Sidhuvudbild
Meny

Litteraturpriset

Svenska Akademien meddelar att 2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare. Sju gånger tidigare har Svenska Akademien – under rubriken ”reserverat pris” – valt att ej dela ut årets Nobelpris i litteratur, nämligen åren 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 och 1949. Fem gånger har det skjutits upp och delats ut kommande år tillsammans med det senare årets pris.

Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses.

Butoselma 2008 Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur 2017
The Nobel Prize in Literature for 2017 is awarded to the English author Kazuo Ishiguro "who, in novels of great emotional force, has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the World"

Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf fick priset 1909. Prize motivation: "in appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and spiritual perception that characterize her writings"

Två år tidigare blev Selma Lagerlöf hedersdoktor vid Uppsala universitet i samband med firandet av Linné 200 år.

Selma Lagerlöf var den första svenska litteraturpristagaren och den första kvinnan att bli hedrad på detta sätt.

Väven av Berit Sahlström hänger på övre planet i Gottsunda bibliotek

Övriga svenska litteraturpristagare

Verner von Heidenstam 1916
Erik Axel Karlfeldt 1931
Eyvind Johnson 1974
Harry Martinson 1974
Tomas Tranströmer 2011