Sidhuvudbild
Meny

Johan Ihre

Johan.jpg Johan Ihre född i Lund 1707. Hans föräldrar var Tomas Ihre som dog när Johan var 13 år och Birgitta född Steuch som dog när han var 3 år.

Johan visar sig vara duktig i klassiska språk som latin och grekiska så 1720 får han flytta till sin morfar Mattias Steuchius, som då var ärke-biskop, för att få möjlighet att studera vidare

Studerade tyska, franska, filosofi, historia och teologi under ledning av ett flertal skickliga lärare

Utomlands

Åren 1730-1733 studerade han utomlands i Tyskland, Holland, England och Frankrike. De längsta uppehållen gjorde han i Jena och Utrecht.

Vältalighet och statskunskap

År 1738 blev han kallad till den skytteanska professuren. Innehade den posten till sin död 1780.

Han var nummer åtta i raden, efterträdde Johan Hermansson. Ihre har innehaft professuren längst av alla.

I uppdraget fanns att vara mentor för studenterna och att bjuda in dem till olika måltider. Han byggde Ihregården för detta. Bodde då med sin familj i Geijersgården.

När kronprins Gustav besökte Uppsala universitet 1767 försökte han bilda en studentnation för adliga studenter. Det lyckades inte då, men 1768 gjorde kronprinsen ett nytt besök och föreskrev då att en adelsnation skulle bildas. Den skytteanska professorn skulle vara inspektor för nationen. En vecka senare kallade professor skytteanus Johan Ihre alla adliga studenter till ett konstituerande möte.

Många adliga studenter valde att inte skriva in sig i Adelsnationen. 1780 avsade sig Ihre inspektoratet och nationen upphörde

Dissertationer

Under sin tid som skytteansk professor i vältalighet och politik förestod han inte mindre än 453 dissertationer, dåtidens avhandlingar. Flertalet hade han själv skrivit.

Det är ett mångsidigt material som blivit ett väl använt källmaterial inom forskningen dag, och de har nu också gjorts tillgängliga i digital form. Alla dissertationer utom två är på latin.

En stor del av avhandlingarna rör olika språk och deras relationer.

Andreas Hellerstedt, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, är en av dem som för närvarande har Ihres dissertationer som forskningsmaterial

Kungl Vetenskapssocieteten

Johan Ihre aspirerade våren 1732, under sin tid utomlands, på att få bli sekreterare i Kungl. Vetenskapssociteten. Ett flertal av hans släktingar talade väl om honom. Samuel Klingenstierna valdes vid detta tillfälle till sekreterare - en syssla som inte hörde till hans styrkor. - så Ihres namn blev åter aktuellt. Han var inte ledamot, men valdes.

Från hans tid som Societetens sekreterare finns inga bevarade protokoll, men anteckningar från andra aktiviteter. Som sekreterare var han även ansvarig för redigeringen och utgivningen av Acta.

Hans tid som sekreterare sammanföll med en intensiv period i hans yrkesroll och en rad olika uppgifter. Men situationen förvärrades när pengarna från försäljningen av järnrören skulle hanteras. Det var på Johan Palmstruchs tid med nya banken Stockholms Banco och lånebancosedlarna som skulle omsättas var sjätte månad - och ha täckning.

Fasta egendomar

Johan Ihre fick ärva en gård (nuvarande Geijersgården) efter sin svärfar, landshövding Brauner. Där bodde familjen när de var i Uppsala. I egenskap av skytteansk professor hade han bostad i Skytteanum, men den var i så dåligt skicka att han arrenderade ut den. Den som arrenderade huset hyrde ut det till studentbostäder

Tomten där de bodde i Slottskvarteret var stor och där lät Ihre 1754 ersätta en mindre byggnad med ett tvåvånigt bostadshus av trä. Den byggnad som numera kallas för Ihregården.

Familjen Ihre köpte även mark och byggnader utanför staden. Det var bland annat Sandbro frälsesäteri och Närlinge

Johan Ihre ligger begravd i Sandbro grav i Björklinge kyrka. Den finns under kyrkans kor. Gravstenen är liten och täckt med en gravsten utan skrift. 1949 satte en kopparplatta med en minnesskrift upp på kyrkväggen i närheten av Sandbrograven.

Sociala trappstegen

1756 - köpte sig kansliråds titel
Kostnad - en dryg årslön för en professor

Adlades - ansökte själv, enligt tidens sed, om adelskap. Lyckades erhålla detta trots ändrade regler

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag