Sidhuvudbild
Meny

Påvebesök

Det var första gången en påve besökte Norden, påven var Johannes Paulus II och datumet var 9 juni 1989.

Påvens uppmärksammade besök var en avslutning på en rundresa i de nordiska länderna. Med start i Norge den 1 juni, fortsatte resan via Island till Finland och Danmark och avslutades i Sverige där Stockholm, Uppsala och Vadstena var de orter påven besökte.

Uppsala domkyrka och universitet

Dagen inleddes med en ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan tillsammans med ärkebiskop Bertil Werkström och andra svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor. Ärkebiskopen inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Därefter var Uppsala universitetet värd. Rektor professor Martin H:son Holmdahl hälsade välkommen och påven Johannes Paulus II föreläste om "Universitetet i människans tjänst".
Rektor överlämnar universitetets gåvor

Lunch och pilgrimsmässa

Den katolska församlingen Sankt Lars var värd för dagens lunch.

På eftermiddagen hölls den stora mässan vid kungshögarna i Gamla Uppsala

Programmet till Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2014 inleds med artikel och tal som hölls 25 år tidigare vid påven Johannes Paulus II besök i Uppsala.

De olika talen är:
- Påvebesöket vid Uppsala universitet – ett 25-årsminne, av Per Ström
- Uppsala universitets aula 9 juni 1989. Välkomsttal av rektor professor Martin H:son Holmdahl
- Universitetet i människans tjänst. Föreläsning av påven Johannes Paulus II
- Rektor överlämnar universitetets gåvor

Lennakatten

Lennakatten satte stopp för påvens återresa

Stubbe.jpg

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag