Sidhuvudbild
Meny

Kloster

I samband med Gustav Vasas reduktion infördes lagar som ledde till att klosterlivet i Sverige dog ut. Klostren fick inte ta emot nya noviser och nunnorna och munkarna uppmanades att flytta.

Vreta kloster stängdes 1582, det var ett av de sista. Vadstena kloster fick verka längre - fram till år 1595, alltså nära sjuttio år efter reformationen 1527.

Nunneklostren fanns kvar längre än munkklostren. Nunnorna levde längre än männen, de hade också svårare att finna en ny försörjning.

Kloster var sedan förbjudna från 1595. Ett ovillkorligt klosterförbud gällde fram till 1951. Genom religionsfrihetslagen, som antogs av riksdagen på våren 1951, fick kloster inrättas med Kungl. Maj:ts tillstånd.

Genom beslut i riksdagen hösten 1976 ändrades religionsfrihetslagen så att klosterförbudet upphävdes.

Kloster och kommuniteter

Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum retreater, kurser och försäljning av olika slag

Kloster och kommuniteter – ett uttalande av Svenska kyrkans biskopar

Som biskopar i Svenska kyrkan uppmuntrar vi till öppenhet för kommuniteter, kloster och andra former av bönegemenskap.

Svenska kyrkans biskopar skrev den 20 oktober 2020 under detta dokument

Nuvarande kloster i Sverige

Idag finns det många kloster av ett flertal olika ordnar i vårt land.

I Östergötland finns förutom det benediktinska Heliga Hjärtas kloster på Omberg och det välkända birgittinerkloster i Vadstena. Den orden bär namnet Ordo Sanctissimi Salvatoris, Vår Allraheligaste Frälsares Orden, som den gjorde innan stängningen på 1500-talet.

Klostret i Uppsala

Mariero är Mariasystrarnas hus, ett litet kloster med bostäder för dem. Det ligger intill kyrkan.

Mariero har en väggrelief föreställande Jungfru Maria. Konstnären är Istvan Varga

Mariasystrarna, Missionssystrarna av Marias namn, deltar i församlingens olika verksamheter.

Alsike kloster

Alsike kloster

Franciskanerkonventet

Franciskankonventet från 1270-talet hör till Uppsalas äldsta historia. Området där det låg har grävts ut i omgångar och det finns rapporter som tydligt visar på hur området har sett ut. Murarna finns kvar under markytan.

I samband med nybyggnation i kvarteret, vid olika tillfällen, har tre olika byggfirmor – Gottfrid Lindgren, Anders Diös och AB Vägförbättringar - donerat den mark som tidigare tillhörde klostret till kommunen. En generös gest från dem som visar på att de tyckte konventet var viktigt.

Området gjordes i ordning så att man kunde se klostrets olika delar – genom stensättningar i marken. Murar byggdes upp och vackra klostergångar. En tavla fanns (dolt i grönska) som visade hur området med konventet sett ut. På området stod även en runsten.

Numera finns en omtyckt medeltida lekpark i området.

Franciskanerkonventet0012.jpg

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/