Sidhuvudbild
Meny

Ann Margret Holmgren

Ann Margret Holmgren var en betydelsefull kvinna både här i Uppsala och i övriga Sverige. Inte minst i rösträttssammanhang. Hon dog 12 oktober 1940 drygt 90 år gammal.

När hennes krafter inte längre räckte till att aktivt delta i kongresser och sammanträden, förmådde hon entusiasmera andra för de idéer som besjälade henne. Till hennes 60-årsdag utgavs en festskrift, till 75-årsdagen erhöll hon Illis quorum och vid 90 år hyllades hon i Stockholms stadshus av Sveriges kvinnor representerade av arton kvinnoföreningar.

Carolina Rediviva har hedrat hennes minne och visat material från sina samlingar – ”En ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv”

Villa Åsen

Villa Åsen Fotograf okänd Ann Margrets man var Frithiof Holmgren - fysiologiprofessor. De fick i början av 1880-talet en bit mark som de delade upp i fyra tomter. En av dem fick namnet Åsen.

De andra tomterna är välkända under namnen Tomtebo, Lyckan och Friden. Där uppfördes villor med en villaarkitektur som speg-lade den tidens ideal.

Villorna hade stora parkliknande trädgårdsanläggningar.

Familjen Holmgren byggde Villa Åsen. Där levde de ett intensivt, lärorikt och socialt liv med öppna, välkomnande dörrar. De fick nio barn.

Roterande klot

DSCN56862.jpg

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson Foto B Nordenman

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.