Sidhuvudbild
Meny

Adolf Fredrik

Det är tack vare Adolf Fredrik som slottet finns kvar.

Han planerade att bygga upp det till ett kronprinsparets slott för sig och sin hustru Lovisa Ulrika. De hann aldrig flytta in för de blev kung och drottning 1751

Uppsala slott ur Kulturvärlden SFV 1702 bröt en eldsvåda ut som ödelade 3/4-delar av staden.

Även slottet skadades och Nikodemus Tessin som hade börjat med uppbyggande av slottet i Stockholm - som brann 1697 - begärde att få ta material härifrån.

Adolf Fredrik, då kronprins, tänkte sig slottet som kronprinsparets slott. Han anlitade Carl Hårleman i egenskap av överintendent. Slottets södra flygel kortades av och den norra flygeln byggdes inte som det tidigare var tänkt.

Bilden visar slottet efter Hårlemans renovering. Tavla från 1760-talet av Johan Sevenbom

Slottsträdgården

Carl Hårleman var även trädgårdsarkitekt och gjorde vissa förändringar i det upplägg som Olof Rudbeck gjort.

Gunillaklockan

Gunillaklockan hänger i den klockstapel som finns ovanpå bastionen Styrbiskop och har blivit en av symbolerna för staden Uppsala och dess universitet. Många traditioner är knutna till klockan

Drottning Gunilla Bielke donerade klockan till den slottskyrka som hennes man Johan III byggt

På klockans ena sida står:
Drotning Gunnila hafver låta gjuta mig anno 1588.
Under konung Adolph Fredrich blifvit från min bräckelighet förnyad. Anno 1759.

På den andra sidan står:
Guten af Gerh. Meyer i Stockholm.

Klockan kallades en tid för Kristinaklockan, man ville knyta den till drottning Kristina. En tid kallades den bara "Slottsklockan" som i Gluntarne, Glunt no 27.

Båda
Hör, hör slottsklockans toner i stilla qväll
Ack, som englar de sväfva från rymden ned.
Mana till bön och på darrande vingars par
Föra bäfvande den upp till Allfadres thron
Glunten
O, när hör jag väl åter er skära klang?
Kanske aldrig? Mig tycks att J ljuden så
Båda
Ack, men för alltid från er en förklarad ton
Lefver djupt i min själ, hvarthelst min kosa bär.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.