Sidhuvudbild
Meny

Ekonomipriset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018 delades lika mellan William D. Nordhaus for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis and Paul M. Romer for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 was divided equally between William D. Nordhaus for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis and Paul M. Romer for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis

Svenska ekonomipristagare
Gunnar Myrdal 1974
Bertil Ohlin 1977

Nya vandringar

Allt ljus på Uppsala

Jag kommer att ge två vandringar under Allt ljus på Uppsala. Årets tema är Uppsala hyllar och mitt val är kvinnorna.

Anmälan görs till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se

Vandringen är gratis men anmälan krävs.

Varmt välkomna!

Uppsala slott

Tradgardsgrindarna_20.JPG