Sidhuvudbild
Meny

Anna Lamberg

Bibliotekets första kvinnliga medarbetare

Anna Lamberg föddes i oktober 1877 i Kalmar och skrevs in vid Uppsala universitet höstterminen 1896. Hon studerade en hel del utomlands under studieåren, höstterminen 1898 vid Berlins universitet och vårterminen 1899 i London. Hon tog sin fil. kand. våren 1899, och anställdes vid biblioteket under hösten 1899, ”en befattning, som ingen svensk kvinna för henne beklädt” som det står i tidningen IDUN, nummer 41, 12 oktober 1905.

Anna stannade vid biblioteket fram till 1902, och var därefter bibliotekarie vid Bedford College for Women, University of London 1905-07. Efter detta kom hon tillbaka till Sverige, och tjänstgjorde som rektors handsekreterare vid Karolinska Institutet 1913-21.

Läs mer om Uppsala universitetsbibliotek och dess historia.

Lisa Rolf

Lisa Rolf tillhörde den generation av tidiga kvinnliga akademiker på 1910-talet i Uppsala som gjort stora avtryck. Några av dem finns med på Berit Sahlströms väv Kvinnorum.

Lisa Rolf kom att bli Lunds första stadsbibliotikarie