Sidhuvudbild
Meny

Äldreambassadörer

Sedan Uppsala kommun blev medlem har kommunen arbetat systematiskt för att utveckla sin förmåga att bättre möta en åldrande befolknings behov och preferenser.

Samtidigt som detta arbete fortskridit har det kontinuerligt varit en utmaning att nå ut med information om arbetet till kommuninvånarna.

I diskussion med Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) föreslog rådet att kommunen skulle prova att anställa äldre kommuninvånare med uppdraget att sprida information om arbetet för en äldrevänlig kommun.

Ambassadörer för äldre

Kommunen formade ett koncept som skulle innebära att tio seniorer skulle rekryteras och fungera som ambassadörer för det äldrevänliga arbetet inom varsitt geografiskt ansvarsområde.

Tanken var att genom konceptet dels föra ut information kring vilka satsningar kommunen gör mot den äldre målgruppen, dels att kunna fånga upp lokala kommentarer och idéer till arbetet.

Kommunens rekrytering

Rekryteringen av de individer som skulle komma att bli ambassadörer skedde under våren 2022 och resulterade till slut i att nio personer, alla utom en i åldern 65+, fick anställningsavtal med en anställningsgrad på 10% av heltid.

Deras huvudsakliga uppdrag var att under de fyra timmarna per vecka de hade till förfogande sprida information angående Uppsala kommuns arbete med äldrevänlig kommun till seniorer i sitt respektive område.

Hur det skulle gå till fick ambassadörerna själva i hög grad lösa inom ramen för projektets villkor och en tillitsbaserad styrning.

Återkommande digitala möten med kommunens samordnare för äldrevänlig kommun samt olika andra kommunala tjänstepersoner har fungerat som den röda tråden för information och diskussion.

Utvärdering

Projektet skulle pågå under 2022. Under påskveckan 2022, den 21 april, kom en annons ut på kommunens hemsida, svar senast 27 april
Presenteras sedan den 1 juli 2022
Uppsala kommun har fått nio äldreambassadörer
Organisation:Äldrenämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen

Nio utvalda har blivit introducerade till uppdraget som äldreambassadör i Uppsala kommun. Ett uppdrag som handlar om att sprida information om hur arbetet för en äldrevänlig kommun går.

Utvärderingen har nyligen kommit "Utvärdering av äldreambassadörer inom ramen för arbetet med äldrevänlig kommun". Den visar den oorganiserade verkligheten där de utvalda hade minimal chans att utföra ett proffsigt arbete. 10% i veckan i max 5 månader.

Göteborg

I Göteborg har man sökt motsvarande kompetens. Många sökande som intervjuades.
.
Där kallas de Framtidsutvecklare och är seniorer, från hela Göteborg och med olika erfarenheter, som bidrar ideellt för att vara delaktiga i arbetet med att göra Göteborg mer åldersvänligt.

Deras handlingsplan

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/