Sidhuvudbild
Meny

Johan Ihre

Johan.jpg Johan Ihre född i Lund 1707. Hans föräldrar var Tomas Ihre som dog när Johan var 13 år och Birgitta född Steuch som dog när han var 3 år.

Johan visar sig vara duktig i klassiska språk som latin och grekiska så 1720 får han flytta till sin morfar Mattias Steuchius, som då var ärke-biskop, för att få möjlighet att studera vidare

Studerade tyska, franska, filosofi, historia och teologi under ledning av ett flertal skickliga lärare

Utomlands

Åren 1730-1733 studerade han utomlands i Tyskland, Holland, England och Frankrike. De längsta uppehållen gjorde han i Jena och Utrecht.

Vältalighet och statskunskap

Blev 1738 blev han kallad till den skytteanska professuren. Innehade den posten till sin död 1780.

Han var nummer åtta i raden, efterträdde Johan Hermansson. Ihre har innehaft professuren längst av alla.

I uppdraget fanns att vara mentor för studenterna och att bjuda in dem till olika måltider. Han byggde Ihregården för detta. Bodde då med sin familj i Geijersgården.

När kronprins Gustav besökte Uppsala universitet 1767 försökte han bilda en studentnation för adliga studenter. Det lyckades inte då, men 1768 gjorde kronprinsen ett nytt besök och föreskrev då att en adelsnation skulle bildas. Den skytteanska professorn skulle vara inspektor för nationen. En vecka senare kallade professor skytteanus Johan Ihre alla adliga studenter till ett konstituerande möte.

Många adliga studenter valde att inte skriva in sig i Adelsnationen. 1780 avsade sig Ihre inspektoratet och nationen upphörde

Dissertationer

Under sin tid som skytteansk professor i vältalighet och politik förestod han inte mindre än 453 dissertationer, dåtidens avhandlingar. Flertalet hade han själv skrivit.

Det är ett mångsidigt material som blivit ett väl använt källmaterial inom forskningen dag, och de har nu också gjorts tillgängliga i digital form. Alla dissertationer utom två är på latin.

En stor del av avhandlingarna rör olika språk och deras relationer.

Andreas Hellerstedt, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, är en av dem som för närvarande har Ihres dissertationer som forskningsmaterial

Kungl Vetenskapssocieteten

Johan Ihre aspirerade våren 1732, under sin tid utomlands, på att få bli sekreterare i Kungl. Vetenskapssociteten. Ett flertal av hans släktingar talade väl om honom. Samuel Klingenstierna valdes vid detta tillfälle till sekreterare - en syssla som inte hörde till hans styrkor. - så Ihres namn blev åter aktuellt. Han var inte ledamot, men valdes.

Från hans tid som Societetens sekreterare finns inga bevarade protokoll, men anteckningar från andra aktiviteter. Som sekreterare var han även ansvarig för redigeringen och utgivningen av Acta.

Hans tid som sekreterare sammanföll med en intensiv period i hans yrkesroll och en rad olika uppgifter. Men situationen förvärrades när pengarna från försäljningen av järnrören skulle hanteras. Det var på Johan Palmstruchs tid med nya banken Stockholms Banco och lånebancosedlarna som skulle omsättas var sjätte månad - och ha täckning.

Fasta egendomar

Johan Ihre fick ärva en gård (nuvarande Geijersgården) efter sin svärfar, landshövding Brauner. Där bodde familjen när de var i Uppsala. I egenskap av skytteansk professor hade han bostad i Skytteanum, men den var i så dåligt skicka att han arrenderade ut den. Den som arrenderade huset hyrde ut det till studentbostäder

Tomten där de bodde i Slottskvarteret var stor och där lät Ihre 1754 ersätta en mindre byggnad med ett tvåvånigt bostadshus av trä. Den byggnad som numera kallas för Ihregården.

Familjen Ihre köpte även mark och byggnader utanför staden. Det var bland annat Sandbro frälsesäteri och Närlinge

Johan Ihre ligger begravd i Sandbro grav i Björklinge kyrka. Det finns under kyrkans kor. Gravstenen är liten och täckt med en gravsten utan skrift. 1949 satte en kopparplatta med en minnesskrift upp på kyrkväggen i närheten av Sandbrograven.

Sociala trappstegen

1756 - köpte sig kansliråds titel
Kostnad - en dryg årslön för en professor

Adlades - ansökte själv, enligt tidens sed, om adelskap. Lyckades erhålla detta trots ändrade regler

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.