Sidhuvudbild
Meny

Heliga Birgitta

Heliga Birgitta kanoniserades 1391 av påven Bonifatius IX och 1999 utsågs hon till ett av Europas skyddshelgon av helige Johannes Paulus II - vid sidan av heliga Katarina av Siena och heliga Teresa Benedicta av Korset.

Under det ekumeniska firandet till minne av heliga Birgitta påminde påven om hennes engagemang ”för trons och kyrkans enhet.

Elisabeth Hesselblad

Elisabeth Hesselblad helgonförklarades år 2016 av påven Franciskus

Elisabeth Hesselblad bidrog till gemenskap och samverkan mellan olika kyrkor och samfund, bl.a. genom organisationen "Unitas" (enhet). Hennes inflytande på ekumeniken är betydande.

Den gren av Birgittinorden som moder Elisabeth grundat har idag över femtio kloster i Europa, Nord-Syd-Amerika och Asien. Den finns representerad i Sverige i Djursholm och Falun.

Uppland

Minnet av heliga Birgitta återfinns på många ställen i Uppsala med omnejd. Ett flertal kyrkor har Birgittastatyer och Tensta kyrka har en målad svit om hennes liv.

Ny forskning visar att heliga Birgitta föddes på gamla Sköldnora gård i Fresta i Upplands Väsby och inte i Finsta i Norrtälje kommun. Köpehandlingar från Riksarkivet visar att heliga Birgittas far hade sålt Finsta gård sju år innan Birgitta föddes

Finstakoret Uppsala domkyrka

Där ligger Ingeborg Bengtsdotter och lagman Birger Persson begravda. På gravhällen i svart marmor från Ardennerna finns den äldsta kända Birgitta-bilden, från ca 1320.

Här finns vackra glasfönster med både Birgittas och dottern Katarinas bilder från 1800-talet. Glasmålningen föreställande Birgitta är tecknat av Agi Lindegren och är en gåva av kung Oscar II.

Heliga Birgittas relikskrin

I skrinet finns en flisa av den heliga Birgittas höftben. Den skänktes till domkyrkan av Birgittasystrarna i Rom som en gåva vid domprost Clarence Nilssons besök där år 1986.

Skrinet har formgivits av silversmed Olof Sundqvist. Järnsmidet har formgivits av Bengt-Olof Kälde, det är utfört av Olof Triller. Skrinet invigdes på Birgitta¬dagen den 7 oktober 1990.

Berömda kvinnor i Uppsala domkyrka

Många intressanta kvinnor har kopplingar till Uppsala domkyrka. De är ofta mindre kända än männen i domkyrkans historia men hade på sin tid stort inflytande.

Tensta kyrka

Tensta kyrka är en av landets märkligaste sockenkyrkor och det antas att ägarna till Salsta byggt kyrkan. Kyrkan är uppförd under folkungatiden ca 1250-1350.

I kyrkan finns kalkmålningarna, signerade 1437 av Johannes Rosenrod.

I det västra tvärskeppet finns ett bildprogram där aposteln Bartolomeus visar på den heliga Birgittas märkliga liv från trolovningen, till barnsängen, pilgrimsfärden, uppenbarelserna, audiens hos påven till Birgittas kista bärs hem till Vadstena .

Möjligen har denna del av kyrkan inrymt ett Birgittakapell.

Finsta gård

Här finns heliga Birgittas bönegrotta och vid den närliggande Skederids kyrka finns en skulptur och en minnessten

Vadstena kyrka

Läs mer om heliga Birgitta i hennes kyrka i Vadstena

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag