Sidhuvudbild
Meny

Konstvandringar

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngiven avbildade i konsten eller som konstnär till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Men det har blivit en förbättring - den Offentliga konsten arbetar på det.
Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konstverk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvandringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Till Astrid Lindgrens minne

Få har gjort så mycket för barns rätt till ett rikt inre liv som Astrid Lindgren. Hon förnyade barnlitteraturen och hennes berättelser älskas jorden över. Hon var också en grundmurad humanist som tog plats i samhällsdebatten – alltid med barnen och deras framtid i fokus.

När hon avled 2002, 94 år gammal, instiftade Sveriges regering Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), ett internationellt pris i syfte att hedra minnet av den folkkära författaren och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen.

Prissumman på fem miljoner svenska kronor gör priset till världens största i sitt slag. Det visar hur viktig ungas läsning är, nu och i framtiden

ALMA-stråket

Sparfinnare.jpg Konstverket Spårfinnare av Eva Larsson ingår i ALMA-stråket som löper längs med Klostergatan i centrala Uppsala och leder till Stads-bibliotekets barnavdelning Lekfabriken

Konstnärerna har fritt tolkat ALMA-pristagarna Kitty Crowther, Barbro Lindgren, Meg Rosoff, Maurice Sendak och Shaun Tan.

Konstverkens uttryck varierar från bronsskulpturer, tittskåp, hemliga spår i marken, ljus-skyltar och en serie vägg-bilder.

IMG_3691.jpg Det här konstverket Daisy - så har jag det nu av Sara Möller tolkar Meg Rosoffs bok Så har jag det nu.

Daisy bär på en sorg, ett mörker som under berättel-sens gång sakta ljusnar och läker. Hon reser sig genom askan, kämpar med att göra sig fri, tampas med mänsk-lighetens brutalitet och vet-skapen om att livet är skört.

De två knopparna har inte slagit ut i blom, men de börjar sakta resa sig och blicka uppåt.

Konstverken utgår från barnets perspektiv och värnar barnens rätt till komplex, nyskapande och reflekterande konst. Syftet med stråket är att inkludera barnets perspektiv i stadsbilden och att uppmärksamma vikten av litteratur i alla åldrar. De fem konstnärernas verk är inspirerade av var sin ALMA-pristagare

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag