Sidhuvudbild
Meny

Litteraturpriset

Nobelpriset i litteratur 2019

The Nobel Prize in Literature 2019 was awarded to Peter Handke "for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience."

Nobelpriset i litteratur 2018

The Nobel Prize in Literature 2018 was awarded to Olga Tokarczuk "for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life."

Olga Tokarczuk received her Nobel Prize in 2019.

Svenska Akademien meddelade 2018 att det årets Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Sju gånger tidigare har Svenska Akademien – under rubriken ”reserverat pris” – valt att ej dela ut årets Nobelpris i litteratur, nämligen åren 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 och 1949. Fem gånger har det skjutits upp och delats ut kommande år tillsammans med det senare årets pris.

Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses.

Selma Lagerlöf

Butoselma 2008 Selma Lagerlöf Selma Lagerlöf fick priset 1909. Prize motivation: "in appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and spiritual perception that characterize her writings"

Två år tidigare blev Selma Lagerlöf hedersdoktor vid Uppsala universitet i samband med firandet av Linné 200 år.

Selma Lagerlöf var den första svenska litteraturpristagaren och den första kvinnan att bli hedrad på detta sätt.

Väven av Berit Sahlström hänger på övre planet i Gottsunda bibliotek

Övriga svenska litteraturpristagare

Verner von Heidenstam 1916
Erik Axel Karlfeldt 1931
Eyvind Johnson 1974
Harry Martinson 1974
Tomas Tranströmer 2011

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.