Sidhuvudbild
Meny

Fysiologi- och medicinpriset

Nobelpriset i fysiologi och medicin

Nobel Prize 2023

Katalin Karikó och Drew Weissman har fått årets första Nobelpris

ÅRETS PRISTAGARE
• Katalin Karikó föddes 1955 i Szolnok i Ungern och doktorerade vid Szegeds universitet 1982. Hon har tidigare varit vice president och senior vice president vid Biontech rna pharmaceuticals, och är sedan 2021 professor vid Szegeds universitet och adjungerad professor vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania.

• Drew Weissman föddes 1959 i Lexington, Massachusetts, USA. Han tog examen vid Boston University 1987 och inledde 1997 forskning vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania. Där är han i dag Roberts Family Professor i vaccinforskning och föreståndare för the Penn Institute for RNA Innovations.

Källa: nobelprize.org

Nobel Prize 2022

Föredrag på KVA

Medicinpristagare från Uppsala
Nu räknar vi även Svante Pääbo

Upplandsmuseet skriver
Imorgon kommer Upplandsmuseets arkeologer att hurra när Svante Pääbo får Nobelpriset. Pääbo får priset i medicin för sina ”upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution”. Hans forskning har bland annat resulterat i en kartläggning av Neandertal-människornas DNA och upptäckten av Denisova-människan, ytterligare en föregångare till moderna Homo sapiens. Dessutom har Pääbo visat att korsningar skett mellan Homo sapiens och dessa utdöda släktingar.

Och varför hurrar vi för detta? Det finns ju inga Neandertalmänniskor i Uppland?
Det skulle ju kunna vara för att Pääbo är gammal Uppsalastudent med både grund- och forskarutbildning från Uppsala universitet och att det är ovanligt att Uppsalaforskare får Nobelpris.

Framför allt hurrar vi för att det är ovanligt att Nobelpriset har någon påverkan på arkeologin, och det har Pääbos arbeten haft på väldigt många sätt. Pääbo är en av grundarna till paleogenomik som vetenskaplig disciplin, där man med genetiska metoder studerar forntida människor, dess föregångare och miljön runt dom. Han har varit delaktig i att utveckla tekniker och rutiner för hur DNA ska utvinnas från historiskt material och sådana studier blir allt vanligare även inom svensk arkeologi.

Som ett exempel kan nämnas det så kallade Atlasprojektet som leddes av Anders Götherström och Jan Storå från Stockholms universitet och Mattias Jakobsson, Uppsala universitet och (The Atlas of a 1000 Ancient Genomes). Inom ramen för projektet, som avslutades 2020, har bland annat skelettmaterial från 225 individer från arkeologiska undersökningar i Uppland analyserats, exempelvis Fullerö, Vendel, Valsgärde och Sigtuna.

Resultaten från analyser av vissa av dessa individers genetik kommer snart i tryck i tidskriften Cell.
The Royal Society, CC BY-SA 3.0

Alvar Gullstrand fick nobelpriset i medicin 1911
Robert Barany fick nobelpriset i medicin 1914

Andra svenska medicinpristagare
Hugo Theorell 1955
Ragnar Granit 1967
Ulf von Euler 1970
Torsten Wiesel 1981
Sune Bergström 1982
Arvid Carlsson 2000

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/