Sidhuvudbild
Meny

Hammarskjöld Inversio

Dag Hammarskjöld for the Future

Invigning av Dag

Dag, konstnär Charlotte Gyllenhammar  Foto B Nordenman Den 24 oktober 2021 invigdes ett minnesmärke vid Uppsala slott över Dag Hammarskjölds liv och gärning.

Stort tack till landshövding Göran Enander som nu visat att Dag Hammarskjöld är Uppsalas son

Konstnären är Charlotte Gyllenhammar.

Dag Hammarskjöld flyttade in på slottet när han var 2 år

Han hade en förhoppning att komma tillbaka hit som landshövding

Invigningen avslutades med ett samtal mellan Charlotte Gyllenhammar och Björn Norberg

Dag Hammarskjöld

För 60 år sedan var hela världens tankar och blickar riktade mot Uppsala. Det började med att Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka den 18 september - hela världen var chockad. Tusentals studenter hedrade honom

Det hela fick sin kulmen den 29 september då han begravdes i Uppsala domkyrka. En pampig statsbegravning med deltagare från hela världen som kom hit för att hedra honom.

Kongoveteraner Foto: Birgitta Nordenman Den 18 september i år besökte Kongo-veteranerna Uppsala. Vid deras första samlingen vid Svend Lindharts byst av Dag Hammarskjöld hade jag förmånen att träffa dem. Det blev ett trevligt möte med många minnen och samtal om var de olika bysterna står - från New York, via Voksenåsen i Oslo, Gladsaxe, Backåkra, födelsestaden Jönköping som vårdar Dag Hammarskjölds minne och har två byster och Uppsala som har tre.

Efter mötet vid bysten fortsatte gruppen till graven där även andra Veteraner framförde sina hedersbetygelser

Från vänster står Bror Svärd Märsta, Valter Meier Uppsala, Göran Klingström Norrköping, Sören Edqvist Skärblacka och Björn Krigh Vreta Kloster.

Dag Hammarskjöld föreläsningar

Redan fredag 17 september var Dag Hammarskjölds minnesfond och Uppsala universitet värdar för två föreläsningar

Innan föreläsningarna lades kransar ner på den Hammarskjöldska familjegraven där Dag Hammarskjöld ligger begravd. Se även foton från Länsstyrelsen

Dag Hammarskjöld – Minnesseminarium 2021

Talman Andreas Norlén, i samarbete med Dag Hammarskjölds Minnesfond, bjöd in till ett seminarium den 22 september på temat Tjänstemannarollen – en nationell och internationell angelägenhet. Moderator Henrik Hammargren, chef, Dag Hammarskjölds Minnesfond

Campus Ultuna

Kunskapsträdgården  Foto: Birgitta Nordenman Gör en utflykt till området. Buss 4, 12, 100 och 101 går genom området, hpl Campus Ultuna. Buss 100 går ner till Ultuna Park, buss 12 till Arrheniusplan.

Området är känt för sina arkeologiska utgrävningar. Här hittades den första båtgraven. Många spännande upp-täckter har gjorts i samband med utgrävningar vid all nybyggnation

Till Astrid Lindgrens minne

Få har gjort så mycket för barns rätt till ett rikt inre liv som Astrid Lindgren. Hon förnyade barnlitteraturen och hennes berättelser älskas jorden över. Hon var också en grundmurad humanist som tog plats i samhällsdebatten – alltid med barnen och deras framtid i fokus. När hon avled 2002, 94 år gammal, instiftade Sveriges regering Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), ett internationellt pris i syfte att hedra minnet av den folkkära författaren och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen. Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden

Återbrukssafari

VartsvinaterbrukTribeute003.jpg Djuren har läm-nat Woodland Garden i Kunskapsparken

Tag en prome-nad och njut av växtligheten och alla omgivande byggnader

ALMA-stråket

Spårfinnare Konstnär Eva Larsson  Foto Birgitta Nordenman Det här konstverket Spårfinnare av Eva Larsson ingår i ALMA-stråket som löper längs med Klostergatan i centrala Uppsala och leder till Stadsbibliotekets barnavdel-ning Läsfabriken.

Konstnärerna har fritt tolkat ALMA-pristagarna Kitty Crowther, Barbro Lindgren, Meg Rosoff, Maurice Sendak och Shaun Tan.

Konstens Uppsala

Bildväv Konstnär Berit Sahlström Foto Birgitta Nordenman Börja gärna med Virtual friends av Berit Sahlström som hänger i entrén till Stadsbiblioteket.

Utanför entrén kan du hitta både Vriden pelare, Bokmalen och Hunden av Sivert LIndblom om du spanar noga. Inne i biblioteket finns konst som följt med från det förra biblioteket och nyare verk

Fotot visar ett annat av Berit Sahlströms konstverk - Kristina på väg

Vasakronan överraskar

Aspius-3.jpg

Välkända konstnärer

0282.jpg

Trädkyrkan

DSCN1412.JPG

På Berthåga kyrkogård finns den pampiga klockstapelskulpturen Stigande rytm i koppar och Grindar i järnsmide av Olof Hellström - men även mycket mera av intresse.

Gamla kyrkogården

Bok-Viktorsbok.jpg

Här finns många vackra gravar som ger möjlighet till fler konst-upplevelser. Fåglar är en vanlig utsmyckning, på Bruno Liljefors gravsten finns en pilgrimsfalk - är den på väg att landa eller lyfta?. På Anita Nathorsts gravsten finns en flöjtspelande panfigur av Malin Uddling, på Elin och Hjalmar Söderbergs grav finns en Kvinnofigur av Arvid Knöppel och på Gustav Frödings finns en urna av Carl Eldh. Lotten von Kraemer beslutade o bekostade sin grav, medaljongen är av Carl Eldh. Kärsti och Staffan Östlund – deras huvud har Staffan skulpterat. Helena och Carl Rupert Nyblom, konstnären är deras svärson Teodor Lundberg som även skapat Gunnar Wennerbergstatyn i Slottsbacken

Läkekonst

Konstenheten har uppdraget att konstnärligt gestalta Region Uppsalas alla lokaler. Motsvarande en procent av byggnads-kostnaden avsätts till konst. Finding Lithium finns i Psykiatrins hus. Läs om petalit och lithium från Utö och andra grundämnen

Konst-II-PS-hus.jpg

Det senaste, stora projektet, är konsten i ingång 100/101

Världsberömda

IMG_00132.jpg Höj blicken och upptäck medal-jongerna - se att det är Torbern Bergman,
JJ Berzelius och
CW Scheele

Djungeln vaknar

DSCN52052.jpg Ultunaringen, en vandring genom natur och kultur ger en tidigare överblick av Ultuna

En nyare är Campus Ultuna - ”Ull o Alma”, uni-versitetsledning-en, två av de fyra fakulteterna och en stor del av universitetsadmi-nistrationen

I VHC och Ulls hus finns konstverk. Djungeln vaknar finns mitt emot Biblioteket i Utbildningshuset

Den skyddande logen och Gravarna under logen ger resultat från några av alla utgrävningar.

Alla dessa kvinnor

KVINNORUMII.jpg

Humanistiska teatern

18342381_10155277910491252_719554256592766089.jpg

Humanistiska teaterns fasad är ett konstverk som består av guldskimrande, perforerade aluminiumplattor med växtmönster. Konstnär är Ann Lislegaard, född i Norge, verksam i Danmark och New York. Utformningen har bland annat inspirerats av Linnés naturbilder. Fasaden belyses i olika färger och ser därför olika ut beroende på väderlek och tid på dygnet.

Linneanum

Linneanum Foto Birgitta Nordenman Gustav III done-rar den fjärde trädgården till Akademin och börjar bygga det stora Linnémin-net - Linneanum.

Hjärnan bakom den stora satsningen var Carl Peter Thunberg

Det bestämdes att byggnaden skulle innehålla ett orangeri och ett naturaliekabinett men även djurstallar och bostäder. Orangeriet är den äldsta byggnad vid Uppsala universitet som fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål.

LinneLinneanum200.JPG Den pampiga delen som vänder sig mot slotten fick namnet ”Linnés tempel”.

Redan 1829 invigdes en staty av Carl von Linné, konstnären är Johan Niclas Byström.

Roterande kula

DSCN56862.jpg Kulan är ett su-perintressant fö-remål - konstverk - som inte är så lätt att hitta till.

Kulan väger om-kring 1,5 ton, fundamentet om-kring 5 ton.

Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott.

Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland.

Kulan står utanför SGU på Villavägen 18. Där finns även en jättegryta och de olika landskapsstenarna

Uppsala universitet

Uppsala universitets konstsamlingar innehåller omkring 7 000 föremål. Föremål i olika tekniker från medeltiden fram till vår egen tid – målningar, skulpturer, gravyrer, teckningar, vävda tapeter, mattor, möbler och konsthantverk.

Konstsamlingen är en av Sveriges största när det gäller äldre europeisk konst och har tillkommit främst genom ett antal viktiga donationer

Augsburgska konstskåpet med innehåll och den digitala visningen och här kan du läsa mer om detta underverk

Universitetshuset renoverades åren 2016 - 2017. Fem fram-stående samtida konstnärer – Annika Ekdahl, Petra Westermark, Berit Sahlström, Gunilla Klingborg samt Kristian Partos finns nu representerade. Det rör sig om såväl textila verk som skulpturer och reliefer i andra material. Förutom det konstnärliga bidrar verken till den akustiska miljön.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in