Sidhuvudbild
Meny

Johan Ihre

Johan.jpg Johan Ihre född i Lund 1707. Hans föräldrar var Tomas Ihre som dog när Johan var 13 år och Birgitta född Steuch som dog när han var 3 år.

Johan visar sig vara duktig i klassiska språk som latin och grekiska så 1720 får han flytta till sin morfar Mattias Steuchius, som då var ärke-biskop, för att få möjlighet att studera vidare

Studerade tyska, franska, filosofi, historia och teologi under ledning av ett flertal skickliga lärare

Utomlands

Åren 1730-1733 studerade han utomlands i Tyskland, Holland, England och Frankrike. De längsta uppehållen gjorde han i Jena och Utrecht.

Vältalighet och statskunskap

Blev 1738 kallad till den skytteanska professuren. Innehade den posten till sin död 1780.

Han var nummer åtta i raden, efterträdde Johan Hermansson.

I uppdraget fanns att vara mentor för studenterna och att bjuda in dem till olika måltider. Han byggde Ihregården för detta.

När kronprins Gustav besökte Uppsala universitet 1767 försökte han bilda en studentnation för adliga studenter. Det lyckades inte då, men 1768 gjorde kronprinsen ett nytt besök och föreskrev då att en adelsnation skulle bildas. Den skytteanska professorn skulle vara inspektor för nationen. En vecka senare kallade professor skytteanus Johan Ihre alla adliga studenter till ett konstituerande möte.

Många adliga studenter valde att inte skriva in sig i Adelsnationen. 1780 avsade sig Ihre inspektoratet och nationen upphörde

Dissertationer

Under sin tid som skytteansk professor i vältalighet och politik förestod han inte mindre än 453 dissertationer, dåtidens avhandlingar. Fletalet hade han själv skrivit.

Det är ett mångsidigt material som blivit ett väl använt källmaterial inom forskningen dag, och de har nu också gjorts tillgängliga i digital form. Alla dissertationer utom två är på latin.

En stor del av avhandlingarna rör olika språk och deras relationer.

Andreas Hellerstedt, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, är en av dem som för närvarande har Ihres dissertationer som forskningsmaterial

Fasta egendomar

Han fick ärva en gård (nuvarande Geijersgården) efter sin svärfar och det var där familjen bodde när de var i Uppsala. I egenskap av skytteansk professor hade han bostad i Skytteanum, men den var i dåligt skicka att han arrenderade ut den - som lät studenter bo där byggde

Tomten där de bodde i Slottskvarteret var stor och där lät Ihre 1754 ersätta en mindre byggnad med ett tvåvånigt bostadshus av trä. Den byggnad som numera kallas för Ihregården.

Familjen Ihre köpte även mark och byggnader utanför staden. Det var bland annat Sandbro frälsesäteri som var

Sociala trappstegen

1756 - köpte sig en kansliråds titel
Kostnad - en dryg årslön för en professor

Adlades - ansökte själv, enligt tidens sed, om adelskap. Lyckades erhålla detta trots ändrade

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.