Sidhuvudbild
Meny

Omsorgsnämnden

Internkontrollplan

Internkontrollplan o analys

Internkontrollplan 2023 och analys enligt reglemente 2022
För Omsorgsnämnden

Ett redovisande och aktiverande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om den 13 februari 2023

Helsingborg

Så här presenteras Omsorg och stöd i Helsingborg
Omsorg och stöd

Ett pågående arbete i Helsingborgs kommun inom projektet ”Omtanke Helsingborg” vänder sig till hela befolkningen och har som syfte att motverka ofrivillig ensamhet.

Den kartläggning som gjorts visade att invånarna vill umgås över generationsgränser och efterfrågar möten som inte riktar sig till en specifik ålder eller målgrupp, vilket fått betydelse för planeringen av aktiviteter i genomförandefasen. Omtanke Helsingborg

Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet (KPR) för pensionärernas talan i olika frågor som rör dem och bevakar deras intressen.

Det kan till exempel handla om hur stadsmiljön kan anpassas för de äldre så den upplevs tryggare och mer tillgänglig.

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag