Sidhuvudbild
Meny

Påvebesök

Det var första gången en påve besökte Norden, påven var Johannes Paulus II och datumet var 9 juni 1989.

Påvens uppmärksammade besök var en avslutning på en rundresa i de nordiska länderna. Med start i Norge den 1 juni, fortsatte resan via Island till Finland och Danmark och avslutades i Sverige där Stockholm, Uppsala och Vadstena var de orter påven besökte.

Uppsala domkyrka och universitet

Dagen inleddes med en ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan tillsammans med ärkebiskop Bertil Werkström och andra svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor. Ärkebiskopen inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Därefter var Uppsala universitetet värd. Rektor professor Martin H:son Holmdahl hälsade välkommen och påven Johannes Paulus II föreläste om "Universitetet i människans tjänst".
Rektor överlämnar universitetets gåvor

Lunch och pilgrimsmässa

Den katolska församlingen Sankt Lars var värd för dagens lunch.

På eftermiddagen hölls den stora mässan vid kungshögarna i Gamla Uppsala

Programmet till Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2014 inleds med artikel och tal som hölls 25 år tidigare vid påven Johannes Paulus II besök i Uppsala.

De olika talen är:
- Påvebesöket vid Uppsala universitet – ett 25-årsminne, av Per Ström
- Uppsala universitets aula 9 juni 1989. Välkomsttal av rektor professor Martin H:son Holmdahl
- Universitetet i människans tjänst. Föreläsning av påven Johannes Paulus II
- Rektor överlämnar universitetets gåvor

Lennakatten

Lennakatten satte stopp för påvens återresa

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/