Sidhuvudbild
Meny

Kröningar

Det är så här det är ....

... han kröntes här

Gustav Vasas kröning skedde den 12 januari 1528 i Uppsala domkyrka – och inte i någon annan stad.

På olika ställen i ”litteraturen”, inte minst den digitala, står att han kröntes i Strängnäs, men det var där han valdes till kung den 6 juni 1523.

Andra nämner Stockholm och anknyter då till Johan Gustaf Sandbergs och Carl Larssons pampiga målningar där Gustav Vasa rider in i Stockholm på sin vita häst.

Alltså firas inte heller nationaldagen till minne av Gustav Vasas kröning.

Gustav Vasa började bygga slottet 1549, drygt tjugo år efter sin kröning. Han firade sin kröning i Ärkebiskopsborgen.

och så här - från och med Erik XIV:s kröning

Erik-XIV-mot-kyrkan-001-2.jpg Kröningen var en ceremoni som bekräftade att en ny regent hade bestigit tronen. Kristen symbolik blandades med världsliga element.

Höjdpunkten var akten i kyrkan där kungen blev symboliskt delaktig av gudomlig kraft och för-vandlades till "kung av Guds nåde".

Erik-XIV-krons-001-3.jpg Kungen avlade kungaeden med två fingrar på Bibeln. Ärkebiskopen smorde hans bröst, panna och handleder med helig olja.

Kungen tog emot regalierna, tecknen på hans kungliga värde: kronan, svärdet, spiran, äpplet och nyckeln.

Drottningen tog endast emot kronan, äpplet och spiran. För de regerande drottningarna Kristina och Ulrika Eleonora gällde samma som för männen - de fick alla fem regalierna.

Kröningsvägen

Erik-XIV-fran-kyrkan-001-2.jpg Odinslund är en viktig del av kröningsstråket. Det börjar på slottets borggård, går nerför slottsbacken, passerar Odinslund och slutar vid domkyrkans västra port.

Här gick processionerna vid de kungliga kröningarna i nära 200 år

Erik XIV var den första att krönas enligt denna sed. Vid Gustav Vasas kröning fanns inte Uppsala slott. Ulrika Eleonora var den sista att krönas i Uppsala domkyrka. Drottning Kristina och Karl XII kröntes i Stockholm, det gjorde även de övriga efter Ulrika Eleonora. Oscar II var den siste som kröntes.

Längd kröningsstråket kastades även kröningsmynten ut till folket och mat och dryck serverads.

Kröningsmåltiden

Torneringar, djurhetsningar

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.