Sidhuvudbild
Meny

Ärkebiskopsborgen

Universitetsparken

Universitetsparken-001.jpg När man går genom universi-tetsparken är det inte lätt att inse hur många byggnader, hur många hundra år av historia som ligger lagrade under markytan.

En gata, Rundelsgränd, som mynnar mot parken på norra sidan ger en hint om att det har funnits en rundel här, en rundel som hörde till en borg.

Tittar man på den här rit-ningen framgår att Rundels-gränd tidigare gått genom parken.

Och rundeln var det norra tornet på Ärkebiskopsborgen

Ärkebiskopen

arkebiskopsgarden-001.jpg Ärkebiskopen hade stor makt, pengar - han behövde en befästning, en borg och den anlades i nuvarande Universitetsparken i slutet av 1300-, eller i början av 1400-talet. Alltså nära domkyrkan, mellan de två byggnaderna låg ärkebiskopsgården.

Borgen var under medeltiden och fram till mitten av 1500-talet, Uppsalas förnämsta profana byggnad.

Andra befästningar

Ärkebiskopen säkrade de andra infartsvägarna till Uppsala - som på den tiden var vattenvägar. Stäket hörde till den viktigaste och den förstördes. De andra är Biskopstuna och Biskops Arnö.

Gustavianum

Harlemanska-huvarna-univ-parken-001.jpg På den här bilden ser man Rundelsgränd som går ge-nom nuvarande Universi-tetsparken. Till vänster i gränden syns en utomhus-länga som hörde till Eker-manska huset. Det huset finns kvar men inga uthus.

Domkyrkan har de Hårle-manska huvarna det vill säga bilden är från 1740-talet till 1890-talet

Bilden ger en uppfattning av hur brant parken är och muren runt Gustavianum och resterna av Norra tornet.

Exercitiegården

Exercitiegardenharstedt2.jpg

Universitetsparken anläggs

arkebiskopsborgen-nordostra-sidan.jpg

arkebiskopsborgen-norra-tornet-1.jpg

arkebiskopsborgen-ostra-gaveln.jpg

Stubbe.jpg

Granpyramiderna förnyas

Det är nu dags att byta ut granpy-ramiderna, granhäckarna och hagtornsträden i Botaniska träd-gårdens barockdel.

Projektet har redan börjat. 50 gran-pyramider och 360 meter granhäck har tagits ned. Våren 2023 planteras nya granar och 16 nya hagtornsträd.

Hur mår Gävlebocken?

Följ Gävlebockens liv o leverne

Snart är det jul

Amaryllis-2.JPG

Men först är det Nobel Week 2022

Julens växter - Återbruk

Botan skriver - "många av växterna hittar du i Tropiska växthuset, andra i Orangeriet.

Dag 1 - Fönsterlav
Dag 2 - Azalea
Dag 3 - Cyklamen

Dag 4 - Hyacint