Sidhuvudbild
Meny

Konstvandringar

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngiven avbildade i konsten eller som konstnär till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Men det har blivit en förbättring - den Offentliga konsten arbetar på det.
Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konstverk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvandringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Till Astrid Lindgrens minne

Få har gjort så mycket för barns rätt till ett rikt inre liv som Astrid Lindgren. Hon förnyade barnlitteraturen och hennes berättelser älskas jorden över. Hon var också en grundmurad humanist som tog plats i samhällsdebatten – alltid med barnen och deras framtid i fokus.

När hon avled 2002, 94 år gammal, instiftade Sveriges regering Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), ett internationellt pris i syfte att hedra minnet av den folkkära författaren och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen.

Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden

ALMA-stråket

Sparfinnare.jpg Konstverket Spårfinnare av Eva Larsson ingår i ALMA-stråket som löper längs med Klostergatan i centrala Uppsala och leder till Stads-bibliotekets barnavdelning Lekfabriken

Konstnärerna har fritt tolkat ALMA-pristagarna Kitty Crowther, Barbro Lindgren, Meg Rosoff, Maurice Sendak och Shaun Tan.

Konstverkens uttryck varierar från bronsskulpturer, tittskåp, hemliga spår i marken, ljus-skyltar och en serie vägg-bilder.

IMG_3691.jpg Det här konstverket Daisy - så har jag det nu av Sara Möller tolkar Meg Rosoffs bok Så har jag det nu.

Daisy bär på en sorg, ett mörker som under berättel-sens gång sakta ljusnar och läker. Hon reser sig genom askan, kämpar med att göra sig fri, tampas med mänsk-lighetens brutalitet och vet-skapen om att livet är skört.

De två knopparna har inte slagit ut i blom, men de börjar sakta resa sig och blicka uppåt.

Konstverken utgår från barnets perspektiv och värnar barnens rätt till komplex, nyskapande och reflekterande konst. Syftet med stråket är att inkludera barnets perspektiv i stadsbilden och att uppmärksamma vikten av litteratur i alla åldrar. De fem konstnärernas verk är inspirerade av var sin ALMA-pristagare

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/