Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsborgen

Universitetsparken

Universitetsparken-001.jpg När man går genom universi-tetsparken är det inte lätt att inse hur många byggnader, hur många hundra år av historia som ligger lagrade under markytan.

En gata, Rundelsgränd, som mynnar mot parken på norra sidan ger en hint om att det har funnits en rundel här, en rundel som hörde till en borg.

Tittar man på den här rit-ningen framgår att Rundels-gränd tidigare gått genom parken.

Och rundeln var det norra tornet på Ärkebiskopsborgen

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka låg tidigare i det som då hette Uppsala och numera heter Gamla Uppsala. När det planerades att flytta domkyrkan behövde man få påvens godkännande. Sverige tillhörde katolska kyrkan på den tiden.

Påven gav sitt godkännande och 1258 beslutades om att Domkyrkan skulle flyttas från nuvarande Gamla Uppsala in till dagens Domkyrka - det vill säga där skulle det byggas en ny kyrka

Ett av de krav som påven ställde, det var att namnet Uppsala följde med domkyrkan och stadens dåvarande namn som var Östra Aros blev Uppsala. Kyrkan och de som hörde till den flyttade hit - alltså även ärkebiskopen och hans organisation.

Ärkebiskopen

arkebiskopsgarden-001.jpg Ärkebiskopen hade stor makt, pengar - han behövde en befästning, en borg och den anlades i nuvarande Universitetsparken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet. Alltså nära domkyrkan, mellan de två byggnaderna låg ärkebiskopsgården.

Borgen var under medeltiden och fram till mitten av 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra befästningar

Ärkebiskopen säkrade de andra infartsvägarna till Uppsala - som på den tiden var vattenvägar. Stäket hörde till den viktigaste och den förstördes. De andra är Biskopstuna och Biskops Arnö.

Gustavianum

Harlemanska-huvarna-univ-parken-001.jpg På den här bilden ser man Rundelsgränd som går ge-nom nuvarande Universi-tetsparken. Till vänster i gränden syns en utomhus-länga som hörde till Eker-manska huset. Det huset finns kvar men inga uthus.

Domkyrkan har de Hårle-manska huvarna det vill säga bilden är från 1740-talet till 1890-talet

Bilden ger en uppfattning av hur brant parken är och muren runt Gustavianum och resterna av Norra tornet.

Exercitiegården

Exercitiegardenharstedt2.jpg

Universitetsparken anläggs

arkebiskopsborgen-nordostra-sidan.jpg

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.