Sidhuvudbild
Meny

Adolf Fredrik

Det är tack vare Adolf Fredrik som slottet finns kvar.

Efter branden 1702 planerade han att bygga upp det till ett kronprinsparets slott för sig och sin hustru Lovisa Ulrika. De hann aldrig flytta in för de blev kung och drottning 1751

Uppsala slott ur Kulturvärlden SFV 1702 bröt en eldsvåda ut som ödelade 3/4-delar av staden.

Även slottet skadades och Nikodemus Tessin som hade börjat med uppbyggande av slottet i Stockholm - som brann 1697 - begärde att få ta material härifrån.

Adolf Fredrik, då kronprins, tänkte sig slottet som kronprinsparets slott. Han anlitade Carl Hårleman i egenskap av överintendent. Slottets södra flygel kortades av och den norra flygeln byggdes inte som det tidigare var tänkt.

Bilden visar slottet efter Hårlemans renovering. Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom

Slottsträdgården

Carl Hårleman var även trädgårdsarkitekt och gjorde vissa förändringar i det upplägg som Olof Rudbeck gjort.

Gunillaklockan

Gunillaklockan hänger i den klockstapel som finns ovanpå bastionen Styrbiskop och har blivit en av symbolerna för staden Uppsala och dess universitet. Många traditioner är knutna till klockan

Drottning Gunilla Bielke donerade klockan till den slottskyrka som hennes man Johan III byggt

På klockans ena sida står:
Drotning Gunnila hafver låta gjuta mig anno 1588.
Under konung Adolph Fredrich blifvit från min bräckelighet förnyad. Anno 1759.

På den andra sidan står:
Guten af Gerh. Meyer i Stockholm.

Klockan kallades en tid för Kristinaklockan, man ville knyta den till drottning Kristina. En tid kallades den bara "Slottsklockan" som i Gluntarne, Glunt no 27.

Båda
Hör, hör slottsklockans toner i stilla qväll
Ack, som englar de sväfva från rymden ned.
Mana till bön och på darrande vingars par
Föra bäfvande den upp till Allfadres thron
Glunten
O, när hör jag väl åter er skära klang?
Kanske aldrig? Mig tycks att J ljuden så
Båda
Ack, men för alltid från er en förklarad ton
Lefver djupt i min själ, hvarthelst min kosa bär.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag