Sidhuvudbild
Meny

Gustav III

c_550926-l_3-k_gustavianum1792-6302.jpg Den blivande Gustav III var, under sin tid som kronprins, kansler för Uppsala univer-sitet åren 1764-1771. Han visade stort intresse för uni-versitetet och han besökte Uppsala regelbundet . Där följde han föreläsningar och disputationer och han tycks ha varit särskilt engagerad i universitetsbibliotekets verk-samhet.

Gustav III hälsar på studenterna

Tavlan, som skildrar Gustav III:s besök i Uppsala i oktober 1786, är målad av Louis Jean Desprez vid dennes besök juni 1792. Alltså sex år senare, då kungen redan var död.

Man ser Gustavianums terrasserade trädgård, Exercitiehuset till vänster och i fonden den bebyggelse som försvann i branden 1809. Eftersom Gustav III:s besök skedde i oktober bör lövverket ha varit ett annat då - men det är en vacker akvarell..

Trädgårdsintresset

Adolf Fredriks arkiater Nils Rosen von Rosenstein ordinerade en lugnare tillvaro för kungafamiljen på Loka Brunn. Brunnsdrickandet (många litrar) botade kungens migrän och familjen fick njuta av några somrar.

Det är inte någon tvekan om att kronprins Gustavs trädgårdsintresse väcktes på Loka Brunn. De skriver - Kung Adolf Fredrik dokumenterade år 1761 att han fick sin migrän botad på Loka Brunn. Hans son, Gustav III, trivdes så bra på Loka Brunn att han lät bygga ett eget hus – Kungsbyggnaden – som är i bruk än idag. Det var även Gustav III som anlade köksträdgården, där våra kockar skördar örter än idag.

Besöker Carl von Linné

Kronprins Gustav besökte Linné ute på Linnés Hammarby juni 1769 - då var Linnés lilla museum på kullen färdigbyggt.

Gustav III återkom många gånger - både som universitetskansler och när han var kung och hans son var kansler. Ibland även inkognito.

Gustav III besökte den åldrige Linné 1775 för att visa sin vördnad. Han över-lämnade då sexton stora kistor med växter och frukter inlagde i sprit från Sydamerika. Till kungens ära uppkallade Linné ett släkte av tropiska amerikanska buskar för Gustavia

Carl Peter Thunberg

När Carl Peter Thunberg kommer hem från sin resa till Kapstaden och Deshima i Japan donerar han sin utsökta myntsamling till Gustav III.

Kungen donerar Slottsträdgården

Den 17 augusti 1787 undertecknade Gustav III ett brev som innebar att slottsträdgården i Uppsala donerades till Akademin så att den Botaniska trädgården kunde flytta dit.

En kunglig procession, utformad av Gustav III, gick ner från slottet, genom slottsträdgården, fram till den utvalda platsen där Akademins senat stod samlad.

Gustav III tågade tillsammans med höga officiella från staten, hovet, kyrkan, länsadministrationen och armén. Kungen överlämnade donationsbrevet till tjänstgörande kansler, ärkebiskopen Uno von Troil som uttryckte Akademins stora tacksamhet. En bataljon från Upplands regemente spelade under hela ceremonin.

Efter att grundstenen tillsammans med mynt o medaljer till minne av Linné täckts med murbruk avfyrades 128 skott från kanonerna uppe vid slottet

Gustavianska samlingen

År 1788, inför sin avresa till kriget mot Ryssland, samlade Gustav III ihop sina brev, manuskript och mycket annat. Alltsammans testamenterades till Uppsala universitetsbibliotek, ”ifall under det Krig som nu synes hota Riket, jag gick den väg Gustaf Adolph och Carl XII gåt, eller med döden afginge”.

I testamentet fanns ett förbehåll, nämligen att samlingen skulle hållas förseglad och inte fick öppnas förrän femtio år efter kungens död.

Gustav III mördades 1792, och strax därpå hämtades kungens efterlämnade papper till Uppsala. Öppnandet ägde rum på hans dödsdag den 29 mars 1842 i närvaro av Aftonbladets och andra tidningars utsända och tilldrog sig stor uppmärksamhet.

Förutom Gustavs egenhändiga skrifter innehåller Gustavianska samlingen bland annat ca 10 000 brev från regenter, kulturperson-ligheter och diplomater i hela Europa.

Den är i dag av oskattbart värde för såväl den svenska som den internationella 1700-talsforskningen.

Från och med 2019-06-17 är större delen av samlingen spärrad för utlån i specialläsesalen tills vidare. Detta på grund av tidigare hårt slitage och risk för textbortfall. Den som vill studera innehållet hänvisas till mikrofilm, som även den hämtas ut i Specialläsesalen.

Kulturlivet var viktigt för honom

Kungen instiftade Kungl. Musikaliska Akademien år 1771. Det är den äldsta ännu existerande musikaliska akademien norr om Alperna. De firar 250-årsjubileumet i år tillsammans med hela Musiksverige.

Dramaten

Svenska Akademien, den sista grundades 1786

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag