Sidhuvudbild
Meny

Övriga parker och trädgårdar

Orangeriträdgården Österby bruk

DSCN4993.JPG Orangeriträdgården sjuder av liv. Nya krafter har kommit till och tillsammans med de kun-niga entusiasterna från andra år, händer det något nytt varje arbetsdag.

Läs på Tyras blogg. Då för-står du varför du måste åka dit och njuta av miljön, de trevliga människorna som arbetar ideellt med denna oas. Du kan njuta av prakten och stillheten i denna fina oas, men också handla plantor, blommor och grönsaker – allt efter säsong.

Fler bilder från Orangeriträdgården finns på Trädgårdsriket

Österbybruks herrgård

År 1758 förvärvades bruket av Claes Grill och hans halvbror Johan Abraham. Under den tiden anlitades Carl Hårleman till att anlägga parken. Den är en av de få parker som finns bevarade av denne trädgårdsgigant. Två andra finns i Uppsala - LInnéträdgården och den tidigare slottsträdgården, numera barockdelen av Botaniska trädgården.

Orangeriträdgården anlades på 1700-talet och var i drift fram till 1970 talet när trädgården började förfalla.

Stiftelsen började senare återupprusta trädgården och numera drivs arbetet av föreningen Orangeriträdgården Österbybruk. De har både odlat upp marken och rustat byggnader och bevattningsanläggningar och det enastånde arbetet uppmärksammades med ett kulturpris 2018.

Krusenbergs herrgård

Äppelblom i herrgårdsparken Foto: Krusenberg Huvudbyggnaden, som uppför-des 1648 efter ritningar av arki-tekten Nicodemus Tessin den äldre, brann 1716.

Den södra flygeln räddades, kallas Tessinska flygeln och har idag fem klassiska herrgårdsrum.

Den gula huvudbyggnaden blev klar 1802 och den andra flygeln är känd för att Erik Gustaf Geijer gärna bodde där på somrarna.

Herrgårdsparken har kvar sin kvartersindelning från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Sannolikt är den långa allén fram till gården från samma tid. Under baron Emanuel Cederströms tid var Krusenbergsodlingarna vida omtalade och prisbelönta. Här finns mer än 120 fruktträd varav en heter Krusenberg.

Vill du läsa mer om äpplen? Här bevaras våra svenska fruktsorter

Örbyhus slott

Vandra runt i slottsparken och njut av den vackra miljön och de fascinerande byggnaderna.

Här kan du bland annat skåda den praktfulla ek som Gustav Vasa sägs ha planterat i mitten av 1500-talet. Passa gärna på att äta picknick på gräs-mattorna vid Vendelsjön.

Innanför slottsmurarna finns en handelsträdgård som tidigare var slottets köksträdgård

Barockslottet Örbyhus ägdes i början av 1700-talet av de Geer på Leufsta som gjorde både Leufsta och Örbyhus till fideikommiss för sin brorson, vetenskapsmannen Charles de Geer. Under de två århundraden som följde var det namnen de Geer, von Platen, de la Gardie, Klingspor och Barnekow som satte sin prägel på Örbyhus.

År 1900 inköptes slottet av greve Carl Gustav von Rosen. Samma år övertogs det av greve Eugene von Rosen, som lät genomföra restaurerings- och inredningarbeten.

Lövstabruk

Lövstabruks herrgård är omgiven av trädgård och park.

Engelska parken Forsmarks bruk

Engelska parken i Forsmark anlades av Samuel af Ugglas i samarbete med trädgårdsdirektören Johan Christian Ackermann.

Vid herrgården finns även en fransk trädgård.

Kristina Bonander har på sin blog – med ljuvliga foton - gett en mycket inbjudande bild av parken från sitt besök där 2011.

Hon skriver bland annat: ”Den engelska parken vid Forsmarks bruk lär vara en av landets bäst bevarade och tillkom under 1780-talet. Den är väl värd ett besök. Den har kvar mycket av det som är så typiskt för den här trädgårdsstilen. När jag var där i somras var vi alldeles ensamma och det blev en stilla och fridfull promenad utmed nätet av stigar, gångar och små broar. Inga klippta gräsmattor, bara vilda gräs och örter tillsammans med förvildade aklejor och annat som smitit från närliggande trädgårdar. Allt under stora, skuggande träd.”

Vattenfall har kommenterat de insändare som inkommit efter den avverkning som gjordes vintern 2018/2019.

Engelska parken Söderfors

Engelska parken i Söderfors bruk började anläggas redan år 1784, i anslutning till det bruk som anlades här 1676. Hela parkanläggningen utgick från den speciella natur som kännetecknas området kring Dalälven. Under 1900-talet har förändringar och förenklingar skett, främst genom Dalälvens reglering som påverkat vattennivåerna i parken.

Parken har behållit sin ursprungliga karaktär med det växtsortiment och de slingrande gångar som var typiska för den tiden. Här finns en stengrotta, och efter förebild av Theseus-templet i Aten uppfördes 1795-97 ett grekiskt tempel, vilket har reparerats under senare tid. I parken finns även ett monument över Anna Johanna Grill d.ä.

Grönsöö slott

Vid Grönsöö slott finns det tidiga 1600-talets renässans-artade fruktod-lingskvarteret, den Skytteanska trädgården, bevarad och innehåller idag Sveriges äldsta kommersiella fruktodling.

Framför trädgården står Drottning Kristinas lind, planterad 1623 av änkedrottning Kristina, Gustav II Adolfs mamma, vid hennes besök på Grönsöö. Linden är en av de tio äldsta parklindarna i Europa. År 2003 planterade HM drottning Silvia en ny "Drottninglind", en genetisk kopia av den gamla.

Grönsöö omgärdades redan från början av trädgårdsanlägg-ningar vilka successivt utvecklades och idag innehåller en i Sverige unik parkhistoria. 1700-talets barockinspirerade strävan efter samordning av anläggningen, representeras av terrasserna mot sjösidan, den dubbla hästkastanjallén, och de tuktade häckarna av lind och ask som löper upp mot slottet på landsidan. I häckarna och alléerna står i huvudsak samma träd sen planteringen på 1750 - 1760 talet.

Frida Lovisas trädgård

Vid Modelljärnvägens hus i Alunda finns nu både en handelsträdgård och Frida Lovisas trädgård en rogivande visningsträdgård.

Uppsalaslott0013.jpg

Slottet som ligger ståtligt på Kasåsen började byggas på 1540-talet av Gustav Vasa. Det var tänkt som en befästning och byggdes med den senaste tekniken från Italien, Konsten på Slottet kan ses vid olika evenemang och privata visningar

Skytteanum

DSCN3062.JPG

Skytteanum har fått sitt namn efter Johan Skytte som var den som skänkte gården 1622 som bostad till den nyinrättade skytteanska professuren.

Gårdslänga

GardslanganGeijersgarden.jpg

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan Foto: B Nordenman

Underbara kvarter att vandra i.

Här finns informativa skyltar och du kan läsa var olika författare har bott, även en rackare. Byalaget fortsätter vårda området de lyckades rädda.

Studentområdet Rackarberget ligger nära, där bor andra rackare.

Edlingska hörnan

Edlingska gården Foto Scribo Låt Edlingska gården bli utgångs-punkt för din vandring - eller flera om du inte hinner/orkar allt på en gång.

Runt hörnet, på Kyrkogårdsgatan ligger Arrheniuska gården. Här har Agnes Wold vuxit upp liksom hennes morfar Svante Arrhenius. Gå in genom grinden och ta en stilla promenad förbi huset och ut på andra sidan.

Fortsätt Kyrkogårdsgatan (norrut) och du passerar Katedralskolan efter ett par kvarter. Därefter kommer du till Biotopia som du inte skall missa. Utanför museet står Hanna Belings Vildsvinsunge - och över hela glaspartiet mot Vasaparken finns Fågel, fisk eller mittemellan av Ulla Fries. Ute i parken står Roland Perssons Natura Armanium. Ett skåp för natursaker - alltså mycket att spana in.

På andra sidan

På andra sidan Kyrkogårdsgatan finns Ekonomikum där skydds-rummet gjorts om till två läsesalar - så läckert. På parksidan finns två konstverk av Liss Erikson - Manlig torso och Paret.

Till vänster om Ekonomikum ligger Musicum och Observatorieparken med det gamla Observatoriet.

Fortsätter man över S:t Johannesgatan kommer man till Gamla kyrkogården med vackra miljöer, konstverk och mycken historik.