Sidhuvudbild
Meny

Övriga parker och trädgårdar

Orangeriträdgården Österby bruk

DSCN4993.JPG Orangeriträdgården sjuder av liv. Nya krafter har kommit till och tillsammans med de kun-niga entusiasterna från andra år, händer det något nytt varje arbetsdag.

Läs på Tyras blogg. Då för-står du varför du måste åka dit och njuta av miljön, de trevliga människorna som arbetar ideellt med denna oas. Du kan njuta av prakten och stillheten i denna fina oas, men också handla plantor, blommor och grönsaker – allt efter säsong.

Fler bilder från Orangeriträdgården finns på Trädgårdsriket

Österbybruks herrgård

År 1758 förvärvades bruket av Claes Grill och hans halvbror Johan Abraham. Under den tiden anlitades Carl Hårleman till att anlägga parken. Den är en av de få parker som finns bevarade av denne trädgårdsgigant. Två andra finns i Uppsala - LInnéträdgården och den tidigare slottsträdgården, numera barockdelen av Botaniska trädgården.

Orangeriträdgården anlades på 1700-talet och var i drift fram till 1970 talet när trädgården började förfalla.

Stiftelsen började senare återupprusta trädgården och numera drivs arbetet av föreningen Orangeriträdgården Österbybruk. De har både odlat upp marken och rustat byggnader och bevattningsanläggningar och det enastånde arbetet uppmärksammades med ett kulturpris 2018.

Krusenbergs herrgård

Äppelblom i herrgårdsparken Foto: Krusenberg Huvudbyggnaden, som uppför-des 1648 efter ritningar av arki-tekten Nicodemus Tessin den äldre, brann 1716.

Den södra flygeln räddades, kallas Tessinska flygeln och har idag fem klassiska herrgårdsrum.

Den gula huvudbyggnaden blev klar 1802 och den andra flygeln är känd för att Erik Gustaf Geijer gärna bodde där på somrarna.

Herrgårdsparken har kvar sin kvartersindelning från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Sannolikt är den långa allén fram till gården från samma tid. Under baron Emanuel Cederströms tid var Krusenbergsodlingarna vida omtalade och prisbelönta. Här finns mer än 120 fruktträd varav en heter Krusenberg.

Vill du läsa mer om äpplen? Här bevaras våra svenska fruktsorter

Örbyhus slott

Vandra runt i slottsparken och njut av den vackra miljön och de fascinerande byggnaderna.

Här kan du bland annat skåda den praktfulla ek som Gustav Vasa sägs ha planterat i mitten av 1500-talet. Passa gärna på att äta picknick på gräs-mattorna vid Vendelsjön.

Innanför slottsmurarna finns en handelsträdgård som tidigare var slottets köksträdgård

Barockslottet Örbyhus ägdes i början av 1700-talet av de Geer på Leufsta som gjorde både Leufsta och Örbyhus till fideikommiss för sin brorson, vetenskapsmannen Charles de Geer. Under de två århundraden som följde var det namnen de Geer, von Platen, de la Gardie, Klingspor och Barnekow som satte sin prägel på Örbyhus.

År 1900 inköptes slottet av greve Carl Gustav von Rosen. Samma år övertogs det av greve Eugene von Rosen, som lät genomföra restaurerings- och inredningarbeten.

Lövstabruk

Lövstabruks herrgård är omgiven av trädgård och park.

Engelska parken Forsmarks bruk

Engelska parken i Forsmark anlades av Samuel af Ugglas i samarbete med trädgårdsdirektören Johan Christian Ackermann.

Vid herrgården finns även en fransk trädgård.

Kristina Bonander har på sin blog – med ljuvliga foton - gett en mycket inbjudande bild av parken från sitt besök där 2011.

Hon skriver bland annat: ”Den engelska parken vid Forsmarks bruk lär vara en av landets bäst bevarade och tillkom under 1780-talet. Den är väl värd ett besök. Den har kvar mycket av det som är så typiskt för den här trädgårdsstilen. När jag var där i somras var vi alldeles ensamma och det blev en stilla och fridfull promenad utmed nätet av stigar, gångar och små broar. Inga klippta gräsmattor, bara vilda gräs och örter tillsammans med förvildade aklejor och annat som smitit från närliggande trädgårdar. Allt under stora, skuggande träd.”

Vattenfall har kommenterat de insändare som inkommit efter den avverkning som gjordes vintern 2018/2019.

Engelska parken Söderfors

Engelska parken i Söderfors bruk började anläggas redan år 1784, i anslutning till det bruk som anlades här 1676. Hela parkanläggningen utgick från den speciella natur som kännetecknas området kring Dalälven. Under 1900-talet har förändringar och förenklingar skett, främst genom Dalälvens reglering som påverkat vattennivåerna i parken.

Parken har behållit sin ursprungliga karaktär med det växtsortiment och de slingrande gångar som var typiska för den tiden. Här finns en stengrotta, och efter förebild av Theseus-templet i Aten uppfördes 1795-97 ett grekiskt tempel, vilket har reparerats under senare tid. I parken finns även ett monument över Anna Johanna Grill d.ä.

Grönsöö slott

Vid Grönsöö slott finns det tidiga 1600-talets renässans-artade fruktodlingskvarteret, den Skytteanska trädgården, bevarad och innehåller idag Sveriges äldsta kommersiella fruktodling.

Framför trädgården står Drottning Kristinas lind, planterad 1623 av änkedrottning Kristina, Gustav II Adolfs mamma, vid hennes besök på Grönsöö. Linden är en av de tio äldsta parklindarna i Europa. År 2003 planterade HM drottning Silvia en ny "Drottninglind", en genetisk kopia av den gamla.

Grönsöö omgärdades redan från början av trädgårdsanlägg-ningar vilka successivt utvecklades och idag innehåller en i Sverige unik parkhistoria. 1700-talets barockinspirerade strävan efter samordning av anläggningen, representeras av terrasserna mot sjösidan, den dubbla hästkastanjallén, och de tuktade häckarna av lind och ask som löper upp mot slottet på landsidan. I häckarna och alléerna står i huvudsak samma träd sen planteringen på 1750 - 1760 talet.

Frida Lovisas trädgård

Vid Modelljärnvägens hus i Alunda finns nu både en handelsträdgård och Frida Lovisas trädgård en rogivande visningsträdgård.

Nya skyltar

SFV har satt upp 17 nya skyltar i Gamla Uppsala

Domkyrkan.jpg

De besvärliga

De är mycket besvärliga, de där människorna som lever den demokrati du själv anser dig ha en självklar rätt till

Ola Larsmo 2013

Konststråk – Kvinnliga konstnärerI

I Uppsalas stadsrum har kvinnor genom historien inte fått ta särskilt stor plats, varken som namngivet avbildade i konsten eller som konstnärer till offentlig konst.

När du går runt i Uppsala möts du därför till stor del av porträtt av män på piedestal skapade av manliga konstnärer.

Innan år 2000 hade Uppsala kommun inte ett enda offentligt konst-verk skapat av en kvinnlig konstnär i stadens centrala delar. Tanken med den här konstvand-ringen är att uppmärksamma kvinnliga konstnärer och deras verk, och de två minnesmärken över kvinnor som finns i Uppsala

Roterande kula

DSCN56862.jpg

Den roterande kulan är ett super-intressant föremål - konstverk - som inte är så lätta att hitta till här i Uppsala. Den står utanför SGU på Villavägen 18

Kulan väger omkring 1,5 ton, fundamentet omkring 5 ton.
Stenkula och fundament är tillverkade i gnejs som brutits i Getinge stenbrott. Konstverket är tillverkat av Naturstein Roll i Tyskland

Spårfinnarna

Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld

Längs Klostergatan, från Fyrisån och fram till ingången till Stads-bibliotekets barnavdelning, växer ett nytt konststråk fram. Det riktar sig främst till barn och har barnlitteratur som tema.

Utvalda konstnärer är. Sara Möllers bronsskulptur “Daisy” är en fri tolkning av Meg Rosoffs roman Så har jag det nu. Eva Larssons konstverk “Spårfinnarna” är inspirerat av Shaun Tans magiska fantasivärld och Helena Piippo Larsson har skapat en lägereld i brons inspirerad av Kitty Crowthers bok Sagor om natten. De två sista konstverken som installeras under september är Kobeinn Karlssons triptyk inspirerad av Maurice Sendaks bok Till vildingarnas land och Johan Thurfjell har skapat ljustavlor utifrån Barbro Lindgrens Jättehemligt.

Årummet

Fyrisån bidrar starkt till trivseln i centrala Uppsala och dess omgiv-ningar. Den kan inte fullt ut mäta sig med Seine, men här finns såväl kastanjer som bokstånd och husbå-tar längs stränderna. Bryggor, ser-veringar och parkbänkar ger möjlig-heter till mysiga möten, till prome-nader och olika typer av aktiviteter längs stränderna.

Vandra längst Fyrisån

Årummet vid Hörnan Foto B Nordenman Anders Allard är en skicklig fotograf som vandrat längs åns båda sidor. Sträckan Islandsbron - Vindbron och tillbaka som mäter 5-6 km.
.
Följ med på hans vandring. Klicka upp bilderna till helskärm och följ med på promena-den.

Vyer kring Fyrisån

Foto Anders Allard

Längs vägen...

Vandringen börjar mellan Flustret som är en anrik restaurang vackert belägen vid Svandammen.och Pumphuset och fortsätter genom Stadsträdgården.ner till Vindbron.
Vill du ta del av historiken - läs Sribos genomgång.