Sidhuvudbild
Meny

Skytteanska trädgården

DSCN3062.JPG Trädgården med sina frukt-träd och höga lindar är om-gärdad av ett högt plank.

Trädgården var indelad i tre delar, den förnämsta delen mangården närmast huvud-byggnaden, nyttoträdgården med fruktträd, bärbuskar och odlingsland.och stall- och fägården där djuren fick vara.

Mangårdens utsträckning är numera markerad med en stenrad.

Jacob Lindbloms trädgård

Det gjordes genomgång av byggnaderna och trädgården när det var dags för en ny skytteansk professor att flytta in..

Jacob Lindblom hade ämbetet 1781-1787 och lämnade en noggrann doku-mentation av trädgården. När han tillträdde fanns ett 50-tal fruktträd i olika storlekar, vinbärs, krusbärs och fläderbuskar. Han valde att plantera ett 20-tal nya ympade fruktträd. Han hyrde även in arbetare för att plantera "200 goda Sparrisrötter" och dränera odlingskvarteren.

År 2000 lades trädgården om med 1792 års trädgårdsdesign som förebild.

Trädgården hotas

På 1960-talet hotades trädgården av expropriering. Göteborgs nationshus vid Drottninggatan såldes för 550 000 kr till firma Anders Diös. Huset revs 1960 för att ge plats åt ett nytt bostads-hus och kravet kom på att ta en del av Skytteanums trädgård. Det blev stort uppror.

Med förenade krafter av dåvarande patronen, den berömda konstnären Stellan Mörner, och professor skytteanus Carl Arvid Hessler - lyckades man stoppa större delen av förslaget. Det hela slutade med att den del av tomten som ligger närmast Drottninggatan fick lämnas.

Arkeologiska undersökningar

Undersökningar har har visat att delar av den första slottsträdgården fick ingå i Skytteanska trädgården i samband med gatuomläggningen på 1600-talet.

Stubbe.jpg

Katolska Uppsala

Vilken underbar bild från Gamla Uppsala där påven Johannes Paulus II firade mässa den 9 juni 1989.
Foto Katolska kyrkan Olle Norling

Dagen i Uppsala inleddes med en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan tillsammans med svenska biskopar, katolska kardinaler och biskopar liksom företrädare för svenska frikyrkor.

Ärkebiskopen Bertil Werkström inbjöd därefter till en mottagning i sitt hem

Läs mer om Påvebesöket under den rubriken på hemsidan

Claudia Goldin

Pristagaren som riktar fokus mot pappapremien
Uppmärksamheten kring Claudia Goldin är goda nyheter för jämställdheten
Johan Rudström UNT 11 okt 2023

Claudia Goldins tacktal på Nobelbanketten 10 december 2023

Snillen spekulerar 2023

Årets upplaga av Snillen spekulerar blev extra intressant tack vare den ovanligt jämna sammansättningen kvinnor och män. Lyssna på deras erfarenheter och misslyckande - som är så viktiga när man tar tillvara på resultatet

ARRENIUS & COMPANY

ArreniusoCompany.jpg

Missa inte detta vattenhål för kaffeälskare

Nobelpristagaren får egen cykelled

Under prisceremonin för årets alumn 2023 presenterade Uppsala universitets rektor att Nobelpristagaren Svante Pääbo ska få en egen cykelled i staden.

Dagens

Nu tänker vi på 25 maj 1643. Då kom herrarna Claes Fleming och Göran Gyllenstierna från rådet i Stockholm till allmänna rådstugan i Uppsala.

Deras besked blev en chock för uppsalaborna! Alla gator måste byggas om, tomter justeras, hus skulle rivas eller flyttas. Att protestera var fullständigt meningslöst.

Celsiushuset står kvar enligt den dåvarande gatudragningen

Ångström Advanced Battery Centre

Batterier som kan göra vindkraften effektivare, som kan sväljas i en tablett eller driva ett konstgjort skelett.

När hela världen nu elektrifieras har batterier blivit hårdvaluta

Bakom Kristina Edström står en XPS, ett röntgenfotoelektron-spektroskop som gör att forskarna kan närstudera batterikemin. Tekniken gav Kai Siegbahn Nobelpriset i fysik 1981 Foto: Roger Turesson

Milke Falk

Milke Falck firas med avskedskonsert efter 34 år i domkyrkan

Sista vilan

På naturkyrkogården Berthåga finns kvarter som upplåtits för olika religioner. Se kartan på sidan 11 i Tidningen Hopp Nr 1 2024

Krisinformation

Detta kan hända, så kan du förbereda dig

Det personliga mötet

Destination Östersund driver Visit Östersund Turistcenter som är auktoriserad av Visita.

Vi tror på det personliga mötet och i en värld som ibland består av alltför många valmöjligheter söker allt fler besökare inspiration i form av personliga rekommendationer.

Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Uppsala Stadsmission

För alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter

Bli månadsgivare till Stadsmissionen och gör skillnad varje dag