Sidhuvudbild
Meny

Anders Celsius

You cannot leave Uppsala without knowing that Anders Celsius lived in Uppsala. One can still see the house the Academy bought for his studies - now without the tower,

Celsiushuset 1769 - Gravyr av Fredrik Akrel Anders Celsius är känd över stor del av världen genom den hundragra-diga termometerskalan, skalan som blev stan-dard efter minutiösa experiment, hans nog-grannhet. Det är skalan som märks med ett C.

Anders Celsius profession var till största delen astronomi samtidigt, han hade även stort intresse för norrskenet.

Bilden visar huset som det såg ut på hans tid. Tornet byggdes till och det var därifrån han gjorde sina observationer. Det fanns bara några olägenheter ...

Uppsala slott

Uppsala slott Foto Södra tornet Slottet som ligger ståtligt uppe på Kasåen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tek-niken från Italien,

Det behövde aldrig användas i krig. I stället har det använts vid kröningar, vid Gustav II Adolfs rådsmöten och när drottning Kristina abdikerade - och otaliga festligheter, genom åren

Gustav Vasa som kröntes 1528 firade i stället i den tidigare Ärkebiskopsborgen

Kungligheter

1702 bröt en eldsvåda ut i Uppsala som ödelade 3/4-delar av staden.Slottet skadades och Nikodemus Tessin som hade börjat med uppbyggande av slottet i Stockholm som brann 1697 begärde att få ta material härifrån.

Adolf Fredrik var den som lät börja uppbyggandet av slottet, tänkt som kronprinsparets slott. Carl Hårleman kom då till Uppsala i egenskap av överintendent - han var både domkyrko- och slottsarkitekt - och satte sin prägel på den övriga staden. Hans profession var även inom parker och trädgårdar, slottsträdgården, herrgårdsparken i Österbybruk och Linnés trädgård.

Karl XIV Johan har betytt mycket för Uppsala och övriga Sverige.

Världsberömda

IMG_00132.jpg

Man får höja blicken för att se att medaljongerna finns där - och upptäcka att där står Torbern Bergman, JJ Berzelius, CW Scheele

Torbern Bergman - den svenska läskedryckens fader
Torbern Bergman var krasslig och i hans "cur för bättring" ingick mineralvatten - ett 80-tal stop utländskt. Det var kostsamt, började därför experimentera för att kunna göra mineralvatten på konstgjord väg. Det blev en världssensation, han hade analyserat fram flera av de salter som ingår i olika typer av mineralvatten, och som den förste i världen lyckats framställa kolsyra, eller luftsyra som han kallade det själv, på konstgjord väg. Den förste bland analytiska kemister. Han hyllas i trädgården på Västgöta nation med en urna.

J.Jacob Berzelius
J.Jacob Berzalius dominerade kemins utveckling i Europa. Han räknas som den svenska kemins fader. Genom säkra och precisa mätningar upptäckte han nya grundämnen. Han lyckades bestämma atommassan hos de då kända grundämnena. Han gjorde egna laborationer i sitt studentrum, bland annat i stekpannan.

Han är känd för att vara den som utvecklade grundämnenas symbolsystem. Beteckningarna används än i dag.

Berzelius är hedrad med en park i centrala Stockholm

Carl Wilhelm Scheele
Carl Wilhelm Scheele gjorde sina observationer med enkla hjälpmedel. Tack vare sin minutiösa känsla för experiment upptäckte han syre. Förutom syret upptäckte han sex andra grundämnen: fluor, klor, mangan, barium, wolfram och molybden, och han renframställde och beskrev för första gången oxal-, vin-, äpple-, slem-, citron-, mjölk-, gallus-, urin- och cyanvätesyra, dessutom glycerol (som han upptäckte 1783 när han tillverkade blyplåster på sitt apotek), ostämnet kasein m.m.

Internationellt erkänd

Carl Wilhelm Scheele hedras med ett rum på Farmacihistoriska museet i Stockholm och främst med en utställning på museet i Köping där han verkade som apotekare. Han står staty vid kyrkan.

Apoteket på Skansen innehåller delar av hans apotek

2020 kom Kemin var hans ädla ögonsten: roman om Carl Wilhelm Scheele av Ulf Ivarsson

1700-talskemisten och apotekaren som skulle komma att bli en av Europas mest framstående

Berättelse kretsar kring människan Carl Wilhelm Scheele, i och utanför laboratoriet, hans sociala liv och vännerna han omgav sig med. Scheeles bildningskomplex och sociala hämningar löper som en röd tråd genom romanen, vars intrig bygger på historiska källor och verkliga händelser i dåtidens Sverige. Citat ur samtida brevväxlingar har fått bidra till dialogen och karaktärerna är, med något undantag, baserade på historiska personer. Utdrag från Smakprov

Slottsträdgårdar

Slottet hade redan från början en stor trädgård som sträckte sig från nuvarande Riddartorget ner till nuvarande Svandammen. Där fanns karp som man hämtade från Lagga. Trädgården var indelad i kryddgården där det även fanns ett lusthus, en trädgård där laboratoriet var beläget, en köksträdgård och en del där det fanns fågelbur och labyrint.

Drottning Kristina donerade den första trädgården till staden i samband med den stora gatuomläggningen på 1640-talet.

Det blev sedan tre andra trädgårdar där den fjärde anlades under Karl XI:s förmyndarregering. Det är den trädgården som skänktes till Akademien för att den botaniska trädgården skulle kunna flyttas dit. Den anlades av Olof Rudbeck, som kungens arkitekt Jean de la Vallée hade "committerat".

Linneanum

Linneanum Foto Birgitta Nordenman Gustav III done-rar den fjärde trädgården till Akademin och börjar bygga det stora Linnémin-net - Linneanum.

Hjärnan bakom den stora satsningen var Carl Peter Thunberg

Det bestämdes att byggnaden skulle innehålla ett orangeri och ett naturaliekabinett men även djurstallar och bostäder. Orangeriet är den äldsta byggnad vid Uppsala universitet som fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål.

LinneLinneanum200.JPG Den pampiga delen som vänder sig mot slotten fick namnet ”Linnés tempel”.

Redan 1829 invigdes en staty av Carl von Linné, konstnären är Johan Niclas Byström.

Skytteanum

Skytteanum Foto B Nordenman Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1620 som bostad till den nyintättade skytteanska professuren.

Idag bor Li Bennich-Björkman, första kvinnan på posten, och hennes man där. I huset finns finns även utrymmen för studenterna på den statsvetenskapliga institutionen samt ett samlingsrum - det Gyllenhielmska

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto B Nordenman Underbara kvarter att vandra i. Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott. Men även en rackare - vet du vad det var? Öfre Slotts-gatans byalag fortsätter att vårda området de kämpade för och lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Konstens Uppsala

Bildväv Foto Birgitta Nordenman Börja gärna med Virtual friends av Berit Sahlström som hänger i entrén till Stadsbiblioteket.

Utanför entrén kan du hitta både Vriden pelare, Bokmalen och Hunden av Sivert LIndblom om du spanar noga. Inne i biblioteket finns konst som följt med från det förra biblioteket och nyare verk

Fotot visar ett annat av Berit Sahlströms konstverk - Kristina på väg

Schefferus bibliotek

Schefferus gård

Konstnären okänd

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in