Sidhuvudbild
Meny

Uppsalaprofiler

Det finns ett otal personer i Uppsala som gjort avtryck - här presenteras de allt eftersom.

Johan Skytte är en betydelsefull person, han insåg betydelsen av utbildning och genom sin roll som lärare till den blivande Gustav II Adolf kom han att påverka utvecklingen av universiteten. Uppsalas genom sin roll som universitetskansler och sin donationen av den skytteanska professuren. Även Dorpats som han grundade 1632. De lappländska skolorna som lever kvar.

Olof Rudbeck är en annan betydelsefull person. Hans far Johannes var biskop i Västerås efter att ha innehaft två professurer vid UU och varit hovpredikant och den utveckling som hans föräldrar skapat genom flick- och gymnasieskolor, botanisk trädgård mm lade det grunden för Olofs lyckade verksamhet i Uppsala

Carl Peter Thunberg skapade sig ett världsrenommé som Japans Linné och Kapstadens
Han reste med VOC, det holländska ostindiska kompaniet tii Japan. Tillbaka donerade han sina samlingar, övertalde Gustav III att donera den fjärde slottsträdgården till akademien samt flyttade över verksamheten från botaniska trädgården i Svartbäcken

Anders Regnell var universitetets största donator efter Gustav II Adolf.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.