Sidhuvudbild
Meny

Romer

Romsk inkludering

I februari 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under åren 2012 till 2032. Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade.

Strategin innehåller mål och åtgärder inom verksamhetsområdena:

• utbildning

• arbete

• bostad

• hälsa, social omsorg och trygghet

• kultur och språk

• civilsamhällets organisering

Kommuner har en central roll i arbetet med att förbättra romers situation, eftersom de ansvarar för verksamheter som är avgörande för romers möjligheter till inkludering i samhället. Under 2012 – 2015 beviljades Luleå, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Malmö statsbidrag för att medverka i en pilotverksamhet för romsk inkludering. Under 2016-2019 fick Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala bidrag för att vara med i en utvecklingsverksamhet. Under dessa år har även ett kommunalt nätverk funnits för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer om pilot- och utvecklingsverksamheterna samt det kommunala nätverket här till vänster.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin. I myndighetens uppdrag ingår att bland annat stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering och se till att dessa sprids till kommuner, regioner och berörda myndigheter.

Under åren har även andra myndigheter haft i uppdrag att stödja arbetet med romsk inkludering. Detta stöd har exempelvis omfattat uppdrag att ta fram och genomföra brobyggarutbildningar, olika former av kompetensutveckling och framtagande av litteratur.

Sidan uppdaterad 2023-03-30

Mer om romsk inkludering

Filmer och poddar om Romsk inkludering (länk till Länsstyrelsen i Stockholm)

Samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. (Regeringens skrivelse 2011/12:56)

Faktablad om strategin om romsk inkludering på svenska.

Faktablad på romani lovara.

Faktablad på romani kelderaš

Faktablad på romani arli

Faktablad på resanderomska

Faktablad på romani kale

Lite mer utförlig beskrivning av arbetet med strategin för romsk inkludering.

(Skrifterna kommer från Regeringskansliet, kulturdepartementet.)

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag