Sidhuvudbild
Meny

Adolf Fredrik

Det är tack vare Adolf Fredrik som slottet finns kvar.

Efter branden 1702 planerade han att bygga upp det till ett kronprinsparets slott för sig och sin hustru Lovisa Ulrika. De hann aldrig flytta in för de blev kung och drottning 1751

Uppsala slott ur Kulturvärlden SFV 1702 bröt en eldsvåda ut som ödelade 3/4-delar av staden.

Även slottet skadades och Nikodemus Tessin som hade börjat med uppbyggande av slottet i Stockholm - som brann 1697 - begärde att få ta material härifrån.

Adolf Fredrik, då kronprins, tänkte sig slottet som kronprinsparets slott. Han anlitade Carl Hårleman i egenskap av överintendent. Slottets södra flygel kortades av och den norra flygeln byggdes inte som det tidigare var tänkt.

Bilden visar slottet efter Hårlemans renovering. Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom

Slottsträdgården

Carl Hårleman var även trädgårdsarkitekt och gjorde vissa förändringar i det upplägg som Olof Rudbeck gjort.

Gunillaklockan

Gunillaklockan hänger i den klockstapel som finns ovanpå bastionen Styrbiskop och har blivit en av symbolerna för staden Uppsala och dess universitet. Många traditioner är knutna till klockan

Drottning Gunilla Bielke donerade klockan till den slottskyrka som hennes man Johan III byggt

På klockans ena sida står:
Drotning Gunnila hafver låta gjuta mig anno 1588.
Under konung Adolph Fredrich blifvit från min bräckelighet förnyad. Anno 1759.

På den andra sidan står:
Guten af Gerh. Meyer i Stockholm.

Klockan kallades en tid för Kristinaklockan, man ville knyta den till drottning Kristina. En tid kallades den bara "Slottsklockan" som i Gluntarne, Glunt no 27.

Båda
Hör, hör slottsklockans toner i stilla qväll
Ack, som englar de sväfva från rymden ned.
Mana till bön och på darrande vingars par
Föra bäfvande den upp till Allfadres thron
Glunten
O, när hör jag väl åter er skära klang?
Kanske aldrig? Mig tycks att J ljuden så
Båda
Ack, men för alltid från er en förklarad ton
Lefver djupt i min själ, hvarthelst min kosa bär.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Årets hedersupplänning

Årets hedersupplänning är Ulf Landegren

2023 års utmärkelse tilldelas forskaren och entreprenören Ulf Landegren. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, har i sin forskning varit en pionjär inom utvecklingen av tekniker som varit av central betydelse för att studera genetisk variation och uttrycket av genernas produkter i form av proteiner. Hans banbrytande arbete har haft stort inflytande inom områden som cancerforskning, genetiska sjukdomar och infektionsdetektion.

Med sitt forskarteam har han byggt en svårslagen patentportfölj, uppfinningar som i sin tur lagt grund för en rad framgångsrika företag. Han har varit en viktig mentor och inspirationskälla för många unga forskare och en förebild för att finna vägar för att forskningen ska leda till både samhällsnytta och utveckling av nya företag. Med sin starka lokala förankring har Ulf också betytt mycket för Uppsala universitet och Uppsala län.

Som vem som helst

Vernissage 29 september

Fotoutställningen Som vem som helst belyser människor med Downs syndrom och frågor om allas lika värde genom att lyfta fram personen snarare än diagnosen.
Utställningen genomförs som en del av kampanjen Vi ❤ Rocktober som pågår under hela oktober på Skandia Fastigheters köpcentrum runt om i landet. Rocktober som firas globalt under oktober, är också känd som Down Syndrome Awareness Month och syftar, precis som namnet skvallrar om, till att öka allmänhetens medvetenhet om vad Downs syndrom är. Men också vad det inte är. Genom att öka förståelsen och kunskapsnivån bidrar Rocktober både till att förändra attityder och att bemöta fördomar.

Sverige 500 år

Fira Sverige 500 år den 6:e juni 2023
Under 2023 firar Sverige 500 års jubileum. Det är då 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni vid riksmötet i Strängnäs. Där och då blev Sverige självständigt och har varit det sen dess. Därför firar vi varje år Sveriges nationaldag den 6 juni.

https://sverige500ar.se

Gustav Vasa 500 år

2023 uppmärksammar vi att det är 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till Sveriges kung. Här har vi samlat spännande läsning om Gustav Eriksson och de fastigheter som har anknytning till hans liv och värv.

https://sfv.se/upptack-mer/gustav-vasa/

Vasajubileum på Gripsholms slott

Gustav Vasa 500 år
På Vasaborgen Gripsholm, med landets bäst bevarade miljöer från Vasakungarnas tid, uppmärksammas Vasajubileet genom föredrag, konsertserie och temavisningar.

2023 är ett jubileumsår för Sverige i dubbel bemärkelse. H.M. Konungen firar 50 år på tronen och det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs den 6 juni 1523 – en händelse som fick stor betydelse för Sveriges utveckling.

– Femhundraårsminnet av kungavalet i Strängnäs sätter strålkastarljuset på Gripsholm, som nationalmonument och som det slott i Sverige som mer än något annat förknippas med Gustav Vasa. Ur alla vinklar blir han belyst och diskuterad under 2023.

Mariefred

Nytt konstverk i Mariefred.

Strängnäs

Det var här han valdes till kung - för 500 år sedan - det som firas runt om i Sverige i år.

https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/500-arsresan

Intåget 1523

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/