Sidhuvudbild
Meny

Norra Sunnersta

Denna webbplats är navet i vår kommunikation och kommer med tiden att fyllas med mer information. Genom att besöka oss regelbundet håller du dig uppdaterad om vad som hänt och vad som är på gång. Här kommer du även kunna anmäla ditt deltagande till olika evenemang.

Uppsala kommun har beslutat att påbörja arbetet med ny detaljplan för Norra Sunnersta, ett område som ägs av Uppsala Akademiförvaltning.

Enligt kommunens beslut omfattar utvecklingen bostäder, förskolor och en grundskola. Även mindre serviceverksamheter kan bli aktuellt, ett område som ägs av Uppsala Akademiförvaltning.

Den traditionella lagstadgade detaljplanprocessen ger medborgarna möjlighet att tycka till om ett projekt först under samrådet. 'Då har projektets inriktning och idé redan utvecklats under en längre tid.'

Den Visionsstyrda processen som Uppsala Akademiförvaltning nu bjuder in till, vänder på ordningen och bjuder in medborgarna till en samverkansprocess i ett mycket tidigare skede, då inget är ritat eller några visioner är formulerade.

Arbetssättet ger alltså möjligheter att tidigare, på ett konstruktivt sätt, bjuda in till ett samprocess mellan medborgare, markägare och kommun
. Vi tror nämligen att det blir bättre, och mer rätt, om vi tillsammans skapar visionerna.

Länk till Uppsala kommun, Norra Sunnersta (uppsala.se)

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag