Sidhuvudbild
Meny

Riddartorget

Riddartorget är en oas mitt i de historiska kvarteren. När man slår sig ner på några av bänkarna under den stora linden och de andra träden har man Uppsala domkyrkas södra port framför sig.

Södra portens vackra utsmyckningar kan inspirera besökare att gå närmare, upp för trappan i muren och ta sig en närmare titt.

Till höger om domkyrkan ligger Skytteanum, med det välkända valvet. Nästa byggnad är det Oxenstiernska huset följt av Värmlands nations hus. Uppe på backen ligger Helga Trefaldighets kyrka och Dekanhuset.

Academia Carolina

Academia-Carolina-001-2.jpg

Här låg Academia Carolina som alla intresserade av Uppsala känner till. Välkommen att stifta bekantskap med byggnaden.

Namnet förklarar varför Carolina Rediviva har fått det namn det har - det återuppståndna Carolina.

Det var ett domkapitelhus under senmedeltiden och det är troligt att det disponerades av universitetet från starten 1477. Det fanns utrymme i bottenvåningen mot Riddartorget för en prubba, dvs studentarrest och även källare och bodar som ibland användes till fähus.

Det var här som Uppsala möte ägde rum i februari och mars 1593

Huset skadade vid branden 1702 och lär ha fått en omfattande återupp-byggnad. Huset revs 1778 och planer fanns då på att bygga det nya universitetsbiblioteket här.

Besökare i Uppsala

Turistbussar har en möjlighet att parkera längs gatan som sträcker sig mellan domkyrkan och Riddartorget. Kort innan det är dags för avgång brukar det bli mer liv och rörelse än vanligt.

S:t Eriks kapell

Skanning_202102022.png Ronnie Carlsson har skrivit ett kapitel i del II av Uppsala dom-kyrka. "Där Riddartorget nu breder ut sig söder om dom-kyrkan låg tidigare ett kapell som var vigt till Sankt Erik."

Ronnie Carlsson även gjort arkeologiska undersökningar på senare tid. Nära mitten av kapellet framkom en värmean-läggning, en ugn av tegel. Uppsala 2004

S:t Eriks kapell omnämns 1278 och i januari 1301 upprättar Karl Gregorsson ett testamente till kapellet beläget vid skolan. Kapellet skadades svårt vid bränderna 1473 och 1572. På 1600-talet försågs kapellet med ett säteritak efter en ritning av Olof Rudbeck d ä. Magnus Gabriel De la Gardie planerade att föra över konstskatter från kapellet på Wenngarn om han skulle mista det vid reduktionen.

Kapellet skadades svårt 1702, material användes för att reparera den skadade domkyrkan.

Nutida S:t Eriks kapell

Det finns ett S:t Eriks kapellBerthåga kyrkogård. Det är ett stämningsfullt kapell för begravningar med många gäster.

Kapellet är ritat av arkitekten Kurt von Schmalensee

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag