Sidhuvudbild
Meny

Kiruna

Europeisk kulturhuvudstad

Kiruna är på många sätt en av Europas, och världens, mest samtida platser. Det är här som den gröna omställningen av industrin tar sin början, och det är också här som klimatförändringarna skär genom det arktiska landskapet. Här möts människor från hela världen för att gräva sig allt djupare ner i berget, och sikta mot allt högre sfärer. Men här finns också traditioner med sina rötter i oöverskådligt, historiskt djup och mil efter mil av vidsträckta kulturlandskap, bland älvar, fjäll och sjöar. I kontrasterna tänds gnistorna, i möten och motsättningar, där uppstår något nytt och unikt. Det vill vi dela med världen.

- Markus Forsberg, kulturchef/Biträdande förvaltningschef.

Kiruna den unika lilla staden i den enorma kommunen. I Kiruna möts rymden, staden och gruvan. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, djupet djupare, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. En speciell och unik plats där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. En kommun med mångtusenårig historia där Kiruna som stad bygger Sveriges nyaste stadskärna. När vi byggt och flyttat, ska vi rota oss och skapa nya fotfästen och trampa upp nya stigar på mark vi aldrig gått på förut. Då behövs kulturen som byggsten och grund för en välkomnande och välmående stad och samhälle, där det finns en plats för alla!

Parallellt med den omställning och industriboom som Norr- och Västerbotten befinner sig i nu är Kiruna ett viktigt nav för ett hållbart Europa. Kiruna kan växa hållbart genom att skapa ett kreativt och kulturellt samhälle för befintliga invånare och för den växande befolkningen i kommunen och regionen. En satsning mot ett europeiskt kulturhuvudstadsår är en långsiktig strategi för hur kommunen ska arbeta med en kulturell utveckling och etablering av hållbara strukturer för ett attraktivt och levande samhälle. Ett utnämnande till europeisk kulturhuvudstad gynnar naturligtvis hela kommunen, där staden blir navet.

En stad i flytt, en region i omvandling, en värld i förändring där Kiruna spelar en nyckelroll och kulturen skapar gemenskap och binder oss samman.

Den arktiska metropolen

20 mil norr om polcirkeln får du uppleva kontraster från norrsken till midnattssol, Sveriges högsta berg och världens största underjordiska järnmalmsgruva, uråldrig samisk kultur och en pågående stadsomvandling.

Välkommen till Kiruna för att dela vår arktiska vardag. Långt ifrån det vardagliga.

KIRUNA - MÅNAD FÖR MÅN

Planerar du att besöka Kiruna men är lite osäker på när? Här får du en kort guide till månaderna i Kiruna som en liten hjälp på traven i din planering.

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag