Sidhuvudbild
Meny

Ann Margret Holmgren

Ann Margret Holmgren var en betydelsefull kvinna både här i Uppsala och i övriga Sverige. Inte minst i rösträttssammanhang. Hon dog 12 oktober 1940 drygt 90 år gammal.

När hennes krafter inte längre räckte till att aktivt delta i kongresser och sammanträden, förmådde hon entusiasmera andra för de idéer som besjälade henne. Till hennes 60-årsdag utgavs en festskrift, till 75-årsdagen erhöll hon Illis quorum och vid 90 år hyllades hon i Stockholms stadshus av Sveriges kvinnor representerade av arton kvinnoföreningar.

Carolina Rediviva har hedrat hennes minne och visat material från sina samlingar – ”En ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv”

Villa Åsen

Villa Åsen Fotograf okänd Ann Margrets man var Frithiof Holmgren - fysiologiprofessor. De fick i början av 1880-talet en bit mark som de delade upp i fyra tomter. En av dem fick namnet Åsen.

De andra tomterna är välkända under namnen Tomtebo, Lyckan och Friden. Där uppfördes villor med en villaarkitektur som speg-lade den tidens ideal.

Villorna hade stora parkliknande trädgårdsanläggningar.

Familjen Holmgren byggde Villa Åsen. Där levde de ett intensivt, lärorikt och socialt liv med öppna, välkomnande dörrar. De fick nio barn.

Ann Margret var född Tersmeden och det var genom hennes arv som de hade möjlighet att bygga och bo i Villa Åsen. När avkastningen från bruksaktierna avtog började de ta emot inackorderingar. Villa Åsen blev en samlingspunkt för studenter från olika generationer och föreningar.

Studenterna kom att spridas över Sverige till orter dit Ann Margret senare valde att förlägga sina resor i kampen för rösträtten.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.