Sidhuvudbild
Meny

Kröningar

Det är så här det är ....

... Gustav Vasa kröntes här

Gustav Vasas kröning skedde den 12 januari 1528 i Uppsala domkyrka – och inte i någon annan stad.

På olika ställen i ”litteraturen”, inte minst den digitala, står att han kröntes i Strängnäs, men det var där han valdes till kung den 6 juni 1523.

Andra nämner Stockholm och anknyter då till Johan Gustaf Sandbergs och Carl Larssons pampiga målningar där Gustav Vasa rider in i Stockholm på sin vita häst.

Alltså firas inte heller nationaldagen till minne av Gustav Vasas kröning.

Gustav Vasa började bygga slottet 1549, drygt tjugo år efter sin kröning. Han firade sin kröning i Ärkebiskopsborgen

och så här - från och med Erik XIV:s kröning

Erik-XIV-mot-kyrkan-001-2.jpg Kröningen var en ceremoni som bekräftade att en ny regent hade bestigit tronen. Kristen symbolik blandades med världsliga element.

Höjdpunkten var akten i kyrkan där kungen blev symboliskt delaktig av gudomlig kraft och för-vandlades till "kung av Guds nåde".

Erik-XIV-krons-001-3.jpg Kungen avlade kungaeden med två fingrar på Bibeln. Ärkebiskopen smorde hans bröst, panna och handleder med helig olja.

Kungen tog emot regalierna, tecknen på hans kungliga värde: kronan, svärdet, spiran, äpplet och nyckeln.

Drottningen tog endast emot kronan, äpplet och spiran. För de regerande drottningarna Kristina och Ulrika Eleonora gällde samma som för männen - de fick alla fem regalierna.

Kröningsvägen

Erik-XIV-fran-kyrkan-001-2.jpg Odinslund är en viktig del av kröningsstråket. Det börjar på slottets borggård, går nerför slottsbacken, passerar Odinslund och slutar vid domkyrkans västra port.

Här gick processionerna vid de kungliga kröningarna i nära 200 år

Erik XIV var den första att krönas enligt denna sed. Vid Gustav Vasas kröning fanns inte Uppsala slott. Ulrika Eleonora var den sista att krönas i Uppsala domkyrka. Drottning Kristina och Karl XII kröntes i Stockholm, det gjorde även de övriga efter Ulrika Eleonora. Oscar II var den siste som kröntes.

Längs kröningsstråket kastades även kröningsmynten ut till folket och mat och dryck serverads.

Kröningsmåltiden

Kroningsmaltiden0012.jpg Kröningsmåltiden åts i en byggnad, temporärt upp-byggd på borggården eftersom slottet inte var färdigbyggt. Vid ett separat bord satt drottningen, hans systrar samt fruntimren. Kungens tre bröder satt vid ett särskilt bord tillsammans med högt uppsatta utländska gäster.

Torneringar, djurhetsningar

Tornering-001-2.jpg Ett par dagar efter själva kröningen var sändebuden inbjudna att till torneringen som ägde rum bakom slottet.

Dagen efter sände man hästar för att föra sändebuden till slottet - middag med dans. Då delades priserna ut för de som tornerat.

Festligheterna pågick ytterligare ett par dagar.De innehöll bland annat djurhetsning och fyrverkeri

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag