Sidhuvudbild
Meny

Nationell minoritet

Vad betyder nationell minoritet i Sverige?

Det fanns ingen tydlig regel för vilka som ska räknas som nationella minoriteter enligt de europeiska avtalen. Men det står att religion, språk, traditioner och historia är viktiga delar.

Sverige lade till några punkter för att räknas som nationell minoritet:

en känsla av att man hör ihop med varandra i minoritetsgruppen
en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell gemenskap
en vilja att ha kvar sin identitet´
historiska eller långa band med Sverige.
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar passar in på alla dessa punkter. De har bidragit till den svenska kulturen men samtidigt behållit sin egen kultur, religion och sitt språk.
De har också funnits i Sverige under lång tid:

Judar har bott i Sverige sedan 1600-talet.
Romer har bott i Sverige sedan 1500-talet.
Samerna har levt i det som nu är Sverige sedan mycket lång tid. Därför räknas de också som urfolk.
Tornedalingar och finsktalande personer har funnits här långt före staten Sverige fanns.
Ändrade lagar ska skydda minoriteterna
Sveriges minoritetspolitik har fått kritik, både inom Sverige och från andra länder. Kritikerna menar att Sverige inte har gjort tillräckligt för de nationella minoriteterna.

Ett exempel på kritik är att skyddet för minoriteter har varit för beroende av geografisk plats. Ett annat exempel är att minoriteterna inte kunnat påverka myndigheter tillräckligt.

Sveriges regering har därför ändrat lagen för att skydda minoriteterna bättre.

År 2010 ändrades lagen för att tydligare beskriva vad Sverige ska göra för att stötta minoriteter.

Flera ändringar år 2019 handlar om starkare rättigheter för minoriteterna och deras språk.

Lagen heter lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Text: Funka Nu AB, 2022.

Sidan uppdaterad 2022-12-15Dela på Twitter/Facebook | Skriv ut
Minoritetspolitiskt mål
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Effekterna av minoritetspolitiken följs upp inom tre delområden:
Diskriminering och utsatthet
Läs mer
Inflytande och delaktighet
Läs mer
Språk och kulturell identitet
Läs mer
Relaterat
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk med de ändringar som trätt i kraft 2019

Här hittar du lagen översatt till engelska och de nationella minoritetsspråken
(Översättningarna kommer från Regeringskansliet, kulturdepartementet.)

Frågor och svar om minoritetslagen 2019 mm.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk Minoritetspolitikens utveckling år 2021 (senaste rapporten)

Regeringens temasida för nationella minoriteter

Fakta
Minoritetspolitisk strategi
Regeringens strategi för de nationella minoriteterna omfattar åtgärder för att:
Förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter genom en sammanhållen lag som gäller i hela landet och inte enbart i en viss region i landet,
Motverka diskriminering och utsatthet,
Säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder,
Stärka de nationella minoriteternas egenmakt, samt
Främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

↓↓
Om minoritet.se
Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Genom aktuella reportage och nyheter lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för minoritet.se

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör karin.skoglund@sametinget.se

Följ oss på facebook
Läs/prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tips på nationella minoriteter på Instagram!
Lyssna på sidan
Visa fullbredd
På minoritet.se använder

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag