Sidhuvudbild
Meny

Påvebesök

För första gången besökte en påve Uppsala, påven var Johannes Paulus II och datumet var 9 juni 1989.

Påvens uppmärksammade besök var en avslutning på en rundresa i de nordiska länderna. Med start i Norge den 1 juni, fortsatte resan via Island till Finland och Danmark och avslutades i Sverige där Stockholm, Uppsala och Vadstena var de orter påven besökte.

Uppsala domkyrka och universitet

Fredagen den 9 juni kom påven till Uppsala.

Dagen inleddes med ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan tillsammans med ärkebiskop Bertil Werkström

Påven mötte svenska kyrko- och samfundsledare i Ärkebiskopsgården

Därefter stod universitetet på tur med föreläsning i aulan

Lunch och pilgrimsmässa

Den katolska församlingen Sankt Lars var värd för dagens lunch.

På eftermiddagen hölls den stora pilgrimsmässa vid kungshögarna i Gamla Uppsala

Programmet till Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2014 inleds med artikel och tal som hölls 25 år tidigare vid påven Johannes Paulus II besök i Uppsala.

Påvebesöket vid Uppsala universitet – ett 25-årsminne, av Per Ström

Uppsala universitets aula 9 juni 1989. Välkomsttal av rektor professor Martin H:son Holmdahl

Universitetet i människans tjänst. Föreläsning av påven Johannes Paulus II

Rektor överlämnar universitetets gåvor

Lennakatten

Lennakatten satte stopp för påvens återresa

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekni-ken från Italien,

Det behövde aldrig användas i krig. I stället har det an-vänts vid kröningar, vid Gustav II Adolfs rådsmöten och när drottning Kristina abdikerade - och otaliga festligheter, genom åren

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Idag bor Li Bennich-Björkman, första kvinnan på posten, och hennes man där. I huset finns finns även utrymmen för studenterna på den statsvetenskapliga institutionen samt ett samlingsrum - det Gyllenhielmska

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare.

Öfre Slottsgatans byalag fortsätter att vårda området de kämpade för och lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland