Sidhuvudbild
Meny

Kändisparad

Här följer en parad med några av de välkända personer som tidigt satte Uppsala på världskartan men också en dagsaktuell kvinna. Lär känna dem och berätta gärna vidare

Olof Rudbeck d ä

Foto: Anders Damberg Olof Rudbeck - ett universalgeni alla kategorier

Växte upp i Västerås - kunskap även om trädgårdar o musik
Drottning Kristina
Botanisk trädgård o anatomi i NL +
Arkitektur
Trädgårdar, lusthus
Mekaniska huset
Turbåtar till Stockholm
All världens blommor ritas av
Rektor, kansler,

Carl Peter Thunberg

Deshima.jpg

Carl Peter Thunberg var den som flyttade den botaniska trädgården
Reser med holländska ostindiska kompaniet
Den sydafrikanska florans fader
Den japanska florans fader
Japanska camelian
Myntsamling t Gustav III

Nils Rosén

Fick epitetet Barnmedicinens fader

Rosensbrostdroppar.jpg

Anders Celsius

År 1730 utnämndes Anders Celsius till ordinarie professor i astronomi. Den vetenskapen hade i Sverige haft en nedgångsperiod. Men om Celsius skriver Sten Lindroth: ”Han fyllde genast ämbetet med levande innehåll och företog astronomiska observationer med de usla instrument som fanns.”

Från Uppsala till världen
Konstruerade egen termometer
C - Interationella enheten för temperatur
Vattenminskning blev landhöjning
Kontinuerliga vädermätningar från 1722
Norrsken, magnetfält, solen
Polcirkelexpedition - Newton teorier
Observatorium

Magnus Gabriel De la Gardie

Magnus Gabriel De la Gardie var en betydelsefull person för Uppsala och 1600-talets Sverige.

Magnus Gabriel De la Gardie visade direkt när kom hit 1635 att undervisning och kunskap var hedersord.
Efter fem år reste reste han utomlands för att studera i Paris och vid universitet i Nederländerna

Han var son till Jacob De la Gardie och Ebba Brahe. Fadern blev 1619 guvernör i Estland och senare generalguvernör i Livland. Två av barnen dog innan Magnus föddes 1622 i Reval (Tallin). Flyttade med modern och syskon till Stockholm. Fick undervisning av informator tills han var 13 år, flyttade till Uppsala och skrevs in vid universitetet.

Höll ett tal på latin för lärare och familj. Blev rector illustria. Vid 18 års ålder - en stor bildningsresa till utlandet, framför allt vid olika holländska universitet och i Paris.
'
Under hela 1660- och 70-talet var han landets obestridlige ledare och fungerade både som stats- och utrikesminister

Efterträdde Axel Oxenstierna som universitetskansler Reste till kriget i Olivia
Rikskansler 1660, medlem i Karl XI:s förmyndarregering. Var dess ledare under 12 år.Fältmarskalk - Kristina
Generalguvernör i Livland – Karl X Gustav
Insatserna i 1650-talets krig mot ryssarna blev inte övertygande.

Li Bennich-Björkman

LIBBJ001.jpg

Li Bennich-Björkman är på många sätt banbrytande. Hon blev den första kvinnliga professorn på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2007. Året därefter utsågs hon som första kvinna till skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, med tjänstebostad i 1700-talshuset Skytteanum.

Den skytteanska professuren är förmodligen världens äldsta professur i statskunskap, instiftad 1622. Ett viktigt uppdrag är att kommunicera vetenskap. Ett annat viktigt uppdrag är att utse mottagarna av det skytteanska priset, som årligen delas ut till en internationellt erkänd statsvetare. Priset är på 500 000 kronor och ett av de största i världen inom samhällsvetenskaperna.

När Li Bennich-Björkman tillträdde professuren tänkte hon igenom mycket noggrant hur hon skulle uppträda både utåt och inåt. Jag landade i att jag inte skulle vädja om förståelse, att det var viktigt att etablera en auktoritet så snabbt och så tydligt som möjligt. Den statsvetenskapliga institutionen var väldigt manligt dominerad då och jag visste att många helst hade sett någon annan på tjänsten. (skrev Lisa Thorsén
2018-05-22)

Li Bennich-Björkman har under många år forskat om utvecklingen i Östeuropa – och om Ukraina. Nu har hennes forskning hamnat i händelserna centrum.

Tjänstebostad i 1700-talshuset Skytteanum
Ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala sedan 2004
Ledamot av Vetenskapsrådets Ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap 2007-2010
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2010

Johan Skytte

JohanSkytte.jpg Johan Skytte är en betydel-sefull person, han insåg be-tydelsen av utbildning och genom sin roll som lärare till den blivande Gustav II Adolf kom han att påverka utveck-lingen av universiteten. Upp-salas genom sin roll som universitetskansler och sin donationen av den skyttean-ska professuren och Skytteanum.

Även Academia Dorpatensis som han grundade 1622 i Dorpat, det som nu är Tartu universitet. Johan Skytte var universi-tetskansler även där. Tartu universitet har ett nära samarbete med Uppsala universitet. There is also a Johan Skytte Institute for Political studies - in honor of Johan Skytte.

I Sverige finns Skytteanska skolan i Mönsterås som är unik. Grönsöö var familjens slott liksom Skytteholm och andra var förläningar.

Tartu Kulturhuvudstad 2024

-1_-1_false_false_3dae37dcedbc034734b0cd569f1.jpg

Tartu har en mycket informativ, inspirerande hemsida på svenska. Tartu - Europeisk Kulturhuvudstad 2024

Förutom Minnesmärket över Johan Skytte finns en staty över Gustav II Adolf. Han står som grundare av rådhuset och det finns ett speciellt Uppsalahus som symboliserar samarbetet mellan de båda städerna.

Johan Skyttes minnesmärke avtäcktes på Tartu Universitets 375-årsdag. Tartu är vänort till Uppsala.
Minnesmärket ligger framför Högsta Domstolens byggnad.

Johannes Schefferus

Johannes Schefferus, den 4:e skytteanske professorn
Den mest namnkunnige - stort internationell nätverk
Drottning Kristina
Schefferus bibliotek - kuriosakabinett
Lapponia - Magnus Gabriel D l G - ökad kunskap om samerna
Ledamot Antikvitetskollegiet
Gravhäll i domkyrkan

Robert von Kraemer

Robert-v-Kr.jpg Robert von Kraemer är en person som lämnat många spår efter sig i länet efter sina 32 år som landshövding.

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in