Sidhuvudbild
Meny

Erik den helige

Kung Erik bevistade en mässa i kyrkan på berget som kallas Vår Herres Berg och där nu domkyrkan står. ¨

Då bars bud till honom av en av hans män att utanför staden fanns fiender och att det vore rådligt att möta dem med vapen.

Translationsdag

I Uppsala domkyrka uppmärksammas 24 januari som Erik den heliges ”translationsdag”, den dag då helgonets reliker överförts till ett skrin.

Ingen vet egentligen exakt vilket datum år 1257 som Erik skrinlades

Inte heller vilken dag 1273 skrinet flyttades från Gamla Uppsala till ”nya” Uppsala.

Träkyrkan

I ett århundrade, från 1290 till slutet av 1300-talet, stod skrinet i en provisorisk träkyrka medan östra halvan av domkyrkan byggdes.

Först när högkoret var färdigt ställdes skrinet på sin tänkta plats bakom högaltaret och forskarna tror att det kan vara vid det tillfället som translationsfesten bestämdes till 24 januari.

Legenden om Erik den helige kan stämma

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.