Sidhuvudbild
Meny

Fysiologi- och medicinpriset

Nobelpriset i fysiologi och medicin

Nobel Prize 2023

Katalin Karikó och Drew Weissman har fått årets första Nobelpris

ÅRETS PRISTAGARE
• Katalin Karikó föddes 1955 i Szolnok i Ungern och doktorerade vid Szegeds universitet 1982. Hon har tidigare varit vice president och senior vice president vid Biontech rna pharmaceuticals, och är sedan 2021 professor vid Szegeds universitet och adjungerad professor vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania.

• Drew Weissman föddes 1959 i Lexington, Massachusetts, USA. Han tog examen vid Boston University 1987 och inledde 1997 forskning vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania. Där är han i dag Roberts Family Professor i vaccinforskning och föreståndare för the Penn Institute for RNA Innovations.

Källa: nobelprize.org

Nobel Prize 2022

Medicinpristagare från Uppsala
Nu räknar vi även Svante Pääbo

Föredrag på KVA

Årets alumn om vägen till Nobelpriset

Upplandsmuseet skriver
Imorgon kommer Upplandsmuseets arkeologer att hurra när Svante Pääbo får Nobelpriset. Pääbo får priset i medicin för sina ”upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution”. Hans forskning har bland annat resulterat i en kartläggning av Neandertal-människornas DNA och upptäckten av Denisova-människan, ytterligare en föregångare till moderna Homo sapiens. Dessutom har Pääbo visat att korsningar skett mellan Homo sapiens och dessa utdöda släktingar.

Och varför hurrar vi för detta? Det finns ju inga Neandertalmänniskor i Uppland?
Det skulle ju kunna vara för att Pääbo är gammal Uppsalastudent med både grund- och forskarutbildning från Uppsala universitet och att det är ovanligt att Uppsalaforskare får Nobelpris.

Framför allt hurrar vi för att det är ovanligt att Nobelpriset har någon påverkan på arkeologin, och det har Pääbos arbeten haft på väldigt många sätt. Pääbo är en av grundarna till paleogenomik som vetenskaplig disciplin, där man med genetiska metoder studerar forntida människor, dess föregångare och miljön runt dom. Han har varit delaktig i att utveckla tekniker och rutiner för hur DNA ska utvinnas från historiskt material och sådana studier blir allt vanligare även inom svensk arkeologi.

Som ett exempel kan nämnas det så kallade Atlasprojektet som leddes av Anders Götherström och Jan Storå från Stockholms universitet och Mattias Jakobsson, Uppsala universitet och (The Atlas of a 1000 Ancient Genomes). Inom ramen för projektet, som avslutades 2020, har bland annat skelettmaterial från 225 individer från arkeologiska undersökningar i Uppland analyserats, exempelvis Fullerö, Vendel, Valsgärde och Sigtuna.

Resultaten från analyser av vissa av dessa individers genetik kommer snart i tryck i tidskriften Cell.
The Royal Society, CC BY-SA 3.0

Alvar Gullstrand fick nobelpriset i medicin 1911
Robert Barany fick nobelpriset i medicin 1914

Andra svenska medicinpristagare
Hugo Theorell 1955
Ragnar Granit 1967
Ulf von Euler 1970
Torsten Wiesel 1981
Sune Bergström 1982
Arvid Carlsson 2000

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag