Sidhuvudbild
Meny

Adolf Fredrik

Det är tack vare Adolf Fredrik som slottet finns kvar.

Efter branden 1702 planerade han att bygga upp det till ett kronprinsparets slott för sig och sin hustru Lovisa Ulrika. De hann aldrig flytta in för de blev kung och drottning 1751

Uppsala slott ur Kulturvärlden SFV 1702 bröt en eldsvåda ut som ödelade 3/4-delar av staden.

Även slottet skadades och Nikodemus Tessin som hade börjat med uppbyggande av slottet i Stockholm - som brann 1697 - begärde att få ta material härifrån.

Adolf Fredrik, då kronprins, tänkte sig slottet som kronprinsparets slott. Han anlitade Carl Hårleman i egenskap av överintendent. Slottets södra flygel kortades av och den norra flygeln byggdes inte som det tidigare var tänkt.

Bilden visar slottet efter Hårlemans renovering. Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom

Slottsträdgården

Carl Hårleman var även trädgårdsarkitekt och gjorde vissa förändringar i det upplägg som Olof Rudbeck gjort.

Gunillaklockan

Gunillaklockan hänger i den klockstapel som finns ovanpå bastionen Styrbiskop och har blivit en av symbolerna för staden Uppsala och dess universitet. Många traditioner är knutna till klockan

Drottning Gunilla Bielke donerade klockan till den slottskyrka som hennes man Johan III byggt

På klockans ena sida står:
Drotning Gunnila hafver låta gjuta mig anno 1588.
Under konung Adolph Fredrich blifvit från min bräckelighet förnyad. Anno 1759.

På den andra sidan står:
Guten af Gerh. Meyer i Stockholm.

Klockan kallades en tid för Kristinaklockan, man ville knyta den till drottning Kristina. En tid kallades den bara "Slottsklockan" som i Gluntarne, Glunt no 27.

Båda
Hör, hör slottsklockans toner i stilla qväll
Ack, som englar de sväfva från rymden ned.
Mana till bön och på darrande vingars par
Föra bäfvande den upp till Allfadres thron
Glunten
O, när hör jag väl åter er skära klang?
Kanske aldrig? Mig tycks att J ljuden så
Båda
Ack, men för alltid från er en förklarad ton
Lefver djupt i min själ, hvarthelst min kosa bär.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Rotarys Guldhjärta

Fastighetsmäklaren Widerlöv i Uppsala tilldelas Rotarys guldhjärta 2023

Juryns motivering lyder: Fastighets-mäklaren Widerlöv visar ett genuint samhälls-engagemang, år efter år. De inspirerar andra företagare genom att ständigt hitta nya sätt att bidra till samhället.

Ett extra plus vill vi ge för att alla medarbetare involveras i hand-gripliga insatser. Det står till och med i deras anställningsavtal att de ska arbeta en dag per år med ideellt arbete.

Att Tomas Widerlöv och Fastig-hetsmäklaren Widerlöv bidrar till ett bättre och varmare samhälle belönas med årets Guldhjärta från Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar.