Sidhuvudbild
Meny

Anna Lamberg

Bibliotekets första kvinnliga medarbetare

Anna Lamberg föddes i oktober 1877 i Kalmar och skrevs in vid Uppsala universitet höstterminen 1896. Hon studerade en hel del utomlands under studieåren, höstterminen 1898 vid Berlins universitet och vårterminen 1899 i London. Hon tog sin fil. kand. våren 1899, och anställdes vid biblioteket under hösten 1899, ”en befattning, som ingen svensk kvinna för henne beklädt” som det står i tidningen IDUN, nummer 41, 12 oktober 1905.

Anna stannade vid biblioteket fram till 1902, och var därefter bibliotekarie vid Bedford College for Women, University of London 1905-07. Efter detta kom hon tillbaka till Sverige, och tjänstgjorde som rektors handsekreterare vid Karolinska Institutet 1913-21.

Läs mer om Uppsala universitetsbibliotek och dess historia.

Lisa Rolf

Lisa Rolf tillhörde den generation av tidiga kvinnliga akademiker på 1910-talet i Uppsala som gjort stora avtryck. Några av dem finns med på Berit Sahlströms väv Kvinnorum.

Lisa Rolf kom att bli Lunds första stadsbibliotikarie

Nya vandringar

Allt ljus på Uppsala

Jag kommer att ge två vandringar under Allt ljus på Uppsala. Årets tema är Uppsala hyllar och mitt val är kvinnorna.

Anmälan görs till alltljuspauppsala@destinationuppsala.se

Vandringen är gratis men anmälan krävs.

Varmt välkomna!

Uppsala slott

Tradgardsgrindarna_20.JPG