Sidhuvudbild
Meny

Äldreambassadörer

Sedan Uppsala kommun blev medlem har kommunen arbetat systematiskt för att utveckla sin förmåga att bättre möta en åldrande befolknings behov och preferenser.

Samtidigt som detta arbete fortskridit har det kontinuerligt varit en utmaning att nå ut med information om arbetet till kommuninvånarna.

I diskussion med Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) föreslog rådet att kommunen skulle prova att anställa äldre kommuninvånare med uppdraget att sprida information om arbetet för en äldrevänlig kommun.

Ambassadörer för äldre

Kommunen formade ett koncept som skulle innebära att tio seniorer skulle rekryteras och fungera som ambassadörer för det äldrevänliga arbetet inom varsitt geografiskt ansvarsområde.

Tanken var att genom konceptet dels föra ut information kring vilka satsningar kommunen gör mot den äldre målgruppen, dels att kunna fånga upp lokala kommentarer och idéer till arbetet.

Kommunens rekrytering

Rekryteringen av de individer som skulle komma att bli ambassadörer skedde under våren 2022 och resulterade till slut i att nio personer, alla utom en i åldern 65+, fick anställningsavtal med en anställningsgrad på 10% av heltid.

Deras huvudsakliga uppdrag var att under de fyra timmarna per vecka de hade till förfogande sprida information angående Uppsala kommuns arbete med äldrevänlig kommun till seniorer i sitt respektive område.

Hur det skulle gå till fick ambassadörerna själva i hög grad lösa inom ramen för projektets villkor och en tillitsbaserad styrning.

Återkommande digitala möten med kommunens samordnare för äldrevänlig kommun samt olika andra kommunala tjänstepersoner har fungerat som den röda tråden för information och diskussion.

Utvärdering

Projektet skulle pågå under 2022. Under påskveckan 2022, den 21 april, kom en annons ut på kommunens hemsida, svar senast 27 april
Presenteras sedan den 1 juli 2022
Uppsala kommun har fått nio äldreambassadörer
Organisation:Äldrenämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen

Nio utvalda har blivit introducerade till uppdraget som äldreambassadör i Uppsala kommun. Ett uppdrag som handlar om att sprida information om hur arbetet för en äldrevänlig kommun går.

Utvärderingen har nyligen kommit "Utvärdering av äldreambassadörer inom ramen för arbetet med äldrevänlig kommun". Den visar den oorganiserade verkligheten där de utvalda hade minimal chans att utföra ett proffsigt arbete. 10% i veckan i max 5 månader.

Göteborg

I Göteborg har man sökt motsvarande kompetens. Många sökande som intervjuades.
.
Där kallas de Framtidsutvecklare och är seniorer, från hela Göteborg och med olika erfarenheter, som bidrar ideellt för att vara delaktiga i arbetet med att göra Göteborg mer åldersvänligt.

Deras handlingsplan

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Nu öppnas barockträdgården upp. Alla granar är planterade, i pion-kvarteret blommar snart dillpionen och i kvarteret närmast Carolina Rediviva blommar förskolebarnens tulpaner vackert.

Ta gärna en sväng längs norra muren också. Där blommar det alltid vacker på våren.

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Li Bennich-Björkmans nya bok

Det fanns inte ...

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Uppsala domkyrka

Den 6 juni i år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung

Värderingarna har kanske förändrats sedan 1500-talet, men samma frågor och teman som engagerade människorna då intresserar oss än idag.

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

Vasajubileet präglar året på Gripsholms slott. Det blir föredrag, konserter, visningar, barnaktiviteter och parkpromenader, med fokus på borgen, försvaret, politiken och familjen.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Gustav Eriksson av Vasaätten är besynnerligt aktuell, trots de femhundra år som förflutit sedan kungavalet. Han är den skickligaste politikern som Sverige någonsin haft. För historiker, journalister, författare och inte minst vanligt folk väcker han fortfarande starka känslor och åsikter. Mer än någon kung ur det förflutna är han ständigt rykande aktuell, säger Jim Sjöberg, slottsuppsyningsman på Gripsholms slott.

Gripsholms Vasa-år startar i april med föredrag, temavisningar från maj, konsertserie med jubileumstema under sensommaren och en föredragsserie under hösten. Även årets påsk- och höstlov har tema Vasa. Bland föredragshållarna finns idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, med ett särskilt intresse för kvinnorna inom monarkin, och historikern David Lindén, som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer.

Veckorna kring Nationaldagen 6 juni kommer att uppmärksammas extra!

Detaljerat program och biljetter släpps den 1 mars.
Det samlade programmet finns på http://www.kungligaslotten.se/vasa500

Den 12 januari 1528, fyra år och sju månader efter att han blivit vald till kung, kröntes Gustav i Uppsala domkyrka till Sveriges konung.

Kalmar slott

I år är det 500 år sedan Gustav Vasa blev vald till kung. Det innebär att det blir ett historiskt år som kommer att uppmärksammas i hela Sverige.

Redan 2020 uppmärksammade Kalmar Slott detta med en utställning. Nu har utställningen Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt, åter intagit Kalmar Slott.

Utställningen visas från den 8 december 2022 till den 5 mars 2023.

https://kalmarslott.se/utstallningar/gustav-vasa

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Kom och fira 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/