga snöfest.

Uppsala

Välkommen till Parkernas & Trädgårdarnas Uppsala

Uppsala linneanska trädgårdar välkomnar dig till tre olika lokaler, utformningar

Kungsangslilja-200.JPG

Kulturarvskortet

Svenskt Kulturarv

Kulturarvskortet ger 50% rabatt till drygt 300 kultursevärdheter i hela landet. Kortet gäller för obegränsat antal besök för en person och priset är endast 250:-. Kulturarvskortet är även en utmärkt gåva, vars värde bara ökar ju mer man använder det!

Leta efter "Kulturella spår"!

Upptäck Sveriges främsta parker & trädgårdar

Här hittar du Sveriges förnämsta parker&trädgårdar

Fjärdhundraland

Fjärdhundralands webbsida!

Bläddra, hitta och njut

Historisk bottennotering för Uppsala

Anna-Lena Holmström, regionchef Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, kommenterar resultaten
”Den 28 september 2022 släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över det lokala företagsklimatet. För tredje året i rad faller Uppsala på rankingen.

Kommunen faller i nästan alla uppmätta parametrar och hamnar nu på en föga smickrande 247:e plats bland landets 290 kommuner – sämre har Uppsala aldrig tidigare rankats

Ett år senare skriver näringslivsdirektör Charlotte Skott och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling om det årets resultat. ”Det är trots allt robusta siffror som visar på styrkan i Uppsalas näringsliv. Samtidigt visar prognosen framåt på ett fortsatt utmanande läge.

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som bygger på enkätsvar och statistik med sammanlagt 17 faktorer klättrade Uppsala 26 placeringar – från plats 247 till plats 221 av landets 290 kommuner

Att jämföras med Handlingsplanen - Att Uppsala kommun ska rankas på topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking, och på topp 100 med jämförbara kommuner

Ansvar, genomförande och spridning
För att nå näringslivsprogrammets mål med 2000 nya jobb per år berörs kommunens samtliga nämnder och styrelser, även om det är på olika sätt och i olika omfattning.
Den kommunalekonomiska effekten av att näringslivet växer påverkar samtliga nämnder och styrelser i kommunen och kräver ett målinriktat arbetssätt med god intern samverkan.
Det är också samtliga nämnder och styrelsers ansvar att samverka med externa parter.
Det är hela kommunkoncernens med alla förtroendevalda och medarbetare som har ett ansvar att verka för ett gott företagsklimat och arbeta med aktiviteter som bidrar till målen i sina verksamhetsplaner och affärsplaner.
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna samordningen och för den övergripande samordningen med externa parter.

Handlingsplanens fokus 2021–2023
De närmaste 3 åren, skapas över 6 000 nya arbetstillfällen, varav minst 70% i det privata näringslivet.
Handlingsplanens övergripande mål för perioden 2021–2023 är: Uppsala kommun ska vara en förebild och bra affärspartner till näringslivet

Under perioden 2021–2023 läggs särskilt fokus på:
• Att det ska vara attraktivt, tryggt och lönsamt att vara företagare på landsbygd och i staden
• Att attityd, bemötande och servicegrad hos förtroendevalda och tjänstepersoner ska uppfattas som mycket bra av näringslivet
• Att Uppsalas företag ska ha en bra utveckling med tillväxtmål för det privata näringslivet med en omsättningsökning med 5% varje år och ökat antal anställda med ett snitt på 2% per år.
Att Uppsala kommun ska rankas på topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking, och på topp 10 med jämförbara kommuner
Att NKI, nöjdkundindex, ska ligga över rikssnittet inom samtliga myndighetsområden
• Att 50 000 kvm planlagd verksamhetsmark ska tillgängliggöras varje år
Att 500 tjänstepersoner och 100 förtroendevalda inom Uppsala kommun ska utbildas i företagandets villkor
• Att genomföra 100 organiserade företagsbesök per år hos lokala företag.
• Att inrätta ett företagarforum där företagsorganisationer, politiker och tjänstepersoner på kommunledningsnivå möts, 4 gånger per år.

Svenskt Näringsliv - Uppsala

Lokalt Företagsklimat 2023
Lokalt Företagsklimat
Kommunpolitiker
Kommuntjänstemän
Upphandling
Lokala företagsklimatet

För tredje året i rad har Vårgårda kommun i Västra Götaland Sveriges bästa företagsklimat. På andra plats kommer Danderyd, följt av Solna.
Det finns flera kommuner som under de senaste tio åren gjort imponerande förbättringar av företagsklimatet och stigit från rankinglistans nedre till över del.
En utblick över landet visar att det är möjligt att förbättra företagsklimatet och bibehålla den nya höga nivån, oavsett var kommunen ligger.
Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag

Läs och låt er inspireras av - Mål, strategi och ledarskap

Checklista presenterad av Feskarn:
Dialog med näringslivet –
Kommunstyrelsens ordförande reserverar en halvdag i veckan för företagsbesök.
Företagen bjuds regelbundet in till frukostmöten, lunchmöten eller andra aktiviteter.
Kommunen har gått igenom hemsidans struktur och innehåll utifrån en företagares perspektiv.
Kommunen har ett nyhetsbrev som skickas ut regelbundet

Nationellt Ledtidsindex

Bra tycker jag - andra kommuner vill förenkla - Gävle har bra synpunkter o Lund .

Åldersvänlig stad

Det som är bra för äldre är bra för alla!

Åldersvänliga Norge

I Norge finns det sedan 2016 ett nationellt center för åldersvänliga frågor. Anne Berit Rafoss är projektledare för centret berättar att strategin handlar om att få äldre aktiva och involverade, inte om omsorgspolitik.

Alla departement är involverade i arbete eftersom åldersfrågor berörs inom alla frågor och sektorer i samhället.

Målen är att på övergripande nivå skapa åldersvänliga kommuner, lokala samfund, organisationer och verksamheter.

För individer är målen att de kan bidra och delta i samhället efter deras egna önskemål och förutsättningar.

Till 2040 beräknas ca 40% av befolkningen i många norska kommuner vara över 70 år. För att samhället ska fungera så krävs det att vi aktivt planerar och jobbar med frågorna.

Vi måste lära oss att bli ett samhälle igen konstaterar Anne Berit Rafoss. Det är varken offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle eller de enskilda medborgarna som kan ”lösa” frågan.

Åldersvänligheten behöver bäras av alla människor överallt – oavsett epitet och roller betonar Kenny Jansson, samordnare för äldrevänlig kommun i Uppsala

Åldersvänliga Göteborg i riksdagen

Allt fler av Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att ställa om till åldersvänliga städer och samhällen, ett arbete som involverar hela samhället.

Genom att ta steget och arbeta tillsammans nationellt kan vi skapa fantastiska förutsättningar och frigöra resurser för allt som behöver hända lokalt och regionalt där vi bor, leker, växer, utvecklas och åldras, säger Emma Matsson.

Det var en entusiastisk stämning på seminariet och vi kände att äldrefrågorna är engagerande för alla, både i kommunerna och nationellt. Både forskare och riksdagsledamöter som var med har hört av sig efter att vi kommit hem. Det finns ett stort intresse för att hålla i gång dialogen om hur vi ska arbeta framåt, över både kommungränserna, regionerna och nationellt, för ett åldersvänligt Sverige, säger Sofia Tillman.

Det handlar om allt från hur vi planerar, bygger och utvecklar bostäder, transporter och möjlighet att ta sig ut och fram, stadsmiljö och hälsofrämjande utemiljöer, social inkludering och utbyten mellan generationer, samhällsstöd och service, information och kommunikation, arbetsliv och möjlighet till frivilliginsatser, folkhälsa och möjlighet till vård och omsorg.”

Så här arbetar Göteborg

Göteborg ska vara en bra plats att åldras på. Befolkningen blir allt äldre och med en inkluderande och tillgänglig miljö kan fler invånare vara självständiga och ha ett gott liv

Hur staden kommunicerar och informerar är av stor vikt för att seniorer ska kunna ta del av stadens tjänster, hålla sig uppdaterade och vara självständiga.

Brister i tillgängligheten kan ge upphov till att individer blir socialt exkluderade, inte nås av samhällsviktig information och försvårar det demokratiska deltagandet. Fokusområdet belyser seniorers behov av att förstå var de kan hitta information om stadens tjänster men också upplevelsen att det är lätt att kommunicera med staden.

Staden har en nyckelroll i att alla invånare ska kunna nås och ta del av pålitlig och relevant information. Det är av betydelse att öka kunskapen om målgruppens mångfacetterade språkbehov och rättigheter såsom information på nationella minoriteters språk och tillgång till muntlig information.

Staden behöver arbeta normmedvetet med bildspråk för att inte cementera vem som är en äldre person. Seniorer själva är en viktig kunskapskälla i att utveckla tillgänglig kommunikation och att sprida information inom sina sociala nätverk.

Det är viktigt att stadens tjänstepersoner har uppdaterade kunskaper om åldersrelaterade sjukdomar såsom demens, nationella minoriteters rättigheter, kulturell kompetens och använder ett normmedvetet arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra stadens tjänster och service samt ett bra bemötande.

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland mobilitet.

Mobilitet är ett av de tre viktigaste fokusområdena för seniorer. Det handlar om individers möjligheter att förflytta sig i staden

Hur vi som människor rör oss påverkar hälsa, livskvalitet och självständighet. Betydelsen av att tillgodose möjligheterna till rörelse ökar förutsättningarna för att bibehålla sin mobilitet, rörelseförmåga och hälsa såväl som att vara socialt delaktig.

Det påverkar också en persons möjlighet att kunna ta del av samhällslivet, till exempel som kultur, service och hälso- och vårdtjänster samt att kunna bidra i samhället.

Att varje enskild person själv kan välja när de vill ta sig runt till fots, med cykel, rollator, rullstol eller kollektivtrafik ökar hälsan
.

Så arbetar staden
Samlad information, lätt att hitta

Helsingborg

Inspireras av deras hemsida. Strukturerad, informativ, lätt att hitta det man söker.

Här finns många intressanta avsnitt som det med olika Dialoger

Smart Tourism. Helsingborg kom på delad andra plats i European Capital of Smart Tourism 2024

Att ha varit i final är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg framåt. Det sätter Helsingborg i ett europeiskt och globalt sammanhang som är bra både för staden och det lokala näringslivet, säger Helena Wennerström, biträdande kommunikations- och näringslivsdirektör.

Byggnader

När man går genom Uppsala möter man många vackra och intressanta byggnader. De väcker frågor om byggnaden och vad den använts till, vem har bott och verkat här, vem var arkitekten? Vad används den till idag och vem äger och förvaltar byggnaden?

Tanken med min hemsida är att du skall få svar på några av de frågorna. Blir du nyfiken och vill veta mer är tanken att mina vandringar, presentationer, berättelser skall ge ytterligare information.

Vad finns under våra fötter?

Uppsala erbjuder varje år nya resultat från arkeologiska utgrävningar. De nyss avslutade grävningarna på Stora torget har gett nya rön motsvarande de som gjordes på västra sidan om Fyrisån - medeltida hantverkskvarter. Mer från Arkeologibloggen

När man går genom universitetsparken är det inte lätt att inse hur många byggnader, hur många hundra år av historia som ligger lagrade under markytan. En gata, Rundelsgränd, som mynnar mot parken på norra sidan ger en hint om att det har funnits en rundel här, en rundel som hörde till en borg. Tittar man på den här ritningen framgår att Rundels gränd tidigare gått genom parken. Och rundeln var det norra tornet på Ärkebiskopsborgen

1700-tal i en korsning - Rundelsgränd / S:t Johannesgatan

Arkeologerna har undersökt den norra delen av Rundelsgränd och gjort stora fynd där och längs S:t Johannesgatan. "De bevarade kulturlagren visade sig vara oväntat tjocka. Först när vi kommit ner på ett djup av dryga två och en halv meter hittade vi en nivå som var helt opåverkad av människor"..

Andra befästningar - gör en rundtur

Ärkebiskopen säkrade de andra infartsvägarna till Uppsala - som på den tiden var vattenvägar. Almare Staket hörde till de viktigaste och den förstördes. De andra är Biskopstuna och Biskops Arnös historia samt Aktuellt Biskops Arnö

Biskopstuna

Under de senaste åren har arkeologiska utgrävningar gjorts där av professionella arkeologer och amatörer. Borgen som en gång var en av Sveriges mäktigaste byggdes redan under 1200-talets slut av ärkebiskopen i Uppsala som då ägde gården Tuna

Arkeologerna och Österåker berättar här om resultat och planer för Biskopstuna!

Nyfiken på allt det som finns?

Här presenterar jag ett axplock av det som finns - klicka på länken så får du mer information.

Som du säkert förstår finns det ett otal av byggnader, personer, upptäckter och intressanta "saker" i det härliga Uppsala och dess omnejd

linne-online

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Rotarys Guldhjärta

Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala tilldelas Rotarys guldhjärta 2023

Juryns motivering lyder: Fastighets-mäklaren Widerlöv visar ett genuint samhälls-engagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället.

Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i hand-gripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.

Att Tomas Widerlöv och Fastig-hetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in