Sidhuvudbild
Meny

Gustav Vasa

Gustav Vasa har gjort avtryck på många sätt i Uppsala. Slottet är bland det första man ser när man närmar sig staden. Han började bygga det och sönerna och ett barnbarn fortsatte

Den pampiga gravvården i domkyrkan visar på att Uppsala fick vara kunglig begravningsort en tid. Gustav Vasa tog första steget och tog Vårfrukoret till sitt gravkor. Katarina Jagellonika fick ett annat.

Även kröningarna hölls här under många år. Gustav Vasa kröntes här 12 januari 1528.
´

Kröning

Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs den 6 juni 1523. Han valde att vänta ända till 1528 innan han lät göra alla arrangemang för sin kröning.

Gustav Vasa började bygga slottet1549, men den gamla ärkebiskopsborgen fanns och det var där och i ärkebiskopsgården - där Gustavianum nu ligger - som firandet ägde rum

Burspråk

Gustav Vasa höll burspråk i Gamla Uppsala vid många olika tillfällen. Det var främst tre områden som avhandlades där - reformationen, de folkliga upproren och statsskulden till Lübeck.

Använder Eriksmässan - marknad, alla samlade. Gamla Uppsala - hade sinne för platsens symboliska värde. Kom även i stridsmundering och med beväpnat följe

Vasaborgen

Gustav Vasa var den som började bygga slottet 1549

Branden på Marie bebådelsedagen 1543

Det mesta av östra sidan av ån ödelades.
Materiel från Vårfrukyrkan, kungsgården, S:t Pers kyrka och Franciskanerklostret används till slottsbygget

Uppsala borgare fick åtnjuta skattefrihet i tre år.
Skänker borgerskapet ett tegelbruk uppe i Svartbäcken
Intresserade sig mycket för återuppbyggandet av staden.
Tillbringade under 1543 en och en halv månad i Uppsala för att bland annat organisera återuppbyggnadsarbetet.
Hade tankar om att flytta över staden till den västra stranden, med ån som ”vallgrav” längs ena sidan och en ny fästning på den andra sidan - på Kasåsen.

Gustav Vasas bibel trycktes 1541

Bibeln var den första hela bibelöversättningen till svenska

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.