Sidhuvudbild
Meny

Nils Rosén

Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773) är en av de mest betydelsefulla läkarna i den medicinska historien. Framför allt är han känd bland barnläkare runt om i världen som pediatrikens fader.

Irene Sjögren har skrivit en bok med undertiteln Mannen som förlängde livet

Två medicine professorer - byter tjänst

År 1740 utnämndes Rosén von Rosenstein till professor i medicin och botanik, året innan Carl von Linné blev professor i anatomi och praktisk medicin.

Två år senare, 1742, bytte herrarna professurerna med varandra. Rosén fick då den del som var hans styrka och började med klinisk undervisning vid sjuksängen, vilket inledde en ny era i den svenska medicinen. Och det var först då som läkare kunde få hela sin utbildning inom landet

Viktig dokumentation

1738 gav han ut en liten lärobok i tillämpad anatomi, "Compendium Anatomicum", som länge var en oumbärlig kunskapskälla för svenska medicinare.

Arkiater

Blev hertig Adolf Fredriks livläkare.

Avböjde att bli adlad

Vid ett par tillfällen avböjde Nils Rosén att bli adlad

Tackade senare ja och tog då namnet Rosén von Rosenstein. Förslaget

Olika hedersomnämnande

Läkarutbildningens fader
Lade grunden till en ny läkarutbildning som i princip bestått ända in på 2000-talet.

Han publicerade 1764 den första läroboken i barnmedicin ”Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Medel”. Den användes i sin ursprungliga form inom läkarutbildningen långt in på 1800-talet.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.