Sidhuvudbild
Meny

Ramboträdet

Ramboträdet planteras Foto Hans E Ericson

Ramboträdet planterades vid Funbo-Lövsta av SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse och USA:s ambassadör Michael M Wood.
Foto: Hans E Ericson

Följ Ramboträdets väg från Ramberget i Göteborg till den svenska kolonin New Sweden till Linnélärjungen Pehr Kalms resa till David Morell som behövde ett namn till sin film med Sylvester Stallone till resan tillbaka till Sverige och Linnéfirandet 2007.

Trädet planterades på Funbo-Lövsta och Linnés Sävja och behöver nu få tillbaka sin värdighet

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.