Sidhuvudbild
Meny

Gustav Vasa

Gustav Vasa har gjort avtryck på många sätt i Uppsala. Slottet är bland det första man ser när man närmar sig staden. Han började bygga det och sönerna och ett barnbarn fortsatte

Den pampiga gravvården i domkyrkan visar på att Uppsala fick vara kunglig begravningsort en tid. Gustav Vasa tog första steget och tog Vårfrukoret till sitt gravkor. Katarina Jagellonika fick ett eget, det Jagellonska gravkoret. Där finns även ett gravmonument över hennes make Johan III. Han ligger dock begravd i Vasakoret.

Även kröningarna hölls här under många år.
´

I år firar Sverige att det är 500 år sedan

Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs den 6 juni 1523. Han valde att vänta ända till 12 januari 1528 innan han lät göra alla arrangemang för sin kröning.

Gustav Vasa började bygga slottet 1549, men den gamla ärkebiskopsborgen fanns och det var där och i ärkebiskopsgården - där Gustavianum nu ligger - som firandet ägde rum

Burspråk

Gustav Vasa höll burspråk i Gamla Uppsala vid många olika tillfällen. Det var främst tre områden som avhandlades där - reformationen, de folkliga upproren och statsskulden till Lübeck.

Använder Eriksmässan - marknad, alla samlade. Gamla Uppsala - hade sinne för platsens symboliska värde. Kom även i stridsmundering och med beväpnat följe

Långfredagsslaget

Vasaborgen

Gustav Vasa var den som började bygga slottet 1549

Branden på Marie bebådelsedagen 1543

Det mesta av östra sidan av ån ödelades.
Materiel från Vårfrukyrkan, kungsgården, S:t Pers kyrka och Franciskanerklostret används till slottsbygget

Uppsala borgare fick åtnjuta skattefrihet i tre år.
Skänker borgerskapet ett tegelbruk uppe i Svartbäcken
Intresserade sig mycket för återuppbyggandet av staden.
Tillbringade under 1543 en och en halv månad i Uppsala för att bland annat organisera återuppbyggnadsarbetet.
Hade tankar om att flytta över staden till den västra stranden, med ån som ”vallgrav” längs ena sidan och en ny fästning på den andra sidan - på Kasåsen.

Gustav Vasas bibel trycktes 1541

Bibeln var den första hela bibelöversättningen till svenska

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag