Sidhuvudbild
Meny

Eva Åkesson

Eva Åkesson blev den första kvinnan som valdes till rektor vid Uppsala universitet sedan starten 1477.

Eva Åkesson valdes till rektor vid Uppsala universitet 2012 och omvaldes 2017 till och med 2020. Hon lämnade då Uppsala och återgick till sin tjänst vid Lunds universitet.

Skyttemedaljen

Den 17 maj 2019 överlämnade professor Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet, Skyttemedaljen till Eva Åkesson. Hon var medlem av rådet vid Tartu universitet.

Eva Åkesson har som rektor vid Uppsala universitet ägnat stor uppmärk-samhet åt att stärka partnerskapet mellan de två universiteten och involvera Tartu universitet i flera internationella nätverk. Efter hennes rekommendation bjöds Tartu universitet in att bli medlem i The Guilds nätverk av forskningsuniversitet år 2016.

Enligt rektor Toomas Asser har Eva Åkesson också en roll i det faktum att U4, ett nätverk inom forskning, undervisning och ledarskap, valde Tartu universitet som sin femte medlem år 2018. I nätverket ingår också Uppsala universitet och universiteten i Groningen, Göttingen och Gent.

De betydande framsteg som Tartu universitet har gjort inom internatio-nalisering är i stor utsträckning relaterade till Eva Åkessons personliga engagemang. Internationalisering är ett viktigt sätt för oss att öka medveten-heten om universitetet och att bredda våra samarbetsmöjligheter och därigenom säkerställa universitetets och hela Estlands utveckling, säger Toomas Asser.

Förutom att visa uppskattning för Eva Åkessons personliga insatser, har utdelningen av Skyttemedaljen också en annan betydelse. Den understryker de historiska banden mellan Uppsala universitet och Tartu universitet, som grundades av Johan Skytte år 1632. Johan Skytte var riksråd och kansler vid Uppsala universitet och inrättade den skytteanska professuren vid Uppsala universitet år 1622.

Annica Hulth

Uppsala kommuns hedersmedalj

Rektor Eva Åkesson hedras med medalj år 2020.
Motiveringen löd: ”För att hon som Uppsala universitets rektor oförtröttligt arbetat för att stärka universitetets ställning som internationell forskning- och undervisningsmiljö och därigenom bidragit till Sveriges position som ledande kunskapsnation i tider av globala utmaningar samt genom god dialog stärkt relationen mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.”

På grund av corona får de se fram mot att medaljerna delas ut i november år 2021 i Rikssalen på Uppsala slott.
Gunilla Sthyr

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/