Sidhuvudbild
Meny

Erik den helige

Kung Erik bevistade en mässa i kyrkan på berget som kallas Vår Herres Berg och där nu domkyrkan står. ¨

Då bars bud till honom av en av hans män att utanför staden fanns fiender och att det vore rådligt att möta dem med vapen.

Translationsdag

I Uppsala domkyrka uppmärksammas 24 januari som Erik den heliges ”translationsdag”, den dag då helgonets reliker överförts till ett skrin.

Ingen vet egentligen exakt vilket datum år 1257 som Erik skrinlades

Inte heller vilken dag 1273 skrinet flyttades från Gamla Uppsala till ”nya” Uppsala.

Träkyrkan

I ett århundrade, från 1290 till slutet av 1300-talet, stod skrinet i en provisorisk träkyrka medan östra halvan av domkyrkan byggdes.

Först när högkoret var färdigt ställdes skrinet på sin tänkta plats bakom högaltaret och forskarna tror att det kan vara vid det tillfället som translationsfesten bestämdes till 24 januari.

Legenden om Erik den helige kan stämma

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekni-ken från Italien,

Det behövde aldrig användas i krig. I stället har det an-vänts vid kröningar, vid Gustav II Adolfs rådsmöten och när drottning Kristina abdikerade - och otaliga festligheter, genom åren

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Idag bor Li Bennich-Björkman, första kvinnan på posten, och hennes man där. I huset finns finns även utrymmen för studenterna på den statsvetenskapliga institutionen samt ett samlingsrum - det Gyllenhielmska

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare.

Öfre Slottsgatans byalag fortsätter att vårda området de kämpade för och lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland