Sidhuvudbild
Meny

Adolf Fredrik

Det är tack vare Adolf Fredrik som slottet finns kvar

Uppsala slott ur Kulturvärlden SFV 1702 bröt en eldsvåda ut som ödelade 3/4-delar av staden.

Även slottet skadades och Nikodemus Tessin som hade börjat med uppbyggande av slottet i Stockholm - som brann 1697 - begärde att få ta material härifrån.

Adolf Fredrik, då kronprins, var den som lät börja uppbyggandet av slottet, tänkt som kronprinsparets slott. Han anlitade Carl Hårleman i egenskap av överintendent. Slottets södra flygel kortades av och den norra flygeln byggdes inte som det tidigare var tänkt.

Bilden visar slottet efter Hårlemans renovering. Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom

Slottsträdgården

Carl Hårleman var även trädgårdsarkitekt och gjorde vissa förändringar i det upplägg som Olof Rudbeck gjort.

Gunillaklockan

Gunillaklockan hänger i den klockstapel som finns ovanpå bastionen Styrbiskop och har blivit en av symbolerna för staden Uppsala och dess universitet. Många traditioner är knutna till klockan

Drottning Gunilla Bielke donerade klockan till den slottskyrka som hennes man Johan III byggt

På klockans ena sida står:
Drotning Gunnila hafver låta gjuta mig anno 1588.
Under konung Adolph Fredrich blifvit från min bräckelighet förnyad. Anno 1759.

På den andra sidan står:
Guten af Gerh. Meyer i Stockholm.

Klockan kallades en tid för Kristinaklockan, man ville knyta den till drottning Kristina. En tid kallades den bara "Slottsklockan" som i Gluntarne, Glunt no 27.

Båda
Hör, hör slottsklockans toner i stilla qväll
Ack, som englar de sväfva från rymden ned.
Mana till bön och på darrande vingars par
Föra bäfvande den upp till Allfadres thron
Glunten
O, när hör jag väl åter er skära klang?
Kanske aldrig? Mig tycks att J ljuden så
Båda
Ack, men för alltid från er en förklarad ton
Lefver djupt i min själ, hvarthelst min kosa bär.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.