Sidhuvudbild
Meny

Erik den helige

Kung Erik bevistade en mässa i kyrkan på berget som kallas Vår Herres Berg och där nu domkyrkan står. ¨

Då bars bud till honom av en av hans män att utanför staden fanns fiender och att det vore rådligt att möta dem med vapen.

Translationsdag

I Uppsala domkyrka uppmärksammas 24 januari som Erik den heliges ”translationsdag”, den dag då helgonets reliker överförts till ett skrin.

Ingen vet egentligen exakt vilket datum år 1257 som Erik skrinlades

Inte heller vilken dag 1273 skrinet flyttades från Gamla Uppsala till ”nya” Uppsala.

Träkyrkan

I ett århundrade, från 1290 till slutet av 1300-talet, stod skrinet i en provisorisk träkyrka medan östra halvan av domkyrkan byggdes.

Först när högkoret var färdigt ställdes skrinet på sin tänkta plats bakom högaltaret och forskarna tror att det kan vara vid det tillfället som translationsfesten bestämdes till 24 januari.

Legenden om Erik den helige kan stämma

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Rotarys Guldhjärta

Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala tilldelas Rotarys guldhjärta 2023

Juryns motivering lyder: Fastighets-mäklaren Widerlöv visar ett genuint samhälls-engagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället.

Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i hand-gripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.

Att Tomas Widerlöv och Fastig-hetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.