Sidhuvudbild
Meny

Gustav III

c_550926-l_3-k_gustavianum1792-6302.jpg Den blivande Gustav III var, under sin tid som kronprins, kansler för Uppsala univer-sitet åren 1764-1771. Han visade stort intresse för uni-versitetet och han besökte Uppsala regelbundet . Där följde han föreläsningar och disputationer och han tycks ha varit särskilt engagerad i universitetsbibliotekets verk-samhet.

Gustav III hälsar på studenterna

Tavlan, som skildrar Gustav III:s besök i Uppsala i oktober 1786, är målad av Louis Jean Desprez vid dennes besök juni 1792. Alltså sex år senare, då kungen redan var död.

Man ser Gustavianums terrasserade trädgård, Exercitiehuset till vänster och i fonden den bebyggelse som försvann i branden 1809. Eftersom Gustav III:s besök skedde i oktober bör lövverket ha varit ett annat då - men det är en vacker akvarell..

Trädgårdsintresset

Adolf Fredriks arkiater Nils Rosen von Rosenstein ordinerade en lugnare tillvaro för kungafamiljen på Loka Brunn. Brunnsdrickandet (många litrar) botade kungens migrän och familjen fick njuta av några somrar.

Det är inte någon tvekan om att kronprins Gustavs trädgårdsintresse väcktes på Loka Brunn. De skriver - Kung Adolf Fredrik dokumenterade år 1761 att han fick sin migrän botad på Loka Brunn. Hans son, Gustav III, trivdes så bra på Loka Brunn att han lät bygga ett eget hus – Kungsbyggnaden – som är i bruk än idag. Det var även Gustav III som anlade köksträdgården, där våra kockar skördar örter än idag.

Besöker Carl von Linné

Kronprins Gustav besökte Linné ute på Linnés Hammarby juni 1769 - då var Linnés lilla museum på kullen färdigbyggt.

Gustav III återkom många gånger - både som universitetskansler och när han var kung och hans son var kansler. Ibland även inkognito.

Gustav III besökte den åldrige Linné 1775 för att visa sin vördnad. Han över-lämnade då sexton stora kistor med växter och frukter inlagde i sprit från Sydamerika. Till kungens ära uppkallade Linné ett släkte av tropiska amerikanska buskar för Gustavia

Carl Peter Thunberg

När Carl Peter Thunberg kommer hem från sin resa till Kapstaden och Deshima i Japan donerar han sin utsökta myntsamling till Gustav III.

Kungen donerar Slottsträdgården

Den 17 augusti 1787 undertecknade Gustav III ett brev som innebar att slottsträdgården i Uppsala donerades till Akademin så att den Botaniska trädgården kunde flytta dit.

En kunglig procession, utformad av Gustav III, gick ner från slottet, genom slottsträdgården, fram till den utvalda platsen där Akademins senat stod samlad.

Gustav III tågade tillsammans med höga officiella från staten, hovet, kyrkan, länsadministrationen och armén. Kungen överlämnade donationsbrevet till tjänstgörande kansler, ärkebiskopen Uno von Troil som uttryckte Akademins stora tacksamhet. En bataljon från Upplands regemente spelade under hela ceremonin.

Efter att grundstenen tillsammans med mynt o medaljer till minne av Linné täckts med murbruk avfyrades 128 skott från kanonerna uppe vid slottet

Gustavianska samlingen

År 1788, inför sin avresa till kriget mot Ryssland, samlade Gustav III ihop sina brev, manuskript och mycket annat. Alltsammans testamenterades till Uppsala universitetsbibliotek, ”ifall under det Krig som nu synes hota Riket, jag gick den väg Gustaf Adolph och Carl XII gåt, eller med döden afginge”.

I testamentet fanns ett förbehåll, nämligen att samlingen skulle hållas förseglad och inte fick öppnas förrän femtio år efter kungens död.

Gustav III mördades 1792, och strax därpå hämtades kungens efterlämnade papper till Uppsala. Öppnandet ägde rum på hans dödsdag den 29 mars 1842 i närvaro av Aftonbladets och andra tidningars utsända och tilldrog sig stor uppmärksamhet.

Förutom Gustavs egenhändiga skrifter innehåller Gustavianska samlingen bland annat ca 10 000 brev från regenter, kulturperson-ligheter och diplomater i hela Europa.

Den är i dag av oskattbart värde för såväl den svenska som den internationella 1700-talsforskningen.

Från och med 2019-06-17 är större delen av samlingen spärrad för utlån i specialläsesalen tills vidare. Detta på grund av tidigare hårt slitage och risk för textbortfall. Den som vill studera innehållet hänvisas till mikrofilm, som även den hämtas ut i Specialläsesalen.

Kulturlivet var viktigt för honom

Kungen instiftade Kungl. Musikaliska Akademien år 1771. Det är den äldsta ännu existerande musikaliska akademien norr om Alperna. De firar 250-årsjubileumet i år tillsammans med hela Musiksverige.

Dramaten

Svenska Akademien, den sista grundades 1786

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.