Sidhuvudbild
Meny

Universitetsvärlden

UU

12 november 2020 beslutade Uppsala universitets styrelse – konsistoriet – att utse Coco Norén till universitetets nya prorektor. Hon tillträdde den 1 januari 2021.

Coco Norén är professor i franska vid institutionen för moderna språk.

Hon har varit dekan för språkvetenskapliga fakulteten sedan 2014 och har just startat sin tredje period som dekan.

Skytteanska professuren

Den skytteanska professuren innehas av Li Bennich-Björkman.

Forskarprofiler

Kerstin Lindblad-Toh
Kerstin Lindblad-Toh som är professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet, har valts in som en av 146 nya medlemmar i National Academy of Sciences – USA:s vetenskapsakademi som grundades av Abraham Lincoln år 1863.

Uppsalaforskare slår rekord med globalt jätteprojekt
Ett enormt forskningsprojekt lett från Uppsala av professor Kerstin Lindblad-Toh har tagit forskarvärlden med storm. På ett bräde publicerades nu elva vetenskapliga artiklar samtidigt i den finaste av vetenskapliga tidskrifter, Science. Det är nog rekord säger hon själv

Kerstin Lindblad-Toh är även Scientific Director of Vertebrate Genomics vid Broad Institute där hon leder The 200 Mammals Project i vilket arvsmassan hos 240 utvalda däggdjur kartlagts

Hon vill lösa cancerns och ALS gåta med hundhjälpKristina Edström

Siv Andersson
Från nyfikenhet till nytta under pandemin
– Forskare är en fantastisk resurs och många vill hjälpa till, säger Siv Andersson, professor i molekylär evolution och co-director vid det nationella forskningscentret SciLifeLab. Hon har varit med och fördelat pengar till 67 olika projekt över hela landet om coronaviruset och covid-19.Lena Claesson-Welsh
De nya rönen

Marika Edoff
På årets 100-lista lyfter IVA forskningsprojekt som adresserar teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. På listan finns för andra året i rad SOLVE-Solelforskningscentrum Sverige som koordineras av Marika Edoff, forskare inom solcellsteknik vid Uppsala universitet.

Maria Strömme

SLU

SLU:s nya rektor heter Maria Knutson Wedel. Hon tillträdde tjänsten den 15 juni 2019

UU

Frihet, kollegialitet, studentinflytande: Uppsala universitet under Eva Åkessons rektorat 2012–2020
Texten är ett utdrag ur den festskrift som Uppsala universitet tillägnar sin rector magnifica, professor Eva Åkesson, vid hennes avgång från ämbetet. Eva Åkesson var första kvinnan på den posten.

Uppsala universitet har under Eva Åkessons nioåriga rektorat, 2012 till 2020, upplevt ett omvälvande och nydanande skede. Internationaliseringen av både forskning och utbildning har varit påtaglig och nätverk har etablerats med framstående lärosäten i en rad länder. Allt fler internationella studenter har lockats till Uppsala, trots de studieavgifter som infördes 2011.

Universitetet kan blicka tillbaka på en period av påtaglig tillväxt och expansion. Högskolan på Gotland uppgick 2013 i Uppsala universitet som dess Campus Gotland, vilket allt sedan dess har konsoliderats. I Uppsala har Ångströmlaboratoriet byggts ut, SciLifeLab har försetts med mötesplatsen Navet och vid Carolina¬parken har Engelska parkens humanistiska centrum nått sin fullbordan genom invigningen av den efterlängtade Humanistiska teatern. Universitetsförvaltningen har samlats i det nya Segerstedthuset, en monumentalbyggnad i Uppsala med prisad arkitektur.

Livaktiga diskussioner har förts om universitetets inre liv, till exempel om studentinflytande och kollegialitet, delvis som en följd av den förtroendekris som uppstod inom universitetsledningen vintern 2013/14. Detta utmynnade i formulerandet av nya Mål och strategier för universitet, liksom i antagandet av en ny arbetsordning. Kvalitetsarbetet har fortgått på olika nivåer och universitetet har försvarat sin position på internationella rankningar.

Frihet, kollegialitet, studentinflytande är med sina omkring trettio bidrag ett första försök att skildra den händelserika period som nu fogas till lärosätets snart 550-åriga historia.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag