Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsborgen

Universitetsparken

Universitetsparken-001.jpg När man går genom universi-tetsparken är det inte lätt att inse hur många byggnader, hur många hundra år av historia som ligger lagrade under markytan.

En gata, Rundelsgränd, som mynnar mot parken på norra sidan ger en hint om att det har funnits en rundel här, en rundel som hörde till en borg.

Tittar man på den här rit-ningen framgår att Rundels-gränd tidigare gått genom parken.

Och rundeln var det norra tornet på Ärkebiskopsborgen

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka låg tidigare i det som då hette Uppsala och numera heter Gamla Uppsala. När det planerades att flytta domkyrkan behövde man få påvens godkännande. Sverige tillhörde katolska kyrkan på den tiden.

Påven gav sitt godkännande och 1258 beslutades om att Domkyrkan skulle flyttas från nuvarande Gamla Uppsala in till dagens Domkyrka - det vill säga där skulle det byggas en ny kyrka

Ett av de krav som påven ställde, det var att namnet Uppsala följde med domkyrkan och stadens dåvarande namn som var Östra Aros blev Uppsala. Kyrkan och de som hörde till den flyttade hit - alltså även ärkebiskopen och hans organisation.

Ärkebiskopen

arkebiskopsgarden-001.jpg Ärkebiskopen hade stor makt, pengar - han behövde en befästning, en borg och den anlades i nuvarande Universitetsparken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet. Alltså nära domkyrkan, mellan de två byggnaderna låg ärkebiskopsgården.

Borgen var under medeltiden och fram till mitten av 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra befästningar

Ärkebiskopen säkrade de andra infartsvägarna till Uppsala - som på den tiden var vattenvägar. Stäket hörde till den viktigaste och den förstördes. De andra är Biskopstuna och Biskops Arnö.

Gustavianum

Harlemanska-huvarna-univ-parken-001.jpg På den här bilden ser man Rundelsgränd som går ge-nom nuvarande Universi-tetsparken. Till vänster i gränden syns en utomhus-länga som hörde till Eker-manska huset. Det huset finns kvar men inga uthus.

Domkyrkan har de Hårle-manska huvarna det vill säga bilden är från 1740-talet till 1890-talet

Bilden ger en uppfattning av hur brant parken är och muren runt Gustavianum och resterna av Norra tornet.

Exercitiegården

Exercitiegardenharstedt2.jpg

Universitetsparken anläggs

arkebiskopsborgen-nordostra-sidan.jpg

Hållplats Saluhallen och Stadsbiblioteket

Busshållplatserna Saluhallen och Stadsbiblioteket är förstärkta under Stora torgets ombyggnation.

Där går nu även linje 2 och linje 7. Båda linjerna har tät trafik och passerar Carolina Rediviva, Uppsala slott och Botaniska trädgården på vägen till och från S:t Eriks torg.

Linje 2 går till Gamla Uppsala Museum

Linje 6 och linje 9 har sina normala sträckningar.

Kommer du till Uppsala med buss eller tåg via Resecentrum kan du välja linje 9 till Stadsbiblioteket. Där kan du byta till linje 2 eller 7, åka till nästa hållplats Saluhallen eller ta en promenad över Fyrisån på 2,5 kvarter - vackert fotoläge från bron.

Åt andra hållet går linje 9 till Sävja kyrka och Linnés Sävja.

Hållplats Stadsbiblioteket.ger kortaste gångväg till Linnéträdgården

Se dig omkring när du klivit av bussen. Kommer du från city har du Smålands nation bakom ryggen. Kyrkans Hus ligger på andra sidan gatan och till höger öppnar sig Universitetsparken och Uppsala universitetshus.

Kyrkans Hus är det nationella kyrkokansliet - arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Ärkebiskopen Antjé Jackelé har sitt kansli där Kyrkokansliet företräder också Svenska kyrkan i utlandet.

Kommer du från området runt Carolina Rediviva och Botaniska trädgården har du det välkända - för alla nostalgiker - Ofvandahls Hovkonditoriet på anda sidan gatan och bakom ryggen ligger Kulturkvarteret Walmstedtska gården