Sidhuvudbild
Meny

Skytteanska trädgården

DSCN3062.JPG Trädgården med sina frukt-träd och höga lindar är om-gärdad av ett högt plank.

Trädgården var indelad i tre delar, den förnämsta delen mangården närmast huvud-byggnaden, nyttoträdgården med fruktträd, bärbuskar och odlingsland.och stall- och fägården där djuren fick vara.

Mangårdens utsträckning är numera markerad med en stenrad.

Jacob Lindbloms trädgård

Det gjordes genomgång av byggnaderna och trädgården när det var dags för en ny skytteansk professor att flytta in..

Jacob Lindblom hade ämbetet 1781-1787 och lämnade en noggrann doku-mentation av trädgården. När han tillträdde fanns ett 50-tal fruktträd i olika storlekar, vinbärs, krusbärs och fläderbuskar. Han valde att plantera ett 20-tal nya ympade fruktträd. Han hyrde även in arbetare för att plantera "200 goda Sparrisrötter" och dränera odlingskvarteren.

År 2000 lades trädgården om med 1792 års trädgårdsdesign som förebild.

Trädgården hotas

På 1960-talet hotades trädgården av expropriering. Göteborgs nationshus vid Drottninggatan såldes för 550 000 kr till firma Anders Diös. Huset revs 1960 för att ge plats åt ett nytt bostads-hus och kravet kom på att ta en del av Skytteanums trädgård. Det blev stort uppror.

Med förenade krafter av dåvarande patronen, den berömda konstnären Stellan Mörner, och professor skytteanus Carl Arvid Hessler - lyckades man stoppa större delen av förslaget. Det hela slutade med att den del av tomten som ligger närmast Drottninggatan fick lämnas.

Arkeologiska undersökningar

Undersökningar har har visat att delar av den första slottsträdgården fick ingå i Skytteanska trädgården i samband med gatuomläggningen på 1600-talet.

Stubbe.jpg

Granpyramiderna har förnyats

Granar från 1700-talet

Femtio granpyramider har planterats i barockträdgården. Ett miljonprojekt som ska bevara det arkitektoniska värdet.

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi är ett välbesökt Turist Center med stor andel internationella besökare under hela året.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Visit Östersund Turistcenters besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger).

Vår webb uppdateras dagligen, vi vill vara aktiva i våra egna och andras sociala kanaler samt fyller den officiella evenemangskalendern.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Intåget 1523

Midsommar 2023 var det 500 år sedan Gustav Eriksson gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort reenactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera många olika grupper av deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden.

Så här firades 500-årsdagen av Stockholms befrielse och Sveriges självständighet!

https://www.vasasintag2023.se/