Sidhuvudbild
Meny

Ann Margret Holmgren

Ann Margret Holmgren var en betydelsefull kvinna både här i Uppsala och i övriga Sverige. Inte minst i rösträttssammanhang. Hon dog 12 oktober 1940 drygt 90 år gammal.

När hennes krafter inte längre räckte till att aktivt delta i kongresser och sammanträden, förmådde hon entusiasmera andra för de idéer som besjälade henne. Till hennes 60-årsdag utgavs en festskrift, till 75-årsdagen erhöll hon Illis quorum och vid 90 år hyllades hon i Stockholms stadshus av Sveriges kvinnor representerade av arton kvinnoföreningar.

Carolina Rediviva har hedrat hennes minne och visat material från sina samlingar – ”En ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv”

Villa Åsen

Villa Åsen Fotograf okänd Ann Margrets man var Frithiof Holmgren - fysiologiprofessor. De köpte i början av 1880-talet en bit mark som de delade upp i fyra tomter. En av dem fick namnet Åsen.

De andra tomterna är välkända under namnen Tomtebo, Lyckan och Friden. Där uppfördes villor med en villaarkitektur som speg-lade den tidens ideal.

Villorna hade stora parkliknande trädgårdsanläggningar.

Familjen Holmgren byggde Villa Åsen. Där levde de ett intensivt, lärorikt och socialt liv med öppna, välkomnande dörrar. De fick nio barn.

Ann Margret var född Tersmeden och det var genom hennes arv som de hade möjlighet att bygga och bo i Villa Åsen. När avkastningen från bruksaktierna avtog började de ta emot inackorderingar. Villa Åsen blev en samlingspunkt för studenter från olika generationer och föreningar.

Studenterna kom att spridas över Sverige till orter dit Ann Margret senare valde att förlägga sina resor i kampen för rösträtten - kunde då spara in på boendekostnaderna - och träffa sina vänner.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/