Sidhuvudbild
Meny

Nils Rosén

Barnmedicinens fader

NilsRosen2.jpg Nils Rosén är en av de mest betydelsefulla läkarna i den medicinska historien.

Han är känd bland barnläkare runt om i världen som pediatrikens fader.

Det var mycket vanligt vid den här tiden att barn dog. Nils Rosén menade att det inte behövde vara så. Han växte upp i en familj med nio barn och alla levde tills de var vuxna.

Nils Rosén är en av de mest betydelsefulla läkarna i den medicinska historien. Han lade grunden till en ny läkarutbildning som i princip bestått ända in på 2000-talet. Därför fick han även epitetet läkarutbildningens fader.

Viktig dokumentation

1738 gav han ut en lärobok i tillämpad anatomi, "Compendium Anatomicum", som länge var en oumbärlig kunskapskälla för svenska medicinare.

Nils Roséns doktorsavhandling handlade om principerna för medicinsk journalskrivning. Han visade på vikten av att inkludera hela patientens tillstånd och levnadsbetingelser i journalen förutom symptom, diagnos och behandling. Detta var något helt nytt.

Två medicine professorer - byter tjänst

Det fanns två tjänster som medicine professor vid den här tiden. År 1740 utnämndes Nils Rosén till professor i den som hade medicin och botanik som huvudinriktning. Det var året innan Carl von Linné fick den andra professuren den som hade anatomi och praktisk medicin som huvudinriktning. Det blev alltså fel person på båda tjänsterna.

Två år senare presenterade de för konsistoriet att de ville byta professurerna med varandra. Linné fick den del som var hans specialitet och styrka och Rosén fick då den del som var hans styrka och började med klinisk under-visning vid sjuksängen, vilket inledde en ny era i den svenska medicinen. Och det var först då som läkare kunde få hela sin utbildning inom landet.

Lärobok

Rosén publicerade 1764 den första läroboken i barnmedicin ”Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Medel”.

Visade på faktorer som skulle minska på dödligheten och förbättra hälsotillståndet
God hygien - personlig, i omgivningen och den mentala
Rätt sorts näring - långvarig amning var var viktigt
Riklig vätsketillförsel - vätskebalansen
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Tidigt insatt sjukdomsbehandling

Dessutom att isolera den sjuke

James Cook

Tvätta och raka sig i havsvattnet
Alla fick – gratis – varma kläder

Arkiater

Blev hertig Adolf Fredriks livläkare.och därmed och Lovisa Ulrikas.

Rosén blev inkallad till hovet när deras första son skulle födas och det blev ett lyckat val. Drottningen skriver till

Avböjde att bli adlad

Vid ett par tillfällen erbjöds Nils Rosén att bli adlad, men han avböjde.

Till slut

Tackade senare ja och tog då namnet Rosén von Rosenstein. Förslaget

Olika hedersomnämnande

Läkarutbildningens fader
Lade grunden till en ny läkarutbildning som i princip bestått ända in på 2000-talet.

Han publicerade 1764 den första läroboken i barnmedicin ”Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Medel”. Den användes i sin ursprungliga form inom läkarutbildningen långt in på 1800-talet.

Roséns bröstdroppar

Rosénparken

Rosenparken-2.jpg Rosénparken, mellan Saluhallen och Upplands-museet, är en park som passar in i det som Nils Rosén von Rosenstein stod för.

Här finns utrymme för vila, avkoppling och mental hygien. Här växer åkeröäpplen - fritt för alla att plocka ett för att

Här växer och en magnolia och en kaukasisk vingnöt - de har olika blomperiod och tillsammans med äppelblommorna

Lär mer

Irene Sjögren har skrivit en bok med undertiteln Mannen som förlängde livet

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.