Sidhuvudbild
Meny

Norra Sunnersta

Denna webbplats är navet i vår kommunikation och kommer med tiden att fyllas med mer information. Genom att besöka oss regelbundet håller du dig uppdaterad om vad som hänt och vad som är på gång. Här kommer du även kunna anmäla ditt deltagande till olika evenemang.

Uppsala kommun har beslutat att påbörja arbetet med ny detaljplan för Norra Sunnersta, ett område som ägs av Uppsala Akademiförvaltning.

Enligt kommunens beslut omfattar utvecklingen bostäder, förskolor och en grundskola. Även mindre serviceverksamheter kan bli aktuellt, ett område som ägs av Uppsala Akademiförvaltning.

Den traditionella lagstadgade detaljplanprocessen ger medborgarna möjlighet att tycka till om ett projekt först under samrådet. 'Då har projektets inriktning och idé redan utvecklats under en längre tid.'

Den Visionsstyrda processen som Uppsala Akademiförvaltning nu bjuder in till, vänder på ordningen och bjuder in medborgarna till en samverkansprocess i ett mycket tidigare skede, då inget är ritat eller några visioner är formulerade.

Arbetssättet ger alltså möjligheter att tidigare, på ett konstruktivt sätt, bjuda in till ett samprocess mellan medborgare, markägare och kommun
. Vi tror nämligen att det blir bättre, och mer rätt, om vi tillsammans skapar visionerna.

Länk till Uppsala kommun, Norra Sunnersta (uppsala.se)

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/