Sidhuvudbild
Meny

Gustav III

c_550926-l_3-k_gustavianum1792-6302.jpg Den blivande Gustav III var, under sin tid som kronprins, kansler för Uppsala univer-sitet åren 1764-1771. Han visade stort intresse för uni-versitetet och han besökte Uppsala regelbundet . Där följde han föreläsningar och disputationer och han tycks ha varit särskilt engagerad i universitetsbibliotekets verk-samhet.

Gustav III hälsar på studenterna

Tavlan, som skildrar Gustav IIi besök i Uppsala i oktober 1786, är målad av Louis Jean Desprez vid dennes besök juni 1792. Alltså sex år senare, då kungen redan var död.

Man ser Gustavianums terrasserade trädgård, Exercitiehuset till vänster och i fonden den bebyggelse som försvann i branden 1809. Eftersom Gustav III:s besök skedde i oktober bör lövverket ha varit ett annat då - men det är en vacker akvarell..

Trädgårdsintresset

Adolf Fredriks arkiater Nils Rosen von Rosenstein ordinerade en lugnare tillvaro för kungafamiljen på Loka Brunn. Brunnsdrickandet (många litrar) botade kungens migrän och familjen fick njuta av några somrar.

Det är inte någon tvekan om att kronprins Gustavs trädgårdsintresse väcktes på Loka Brunn. De skriver - Kung Adolf Fredrik dokumenterade år 1761 att han fick sin migrän botad på Loka Brunn. Hans son, Gustav III, trivdes så bra på Loka Brunn att han lät bygga ett eget hus – Kungsbyggnaden – som är i bruk än idag. Det var även Gustav III som anlade köksträdgården, där våra kockar skördar örter än idag.

Besöker Carl von Linné

Kronprins Gustav besökte Linné ute på Linnés Hammarby juni 1769 - då var Linnés lilla museum på kullen färdigbyggt.

Gustav III återkom många gånger - både som universitetskansler och när han var kung och hans son var kansler. Ibland även inkognito.

Gustav III besökte den åldrige Linné 1775 för att visa sin vördnad. Han över-lämnade då sexton stora kistor med växter och frukter inlagde i sprit från Sydamerika. Till kungens ära uppkallade han ett släkte av tropiska amerikanska buskar för Gustavia

Carl Peter Thunberg

När Carl Peter Thunberg kommer hem från sin resa till Kapstaden och Deshima i Japan donerar han sin utsökta myntsamling till Gustav III.

Kungen donerar Slottsträdgården

Den 17 augusti 1787 undertecknade Gustav III ett brev som innebar att slottsträdgården i Uppsala donerades till Akademin så att den Botaniska trädgården kunde flytta dit.

En kunglig procession, utformad av Gustav III, gick ner från slottet, genom slottsträdgården, fram till den utvalda platsen där Akademins senat stod samlad.

Gustav III tågade tillsammans med höga officiella från staten, hovet, kyrkan, länsadministrationen och armén. Kungen överlämnade donationsbrevet till tjänstgörande kansler, ärkebiskopen Uno von Troil som uttryckte Akademins stora tacksamhet. En bataljon från Upplands regemente spelade under hela ceremonin.

Efter att grundstenen tillsammans med mynt o medaljer till minne av Linné täckts med murbruk avfyrades 128 skott från kanonerna uppe vid slottet

Gustavianska samlingen

År 1788, inför sin avresa till kriget mot Ryssland, samlade Gustav III ihop sina brev, manuskript och mycket annat. Alltsammans testamenterades till Uppsala universitetsbibliotek, ”ifall under det Krig som nu synes hota Riket, jag gick den väg Gustaf Adolph och Carl XII gåt, eller med döden afginge”.

I testamentet fanns ett förbehåll, nämligen att samlingen skulle hållas förseglad och inte fick öppnas förrän femtio år efter kungens död.

Gustav III mördades 1792, och strax därpå hämtades kungens efterlämnade papper till Uppsala. Öppnandet ägde rum på hans dödsdag den 29 mars 1842 i närvaro av Aftonbladets och andra tidningars utsända och tilldrog sig stor uppmärksamhet.

Förutom Gustavs egenhändiga skrifter innehåller Gustavianska samlingen bland annat ca 10 000 brev från regenter, kulturperson-ligheter och diplomater i hela Europa.

Den är i dag av oskattbart värde för såväl den svenska som den internationella 1700-talsforskningen.

Från och med 2019-06-17 är större delen av samlingen spärrad för utlån i specialläsesalen tills vidare. Detta på grund av tidigare hårt slitage och risk för textbortfall. Den som vill studera innehållet hänvisas till mikrofilm, som även den hämtas ut i Specialläsesalen.

Kulturlivet

Kulturlivet var viktigt för honom - Kungen grundade Dramaten, Operan och Svenska Akademien, den sista grundades 1786

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.