Sidhuvudbild
Meny

Konstvandringar

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngiven avbildade i konsten eller som konstnär till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Men det har blivit en förbättring - den Officiella konsten arbetar på det.
Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konstverk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvandringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Till Astrid Lindgrens minne

Få har gjort så mycket för barns rätt till ett rikt inre liv som Astrid Lindgren. Hon förnyade barnlitteraturen och hennes berättelser älskas jorden över. Hon var också en grundmurad humanist som tog plats i samhällsdebatten – alltid med barnen och deras framtid i fokus.

När hon avled 2002, 94 år gammal, instiftade Sveriges regering Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), ett internationellt pris i syfte att hedra minnet av den folkkära författaren och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen.

Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden

ALMA-stråket

Sparfinnare.jpg Konstverket Spårfinnare av Eva Larsson ingår i ALMA-stråket som löper längs med Klostergatan i centrala Uppsala och leder till Stads-bibliotekets barnavdelning Lekfabriken.

Konstnärerna har fritt tolkat ALMA-pristagarna Kitty Crowther, Barbro Lindgren, Meg Rosoff, Maurice Sendak och Shaun Tan.

Konstverkens uttryck varierar från bronsskulpturer, tittskåp, hemliga spår i marken, ljus-skyltar och en serie vägg-bilder.

IMG_3691.jpg Det här konstverket Daisy - så har jag det nu av Sara Möller tolkar Meg Rosoffs bok Så har jag det nu.

Daisy bär på en sorg, ett mörker som under berättel-sens gång sakta ljusnar och läker. Hon reser sig genom askan, kämpar med att göra sig fri, tampas med mänsk-lighetens brutalitet och vet-skapen om att livet är skört.

De två knopparna har inte slagit ut i blom, men de börjar sakta resa sig och blicka uppåt.

Konstverken utgår från barnets perspektiv och värnar barnens rätt till komplex, nyskapande och reflekterande konst. Syftet med stråket är att inkludera barnets perspektiv i stadsbilden och att uppmärksamma vikten av litteratur i alla åldrar. De fem konstnärernas verk är inspirerade av var sin ALMA-pristagare

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården