Sidhuvudbild
Meny

Eva Åkesson

Eva Åkesson blev den första kvinnan som valdes till rektor vid Uppsala universitet sedan starten 1477.

Eva Åkesson valdes till rektor vid Uppsala universitet 2012 och omvaldes 2017 till och med 2020. Hon lämnade då Uppsala och återgick till sin tjänst vid Lunds universitet.

Skyttemedaljen

Den 17 maj 2019 överlämnade professor Toomas Asser, rektor vid Tartu universitet, Skyttemedaljen till Eva Åkesson. Hon var medlem av rådet vid Tartu universitet.

Eva Åkesson har som rektor vid Uppsala universitet ägnat stor uppmärk-samhet åt att stärka partnerskapet mellan de två universiteten och involvera Tartu universitet i flera internationella nätverk. Efter hennes rekommendation bjöds Tartu universitet in att bli medlem i The Guilds nätverk av forskningsuniversitet år 2016.

Enligt rektor Toomas Asser har Eva Åkesson också en roll i det faktum att U4, ett nätverk inom forskning, undervisning och ledarskap, valde Tartu universitet som sin femte medlem år 2018. I nätverket ingår också Uppsala universitet och universiteten i Groningen, Göttingen och Gent.

De betydande framsteg som Tartu universitet har gjort inom internatio-nalisering är i stor utsträckning relaterade till Eva Åkessons personliga engagemang. Internationalisering är ett viktigt sätt för oss att öka medveten-heten om universitetet och att bredda våra samarbetsmöjligheter och därigenom säkerställa universitetets och hela Estlands utveckling, säger Toomas Asser.

Förutom att visa uppskattning för Eva Åkessons personliga insatser, har utdelningen av Skyttemedaljen också en annan betydelse. Den understryker de historiska banden mellan Uppsala universitet och Tartu universitet, som grundades av Johan Skytte år 1632. Johan Skytte var riksråd och kansler vid Uppsala universitet och inrättade den skytteanska professuren vid Uppsala universitet år 1622.

Annica Hulth

Uppsala kommuns hedersmedalj

Rektor Eva Åkesson hedras med medalj år 2020.
Motiveringen löd: ”För att hon som Uppsala universitets rektor oförtröttligt arbetat för att stärka universitetets ställning som internationell forskning- och undervisningsmiljö och därigenom bidragit till Sveriges position som ledande kunskapsnation i tider av globala utmaningar samt genom god dialog stärkt relationen mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.”

På grund av corona får de se fram mot att medaljerna delas ut i november år 2021 i Rikssalen på Uppsala slott.
Gunilla Sthyr

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag