Sidhuvudbild
Meny

Enköpings parker

Minipark i Enköping

Enköpings parker är kända långt utanför landets gränser. Grunden till denna framgång lades av förre stadsträdgårds-mästaren Stefan Mattsson.

Parkerna erbjuder en mångfald av perenna örter, lökar, gräs, exotiska träd och buskar. Mycket omtalad är Drömparken som gestaltades av holländaren Piet Oudolf. De spännande fickparkerna dyker upp på olika ställen i stan.

Enköpings parker är naturligtvis med i Tusen trädgårdar

Planera en resa som kombinerar parkerna i Enköping med parkerna och trädgårdarna i Uppsala.

Ett alternativ är att planera resan Uppsala-Enköping så att den börjar med det flerhundraåriga som Rudbeck och Linnés trädgård och avslutar med de nutida planteringarna i Enköpings parker. Doktor Westerlund knyter ihop det hela med sina goda råd.

Ett annat alternativ är att göra en Vårutflykt till de båda städerna - varför inte komma när magnoliorna blommar.I Grillby finns Anna Lindhs park. Den har uppkallats efter Anna Lindh som växte upp i Hacksta, en dryg mil från Grillby, men det var i Grillby hon gick i skola och det var här hon började sin politiska karriär. En lind planterades till hennes minne i samband med att parken invigdes.

Årummet

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Spårfinnare

Spårfinnare Eva Larsson

Vandra längst Fyrisån

Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.